Kemi

Vad är kemi?

Kemi beskriver grundämnen och deras föreningar avseende egenskaper, struktur, funktion och omvandlingar.

Kemiämnet täcker ett fält från atomfysik till cellbiologi.

Kemisk vetenskap och teknologi har under 1900-talet utvecklats till att ha fundamental betydelse för samhälle och människa.

Vi möter kemiska ämnen och reaktioner dagligen inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö. I stort sett all produktion är beroende av kemi.

Den kemiska forskningen har lett till en omfattande kunskapsutveckling, som inneburit att den enskilde forskaren fått svårare att överblicka hela kunskapsfältet.

Under 1900-talet har därför en indelning i oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, analytisk kemi, biokemi och bland annat teoretisk kemi vuxit fram.

Kemiska kunskaper blir alltmer viktiga för att värna hälsa och miljö samt ge en utveckling mot ett hållbart samhälle.

Kontakt

Ämnesansvarig:
Ola Norrman Eriksson, universitetslektor
Tel: 026-64 81 45
E-post: oeo@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)