Kemi

Kemi beskriver grundämnen och deras föreningar avseende egenskaper, struktur, funktion och omvandlingar.

Vad är kemi?

Kemiämnet täcker ett fält från atomfysik till cellbiologi.

Kemisk vetenskap och teknologi har under 1900-talet utvecklats till att ha fundamental betydelse för samhälle och människa.

Vi möter kemiska ämnen och reaktioner dagligen inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö. I stort sett all produktion är beroende av kemi.

Den kemiska forskningen har lett till en omfattande kunskapsutveckling, som inneburit att den enskilde forskaren fått svårare att överblicka hela kunskapsfältet.

Under 1900-talet har därför en indelning i oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, analytisk kemi, biokemi och bland annat teoretisk kemi vuxit fram.

Kemiska kunskaper blir alltmer viktiga för att värna hälsa och miljö samt ge en utveckling mot ett hållbart samhälle.

Kontakt

Ämnesansvarig:
Ola Norrman Eriksson, universitetslektor
Tel: 026-64 81 45
E-post: oeo@hig.se

Personallista Miljöteknik och Kemi

Muhammad Arfan, Doktorand
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: 070-440 05 93
 E-post: muhammad.arfan@hig.se
 Rum: 11:521

Stephan Barthel, Lektor
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: 076-360 57 05
 E-post: stephan.barthel@hig.se
 Rum: 11:514b

Mikael Björling, Docent, Universitetslektor
 Avd: Kemi
 Telefon: 648408
 Mobil: -
 E-post: mikael.bjorling@hig.se
 Rum: 99:333

Sandra Carlos-Pinedo, Doktorand
 Avd: Energisystem
 Telefon:
 Mobil: 070-462 78 80
 E-post: sandra.carlos-pinedo@hig.se
 Rum: 11:521

Johan Colding, Forskare
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: johan.colding@hig.se
 Rum: 11:514b

Annika Eklund, Universitetsadjunkt
 Avd: Kemi
 Telefon: 648755
 Mobil: 076-271 05 42
 E-post: annika.eklund@hig.se
 Rum: 99:331

Åsa Hadin, Doktorand
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648848
 Mobil: 070-685 16 88
 E-post: asa.hadin@hig.se
 Rum: 11:509

Karl Hillman, Universitetslektor
 Avd: Miljöteknik
 Telefon: 648414
 Mobil: 070-191 45 59
 E-post: karl.hillman@hig.se
 Rum: 11:512

Anna Högberg, Universitetsadjunkt
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: 076-275 73 67
 E-post: anna.hogberg@hig.se
 Rum: 11:511

Amina Ibrahim Mohamed, Forskningsassistent
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: amina.ibrahim@hig.se
 Rum: 99:236

Daniel Jonsson, Doktorand
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: 070-246 16 13
 E-post: daniel.jonsson@hig.se
 Rum: 11:521

Noa Linder, Doktorand
 Avd: Energisystem
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: noah.linder@hig.se
 Rum: 11:532

Pontus Norell, Doktorand
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: 070-440 18 36
 E-post: pontus.norell@hig.se
 Rum: 11:521

Ola Norrman Eriksson, Universitetslektor
 Avd: Miljöteknik
 Telefon: 648145
 Mobil: 070-180 06 72
 E-post: ola.eriksson@hig.se
 Rum: 11:513

Jonas Rönnander, Doktorand
 Avd: Miljöteknik
 Telefon: 648151
 Mobil: -
 E-post: jonas.ronnander@hig.se
 Rum: 99:329

Karl Samuelsson, Doktorand
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: 073-759 08 50
 E-post: karl.samuelsson@hig.se
 Rum: 11:521

Roger Skoog, Universitetsadjunkt
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: 072-862 58 38
 E-post: roger.skoog@hig.se
 Rum: 99:332

Shveta Soam, Postdoktor
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: shveta.soam@hig.se
 Rum: 11:512

Emma Thiede, Lärarassistent
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: 076-209 81 10
 E-post: emma.thiede@hig.se
 Rum: 11:511

Dan Wahlborg, Doktorand
 Avd: Kemi
 Telefon:
 Mobil: 070-191 38 54
 E-post: dan.wahlborg@hig.se
 Rum: 99:330

Marita Wallhagen, Biträdande lektor
 Avd: Miljöteknik
 Telefon: 648105
 Mobil: -
 E-post: marita.wallhagen@hig.se
 Rum: 11:510

Zhao Wang, Universitetslektor
 Avd: Miljöteknik
 Telefon: 648103
 Mobil: 0700272521
 E-post: zhao.wang@hig.se
 Rum: 11:509

Sandra Wright, Universitetslektor
 Avd: Biologi
 Telefon: 648281
 Mobil: -
 E-post: sandra.wright@hig.se
 Rum: 99:238

Xinbing (Frank) Yang, Projektmedarbetare
 Avd: Miljöteknik
 Telefon:
 Mobil: 070-759 09 78
 E-post: frank.yang@hig.se
 Rum: 11:521
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-09-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)