Miljöpsykologi

Forskningsprojekt och fokusområden

Inom området miljöpsykologi och tillämpad psykologi studeras hur inomhusmiljön (buller, belysning, klimat, luftkvalitet) påverkar människors kognition (uppmärksamhet, minne, inlärning, problemlösning) komfort och upplevelser. Teori och metod hämtas från experimentell psykologi.

Personallista

Kontakt

Ämnesansvarig:
Patrik Sörqvist, professor
Tel: 073-658 72 03
E-post: pst@hig.se

Mer information

Projekt
Uppdrag- Kunskap till din tjänst


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)