Gå till eugreenalliance
Sök

Biologi

Inom ämnet biologi bedrivs undervisning, forskning och samverkan av ett tiotal medarbetare.

Biologi är människans kunskaper om allt levande, sitt eget och andra organismers liv och lägger grunden för kunskapen om hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv. Biologi kan studeras ur många synvinklar och flera nivåer, t.ex. livets uppkomst och utveckling fram till dagens mångfald, från cellnivå till samspelet mellan organismerna och deras miljö eller följderna av människans användning av jordens resurser.

Utbildning

Inom biologi utbildar vi på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. Kurser ges inom lärarprogrammen, Folkhälsostrategprogrammet, miljövetenskap och Miljöingenjör. Vi erbjuder också kurser inom uppdragsutbildning och fristående kurser, t.ex. Nordic Ecology 30 hp samt floristik och faunistik.

Läs mer om Högskolans utbildningsutbud

Forskning

Forskning inom biologiämnet innefattar många aspekter av liv och hållbarhet. Inom ämnet bedrivs forskning om artdiversitet, bevarandebiologi, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, hållbart fiske, hållbart lantbruk, mikrobiologi, populationsbiologi, taxonomi, samt ämnesdidaktik.

Läs mer om forskningen och våra forskare

Samverkan

Inom utbildning och forskning bedrivs samverkan med biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och med biosfärområde Voxnadalen. I projekt samverkas även med Skogsstyrelsen och Länsstyrelser. Bioväx Gävleborg är ett tvärvetenskapligt forsknings­projekt som syftar till att knyta samman lokala och nationella samhällsaktörer i biogas­utvecklingen, samt utforska biologiska processer i biogasproduktionen som är viktiga för den regionala landsbygdsutvecklingen. Internationellt lärar- och studentutbyte sker med flera europeiska universitet. Inom ämnesdidaktisk forskning bedrivs samverkan med skolor regionalt, nationellt samt internationellt.

Personallista Biologi

Hanna Danko
 Avd:
 Telefon:
 E-post: Hanna.Danko@hig.se
 Rum:

Kent Dimberg, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648752
 E-post: Kent.Dimberg@hig.se
 Rum: 99:218

Suliman Elfurjani
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon:
 E-post: Suliman.Elfurjani@hig.se
 Rum:

Magnus Hillman, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik, naturvetenskap
 Telefon: +4626648146
 E-post: magnus.hillman@hig.se
 Rum: 99:218

Lars Hillström, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648269
 E-post: Lars.Hillstrom@hig.se
 Rum: 99:230

Christina Hultgren, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648751
 E-post: Christina.Hultgren@hig.se
 Rum: 99:217

Annika Jägerbrand, Lektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648589
 E-post: annika.jagerbrand@hig.se
 Rum: 99:237

Eva Kellner, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648750
 E-post: Eva.Kellner@hig.se
 Rum: 99:219

Tobias Kånneby, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik, naturvetenskap
 Telefon: +4626648731
 E-post: tobias.kanneby@hig.se
 Rum: 99:215

Anna Lindvall, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648245
 E-post: Anna.Lindvall@hig.se
 Rum: 99:216

Nils Ryrholm, Professor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648507
 E-post: Nils.Ryrholm@hig.se
 Rum: 99:231

Sandra Wright, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648281
 E-post: sandra.wright@hig.se
 Rum: 99:238
Kontakt

Nils Ryholm, professor
nils.ryrholm@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-04-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)