Biologi

Biologi är människans kunskaper om allt levande, sitt eget och andra organismers liv. Biologin lägger grunden för kunskapen om hållbar livsmiljö ur ett ekologiskt perspektiv.

Biologi kan studeras ur många synvinklar och flera nivåer, t ex livets uppkomst och utveckling fram till dagens mångfald, från cellnivå till samspelet mellan organismerna och deras miljö eller följderna av människans användning av jordens resurser.

Personallista Biologi

Kent Dimberg, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648752
 E-post: Kent.Dimberg@hig.se
 Rum: 99:218

Helena Enmarker, Arvodist
 Avd:
 Telefon:
 E-post: Helena.Enmarker@hig.se
 Rum:

Magnus Hillman, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik, naturvetenskap
 Telefon: +4626648146
 E-post: magnus.hillman@hig.se
 Rum: 99:218

Lars Hillström, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648269
 E-post: Lars.Hillstrom@hig.se
 Rum: 99:231

Christina Hultgren, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648751
 E-post: Christina.Hultgren@hig.se
 Rum: 99:217

Eva Kellner, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648750
 E-post: Eva.Kellner@hig.se
 Rum: 99:219

Anna Lindvall, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648245
 E-post: Anna.Lindvall@hig.se
 Rum: 99:216

Mikael Lönn, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648970
 E-post: Mikael.Lonn@hig.se
 Rum: 99:217

Nils Ryrholm, Professor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648507
 E-post: Nils.Ryrholm@hig.se
 Rum: 99:231

Sandra Wright, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648281
 E-post: sandra.wright@hig.se
 Rum: 99:238
Kontakt

Nils Ryholm, professor
nils.ryrholm@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)