Biologi

Biologi är människans kunskaper om allt levande, sitt eget och andra organismers liv. Biologin lägger grunden för kunskapen om hållbar livsmiljö ur ett ekologiskt perspektiv.

Biologi kan studeras ur många synvinklar och flera nivåer, t ex livets uppkomst och utveckling fram till dagens mångfald, från cellnivå till samspelet mellan organismerna och deras miljö eller följderna av människans användning av jordens resurser.

Personallista Biologi

Annica Gullberg, Universitetslektor
 Avd: Biologi
 Telefon: 648627
 Mobil: 070-190 97 60
 E-post: annica.gullberg@hig.se
 Rum: 99:237

Lars Hillström, Universitetslektor
 Avd: Biologi
 Telefon: 648269
 Mobil: -
 E-post: lars.hillstrom@hig.se
 Rum: 99:231

Christina Hultgren, Universitetslektor
 Avd: Biologi
 Telefon: 648751
 Mobil: 076-809 03 40
 E-post: christina.hultgren@hig.se
 Rum: 99:217

Eva Kellner, Universitetslektor
 Avd: Biologi
 Telefon: 648750
 Mobil: -
 E-post: eva.kellner@hig.se
 Rum: 99:219

Anna Lindvall, Universitetsadjunkt
 Avd: Biologi
 Telefon: 648245
 Mobil: -
 E-post: anna.lindvall@hig.se
 Rum: 99:216

Mikael Lönn, Universitetslektor
 Avd: Biologi
 Telefon: 648970
 Mobil: -
 E-post: mikael.lonn@hig.se
 Rum: 99:217

Nils Ryrholm, Professor
 Avd: Biologi
 Telefon: 648507
 Mobil: -
 E-post: nils.ryrholm@hig.se
 Rum: 99:231

Sandra Wright, Universitetslektor
 Avd: Biologi
 Telefon: 648281
 Mobil: -
 E-post: sandra.wright@hig.se
 Rum: 99:238
Kontakt

Nils Ryholm, professor
nils.ryrholm@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)