Elektroteknik

Detta är den teknikvetenskap som handlar om studier och tillämpning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism. Inom ämnet elektroteknik vid Högskolan i Gävle bedrivs såväl undervisning som forskning och det sker ofta i samverkan med näringslivet.

Utbildning

Utbildning sker på grundläggande, avancerad och doktorandnivå. På grundnivå ges två ingenjörsprogram, ett inom elektroteknik och ett inom automation Båda utbildningarna kan läsas enligt co-op. På avancerad nivå ges en ettårig magisterutbildning helt på distans (on-line) samt två masterutbildningar (2-åriga) på campus. Inriktningarna är telekommunikation och automation. Kursutbudet är huvudsakligen kurser inom dessa program.

Forskning

Inom elektroteknik bedrivs forskning inom elektrisk mätteknik, radiokommunikation, sensorteknik och sensornära signalbehandling, reglerteknik och robotik.

Samverkan

Samverkan med omgivande samhälle sker på många olika sätt inom alla delar av vår verksamhet. Det sker inom ramen för Tekniksamverkan.Personallista Elektronik

Rabé Andersson, Doktorand
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648944
 E-post: Rabe.Andersson@hig.se
 Rum: 99:423

Oscar Bautista Gonzalez, Doktorand
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon:
 E-post: Oscar.Bautista.Gonzalez@hig.se
 Rum: 99:425

Ali Bemani, Doktorand
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648649
 E-post: Ali.Bemani@hig.se
 Rum: 99:411c

Niclas Björsell, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648795
 E-post: Niclas.Bjorsell@hig.se
 Rum: 99:312

Jose Chilo, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648449
 E-post: Jose.Chilo@hig.se
 Rum: 99:314

Vipin Choudhary, Doktorand
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648920
 E-post: Vipin.Choudhary@hig.se
 Rum: 99:426

Raymond Edgren, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648879
 E-post: Raymond.Edgren@hig.se
 Rum: 99:423

Jan Grenholm, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648929
 E-post: Jan.Grenholm@hig.se
 Rum: 99.315

Patrik Harrysson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648704
 E-post: Patrik.Harrysson@hig.se
 Rum: 99:421

Muhammad Hassan, Projektmedarbetare
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon:
 E-post: Muhammad.Hassan@hig.se
 Rum:

Fatemeh, Karami Horestani, Gästforskare
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648460
 E-post: fatemeh.horestani@hig.se
 Rum: 99:512

Amirhossein Hosseinzadeh Dadash, Doktorand
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon:
 E-post: Amirhossein.Hosseinzadeh.Dadash@hig.se
 Rum: 99:412

Håkan Hugosson, Lektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648278
 E-post: Hakan.Hugosson@hig.se
 Rum: 99:422

Anneli Häyrén, Universitetslektor, Adjungerad
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon:
 E-post: Anneli.Hayren@hig.se
 Rum:

Magnus Isaksson, vicerektor, bitr akademichef, Avdelningschef, prof
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648249
 E-post: magnus.isaksson@hig.se
 Rum: 99:318

Sofi Jonsevall, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik, naturvetenskap
 Telefon: +4626648447
 E-post: sofi.jonsevall@hig.se
 Rum: 99:425

Nauman Masud, Doktorand
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon:
 E-post: Nauman.Masud@hig.se
 Rum: 99:424

Edvard Nordlander, Professor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648806
 E-post: Edvard.Nordlander@hig.se
 Rum: 99:313

Smruti Panigrahi, Doktorand
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626645078
 E-post: Smruti.Panigrahi@hig.se
 Rum: 99:412

Sajid Rafique, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648251
 E-post: sajid.rafique@hig.se
 Rum: 99:428

Shaikh Masud Rana, Forskningsassistent
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon:
 E-post: Shaikh.Masud.Rana@hig.se
 Rum:

Salim Reza, Biträdande universitetslektor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626645007
 E-post: salim.reza@hig.se
 Rum: 99:411b

Niklas Rothpfeffer, Adjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648829
 E-post: Niklas.Rothpfeffer@hig.se
 Rum: 99:320

Daniel Rönnow, Professor
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648593
 E-post: Daniel.Ronnow@hig.se
 Rum: 99:427

Sima Valizadeh
 Avd:
 Telefon:
 E-post: Sima.Valizadeh@hig.se
 Rum:

Per Ängskog, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
 Telefon: +4626648827
 E-post: Per.Angskog@hig.se
 Rum: 99:317
Kontakt

Ämnesansvarig
Niclas Björsell, universitetslektor
niclas.bjorsell@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)