Kemi

Kemi beskriver grundämnen och deras föreningar avseende egenskaper, struktur, funktion och omvandlingar.

Vad är kemi?

Kemiämnet täcker ett fält från atomfysik till cellbiologi.

Kemisk vetenskap och teknologi har under 1900-talet utvecklats till att ha fundamental betydelse för samhälle och människa.

Vi möter kemiska ämnen och reaktioner dagligen inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö. I stort sett all produktion är beroende av kemi.

Den kemiska forskningen har lett till en omfattande kunskapsutveckling, som inneburit att den enskilde forskaren fått svårare att överblicka hela kunskapsfältet.

Under 1900-talet har därför en indelning i oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, analytisk kemi, biokemi och bland annat teoretisk kemi vuxit fram.

Kemiska kunskaper blir alltmer viktiga för att värna hälsa och miljö samt ge en utveckling mot ett hållbart samhälle.

Personallista Kemi

Maria Bergh, Tekniker
 Avd: Kemi
 Telefon: 648887
 Mobil: 073-800 76 48
 E-post: maria.bergh@hig.se
 Rum: 99:332

Mikael Björling, Docent, Universitetslektor
 Avd: Kemi
 Telefon: 648408
 Mobil: -
 E-post: mikael.bjorling@hig.se
 Rum: 99:333

Annika Eklund, Universitetsadjunkt
 Avd: Kemi
 Telefon: 648755
 Mobil: 076-271 05 42
 E-post: annika.eklund@hig.se
 Rum: 99:331

Jonas Rönnander, Doktorand
 Avd: Kemi
 Telefon: 648151
 Mobil: -
 E-post: jonas.ronnander@hig.se
 Rum: 99:329

Roger Skoog, Universitetsadjunkt
 Avd: Kemi
 Telefon:
 Mobil: 072-862 58 38
 E-post: roger.skoog@hig.se
 Rum: 99:332

Dan Wahlborg, Doktorand
 Avd: Kemi
 Telefon:
 Mobil: 070-191 38 54
 E-post: dan.wahlborg@hig.se
 Rum: 99:330
Kontakt

Mikael Björling, Docent, universitetslektor
mikael.bjorling@hig.se
026-64 84 08

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-02-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)