Matematik


Ämnesgruppen matematik är en del av avdelningen för Elektronik, matematik och naturvetenskap.

Vad är matematik?

Matematik som vetenskap har utvecklats från försök att hitta enkla generella lagar som beskriver och förklarar olika fenomen vi ser omkring oss såsom planeternas rörelse, beteende och utveckling av biologiska system, trafikflöde, ekonomiska system osv.

Många av de försöken har varit framgångsrika, fast det finns fortfarande gott om olösta problem. De idéer och metoder som har utvecklats är djupa och ofta spännande och dess vidareutveckling och användning kräver ofta stor fantasi och djup deduktiv resonemang. Att studera matematik innebär i första hand att bli bekant med grundläggande matematiska begrepp och idéer samt lära sig använda de verktyg som behövs för att tillämpa matematiska begrepp inom andra vetenskaper.

Utbildning

Matematik är ett centralt ämne i flera utbildningsprogram som ingenjörsutbildning lärarutbildning. Vi erbjuder också fristående kurser i matematik. Högskolan i Gävle har rätt att utfärda kandidat- och magisterexamen i matematik.

Forskning

Inom matematiken bedrivs forskning inom både ren och tillämpad matematik, statistik och matematikdidaktik.

Personallista Matematik

Yukiko Asami-Johansson, Universitetsadjunkt
 Avd: Matematik
 Telefon: 648787
 Mobil: -
 E-post: yukiko.asamijohansson@hig.se
 Rum: 99:622

Iiris Attorps, Professor i matematikdidaktik
 Avd: Matematik
 Telefon: 648786
 Mobil: -
 E-post: iiris.attorps@hig.se
 Rum: 99:621

Johan Björklund, Universitetslektor
 Avd: Matematik
 Telefon: 648778
 Mobil: -
 E-post: johan.bjorklund@hig.se
 Rum: 99:638

Valentina Chapovalova, Universitetsadjunkt
 Avd: Matematik
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: valentina.chapovalova@hig.se
 Rum: 99:638

Marie Ehlin, Universitetsadjunkt
 Avd: Matematik
 Telefon: 648961
 Mobil: -
 E-post: marie.ehlin@hig.se
 Rum: 99:623

Sören Hector, Universitetsadjunkt
 Avd: Matematik
 Telefon: 648784
 Mobil: 070-461 60 86
 E-post: soren.hector@hig.se
 Rum: 99:629

Pär Hemström, Universitetsadjunkt, Fil kand
 Avd: Matematik
 Telefon: 648962
 Mobil: -
 E-post: par.hemstrom@hig.se
 Rum: 99:626

Anders Johansson, Universitetslektor
 Avd: Matematik
 Telefon: 648458
 Mobil: 070-538 34 18
 E-post: anders.r.johansson@hig.se
 Rum: 99:630

Rolf Källström, Professor
 Avd: Matematik
 Telefon: 648275
 Mobil: 070-622 93 09
 E-post: rolf.kallstrom@hig.se
 Rum: 99:625

Helena Lindström, Universitetsadjunkt
 Avd: Matematik
 Telefon: 648964
 Mobil: 070-367 08 16
 E-post: helena.lindstrom@hig.se
 Rum: 99:628

Irina Pettersson, Universitetslektor
 Avd: Matematik
 Telefon: 648965
 Mobil: -
 E-post: irina.pettersson@hig.se
 Rum: 99:634

Mirko Radic, Universitetslektor
 Avd: Matematik
 Telefon: 648783
 Mobil: -
 E-post: mirko.radic@hig.se
 Rum: 99:624

Yury Shestopalov, Professor
 Avd: Matematik
 Telefon: 648918
 Mobil: -
 E-post: yury.shestopalov@hig.se
 Rum: 99:633

Olov Viirman, Universitetslektor
 Avd: Matematik
 Telefon: 648592
 Mobil: -
 E-post: olov.viirman@hig.se
 Rum: 99:620

Xiaoqin Wang, Universitetslektor
 Avd: Matematik
 Telefon: 648779
 Mobil: -
 E-post: xiaoqin.wang@hig.se
 Rum: 99:635

Eva Wiklund, Akademisekreterare
 Avd: Akademin för teknik och miljö
 Telefon: 648747
 Mobil: -
 E-post: eva.wiklund@hig.se
 Rum: 12:216
Kontakt

Ämnesansvarig
Irina Pettersson, universitetsadjunkt
026-64 88 65
irina.pettersson@hig.se

Kursadministratör
Eva Wiklund
Tel: 026-64 87 47
ewn@hig.se

Publicerad av: Eva Wiklund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-03-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)