Industriell ekonomi

Välkommen till Industriell ekonomi. Hos oss finner du en dynamisk avdelning som präglas av tät samverkan med omgivande samhälle i utbildning och forskning.

Huvudämnet som du kan studera inom vår avdelning är Industriell ekonomi, som täcker delområden logistik, innovation, organisation, kvalitet och industriell miljöekonomi.

Våra kurser fokuserar på aktuella problem, strategier och aktiviteter inom industrin, men det du får möjlighet att lära dig är relevant också inom andra verksamheter.

Enligt vår erfarenhet bildar våra delområden en lyckad kombination for angreppssätt och metoder som behövs för att ta itu med viktiga utmaningar i dagens företag. 

Var finns vi?

Våra arbetsrum finns i hus Munin (hus 11), på plan 4.  

CLIP - centrum för logistik och innovativ produktion

Logistik och innovativa produktionslösningar blir allt viktigare för
att förbättra konkurrensförmågan och effektiviteten i företag och organisationer.
Därför etableras CLIP, ett FoU centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle.
CLIPs ambition:

  • Mötesplats för att utveckla människor och företag!
  • Erbjuda regionen tillgång till excellent kompetens inom logis- tik och innovativa processer för att stärka konkurrenskraften!
  • Möjliggöra en större rekryteringsbas inom området!

Se mer information om CLIP

Kontakt

Ämnesansvarig

Per Hilletofth, professor
Tel: 026-64 85 24
E-post: per.hilletofth@hig.se

Personallista Industriell ekonomi

Muhammad Abid, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648183
 E-post: Muhammad.Abid@hig.se
 Rum: 11:436

Jamila Alieva, Doktorand
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648287
 E-post: Jamila.Alieva@hig.se
 Rum: 11:608b

Bo Lennart Andersson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648495
 E-post: Bo.Lennart.Andersson@hig.se
 Rum: 11:434

Maria Barreiro Gen, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648475
 E-post: Maria.Barreiro@hig.se
 Rum: 11:436

Nuria Bautista Puig, Postdoktor
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon:
 E-post: Nuria.Bautista.Puig@hig.se
 Rum:

Lars Bengtsson, Professor
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648802
 E-post: lars.bengtsson@hig.se
 Rum: 21:417

Inga-Lill Carlsson
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon:
 E-post: Inga-Lill.Carlsson@hig.se
 Rum:

Carina Dahlberg, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648429
 E-post: carina.dahlberg@hig.se
 Rum: 11:438

Agnes Danevad, Lärarassistent
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och m
 Telefon: +4626645051
 E-post: agnes.danevad@hig.se
 Rum: 11:442

Chris Dominic, Universitetslektor Logistik
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648148
 E-post: Chris.Dominic@hig.se
 Rum: 11:438

Stefan Eriksson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648106
 E-post: Stefan.Eriksson@hig.se
 Rum: 11:433

Lea Fobbe, Doktorand
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648442
 E-post: Lea.Fobbe@hig.se
 Rum: 11:603a

Åsa Hadin, Lektor
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648848
 E-post: Asa.Hadin@hig.se
 Rum: 11:509

Bengt Halling, Universitetsadjunkt
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648824
 E-post: Bengt.Halling@hig.se
 Rum: Arbetar hemifrån

Katarina Hansson Andersson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648455
 E-post: Katarina.Hansson@hig.se
 Rum: 11:443

Roland Hellberg, Arvodist
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon:
 E-post: Roland.Hellberg@hig.se
 Rum:

Gunnar Herdin, Senior rådgivare
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648234
 E-post: Gunnar.Herdin@hig.se
 Rum: 11:438

Per Hilletofth, Professor
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648524
 E-post: Per.Hilletofth@hig.se
 Rum: 11:432

Amer Jazairy, Biträdande lektor
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626645074
 E-post: Amer.Jazairy@hig.se
 Rum: 11:608b

Haihan Li, Doktorand
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och m
 Telefon: +4626648551
 E-post: haihan.li@hig.se
 Rum: 11:317

Rodrigo Lozano, Professor
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648556
 E-post: Rodrigo.Lozano@hig.se
 Rum: 11:439

Rose-Marie Löf, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648896
 E-post: Rose-Marie.Lof@hig.se
 Rum: 11:442

Lars Löfqvist, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648742
 E-post: Lars.Lofqvist@hig.se
 Rum: 11:438

Maria Nygren, Arvodist
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon:
 E-post: Maria.Nygren@hig.se
 Rum:

Emil Persson, Forskningsassistent
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon:
 E-post: Emil.Persson@hig.se
 Rum:

Marije Renkema Singh, Doktorand
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648477
 E-post: Marije.RenkemaSingh@hig.se
 Rum: 11:317

Kaisu Sammalisto, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648794
 E-post: Kaisu.Sammalisto@hig.se
 Rum: 11:438

Felippe Vilaca Loureiro Santos, Doktorand
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648699
 E-post: felippe.santos@hig.se
 Rum: 11:438

Mikael Scherdin, Forskare
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648491
 E-post: Mikael.Scherdin@hig.se
 Rum: 11:522

Lykke Silfwerbrand
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon:
 E-post: Lykke.Silfwerbrand@hig.se
 Rum:

Lennart Söderberg, Doktorand
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon:
 E-post: Lennart.Soderberg@hig.se
 Rum: 11:416

Melis Temel, Doktorand
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648488
 E-post: Melis.Temel@hig.se
 Rum: 11:608a

Robin Von Haartman, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648975
 E-post: Robin.vonHaartman@hig.se
 Rum: 11:440

Ming Zhao, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648817
 E-post: Ming.Zhao@hig.se
 Rum: 11:445
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)