Clip nyheter 2014

Human Lean Center invigd

Invigningen genomfördes den 12 november. De första utbildningarna för studenter genomfördes under november. Human Lean Center kombinerar goda arbetsförhållanden och effektiv produktion. Centrat rymmer bl a en upplevelsebaserad utbildning, utvecklad i samarbete mellan forskare och företag (Sandvik, Scania m fl,) som sätter social hållbarhet och människors hälsa i centrum samtidigt som effekten i produktion är både minskade sjuktal, ökad kapacitet samt förbättrad ekonomi och kvalitet. Utbildningen ger både praktiska och teoretiska insikter som knyts till utvecklings- och coachningsinsatser hos de industriföretag som deltar.

Läs mer om invigningen

För mer information kontakta: gunnar.herdin@hig.se

Human Lean Center

Välkommen på seminarium 12 nov 2014!
Inbjudan här

CLIP-forskare får nytt VINNOVA-anslag

VINNOVA har beviljat 5.9 Mkr till CLIP-forskare för projektet: "Innovative competitors in emerging economies" som ska bedrivas 2015-2017.
Läs mer om VINNOVA-anslaget.

Re-industrialisering 3 april

Välkommen till vårt seminarium på VINNOVA på temat Re-industrialisering - trender och förutsättningar.
Medverkande: Björn O Nilsson, vd IVA; Carl Bennet, Lars Bengtsson, CLIP, Johnny Lind, Handelshögskolan, Ola Asplund, IF Metall, Eva Wigren, Teknikföretagen. Program finns här.


Grattis Bengt Halling

Den 9 december 2013 blev Bengt klar med sin Licentiatavhandling vid KTH inom ämnet Lean Implementation The Significance of People and Dualism.

Lars Löfqvist disputerade om Innovation i små företag

Den 17 januari 2014 disputerade CLIP-forskaren Lars Löfqvist på KTH med avhandlingen "Product Innovation in Small Established Enterprises: Managing Processes and Resource Scarcity". Kontakta gärna Lars Löfqvist: 026-648742; lars.lofqvist@hig.se

Forskare vid CLIP erhåller stöd för forskning om öppen innovation och om Emerging innovator

Forskare vid CLIP har i samarbete med Linköpings Universitet erhållit medel för två forskningsprojekt om:

* "Öppen innovation", från Riksbankens jubileumsfond. En internationell studie av hur företag bedriver innovations- och produktutvecklingsprocesser i samarbete med externa partner. Genomförs 2014-2016. Se projektets hemsida.

* "Emerging innovators" från VINNOVA. Studier av snabbväxande innovativa företag i nya ekonomier, och hur svenska företag inom telekom-, vitvaru- och bilindustrin kan möta dessa konkurrenter. Genomförs 2014.

Kontakta: Lars Bengtsson för mer information (lars.bengtsson@hig.se)


Kompetensutveckla dina medarbetare

CLIP erbjuder en uppdragskurs i ämnet Maskindirektivet.

Kursen vänder sig till alla som på något sätt ansvarar för CE märkning. Det kan gälla förändringar av befintlig utrustning, konstruktion och installation samt inköp av utrustning som kräver CE- märkning.


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-10-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)