Sök

Nu kör vi

Den 25 februari 2016 medverkade CLIP som ett av tre logistikseminarier på arrangemanget ”Nu kör vi” som arrangerades på Gasklockorna i Gävle.

Arrangemanget var en del av uppladdningen inför Melodifestivalen. Ett 30-tal representanter från företag, offentliga verksamheter och politiker deltog i tre föreläsningar om vad som händer i Gävle regionen.

Lars Bengtsson professor och centrumföreståndare informerade inledningsvis om CLIPs satsning på Hållbar logistik. Forskaren Robin von Hartman fördjupade och förtydligade om varför frågan är angelägen.

-I Projektet Hållbar Logistik studerar vi möjligheter för samhället och transport­näringen att systematiskt nå högre nivåer på hållbara godsflöden. Den nya hållbarhetslagen som eventuellt träder i kraft under 2016 kommer att ställa krav på att ”stora bolag” och ”företag av allmänt intresse” utifrån sina affärsmodeller årligen ska redovisa vilka risker de har angående olika hållbarhetsfaktorer och hur de hanterar dessa risker. Hållbarhetsfrågan hamnar på ledningsgruppernas bord och kraven kommer med stor
sannolikhet att visa sig allt tydligare även hos leverantörer av
logistiktjänster, sa Robin Von Hartman.

Inom logistiken innebär detta att titta på hur varuflöden även påverkar de sociala och miljömässiga aspekterna tillsammans med de ekonomiska värdena.

- Samtidigt med ny lagstiftning så ökar konsumenternas medvetenhet och krav. Logistikföretagen måste därför se till att hela tiden befinna ovanför kurvan som binder samman de sociala, ekologiska och ekonomiska kraven, avslutade Robin Von Hartman.

De deltagande företagen visade stort intresse och flera kontakter knöts för samverkan. Just samverkan och samarbete poängterades extra mycket av Anders Franck från MellanSveriges LogistikNav.

- Vi har en stor möjlighet att skapa ett logistikcentra i Gävle. Vi ,företag, myndigheter och högskola, måste samverka och samarbeta för att gör något av den möjligheten.

Robin Von Hartman
Lars Bengtsson
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-03-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)