Sök

Stöd till forskning om Leverantör 4.0

Forskare vid CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) vid Högskolan i Gävle har blivit tilldelade 2,96 Mkr av Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning

Projektledare är universitetslektor Camilla Niss och hon ska tillsammans med sina kollegor docent Robin von Haartman och professor Lars Bengtsson undersöka hur ökad digitalisering och öppnare innovationsprocesser kan påverka olika industriella leverantörer och deras förmåga att bidra till innovation hos produktägande industriföretag. Med begreppet ’leverantör 4.0’ avses en leverantör som utvecklat förmåga att bidra till kundens innovation i en alltmer digital kontext. Begreppet anknyter till vad som kallas för ’Industri 4.0’ (eller den fjärde industriella revolutionen) som kännetecknas av smarta och uppkopplade maskiner och produkter. Såväl fallstudier som en större enkät kommer att genomföras under perioden 2018-2020 och projektet förväntas bidra med ny kunskap till forskarsamhälle, företag och studenter.

Kontakta gärna Camilla Niss (cns@hig.se) för mer information


Publicerad av: Lars Bengtsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-09-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)