Nyheter före 2012

MellanSveriges LogistikNav

Torsdag den 15/11 genomfördes ett frukostmöte där Mellansvenska Handelskammaren och CLIP presenterade arbete kring samverkan. Ett antal företag och organisationer deltog. Intressanta diskussioner och tankar kring nutid och framtid följde.

MellanSveriges LogistikNav presenterade bl.a. planerna kring Tolvfors Logistik park. Gävles unika position utifrån ett logistik perspektiv med hamn, E4, E16 samt järnväg både nord/syd men även öst/väst och närheten till Arlanda.

CLIP redogjorde för de olika sätt som CLIP samarbetar med företag och organisationer, allt från traditionella EX-jobb till uppdrag inom logistik och innovativ produktion.

Kunskapslotteriet

Under IVA-dagen den 25 september anordnade CLIP ett Kunskapslotteri.
Vinsten var "En halv dag med en forskare på Högskolan i Gävle inom området Logistik och Innovativ Produktion".

Ni fick alla möjlighet att lämna in ert visitkort i vår monter och deltog därmed i ett Kunskapslotteri.

En vinnare har dragits:
Lennart Kron,VD Automatindustrier i Gävle

Vi gratulerar Lennart och Automatindustrier och kommer med honom att komma överens om vilket av våra kompetensområden som är aktuell för hans företag samt hur denna halva dag med en forskare kommer att utformas.

Detta ligger i linje med CLIP:s uppdrag att samverka med företag i regionen på olika sätt. Kunskapslotteri var ett något annorlunda sätt. CLIP anordnar normalt själva eller i samarbete med olika aktörer seminarier, workshops, föredrag etc. Vid dessa tillfällen ligger fokus på en eller flera av våra kompetensområden.

Med vänlig hälsning
Gunnar Herdin
Lars Bengtsson
Centrum för Logistik och Innovativ Produktion (CLIP)

IVAs innovationsdag den 25 september

Lars Bengtsson och Kaisu Sammalisto höll ett föredrag på temat: "Högskolan som motor för innovation".

De tog upp fyra innovationsutmaningar som högskolan behöver möta:

1) Det finns ett stort behov av kompetensförstärkning för hela innovationsprocessen, eftersom Sverige är ledande på tidiga faser av innovationsprocessen men brister i genomförandet
2) Forskning och utbildning behöver utgå och profileras efter existerande näringsliv, dvs. utgå från tillverkningsindustrin och inte minst inkludera satsning på små etablerade företag.  
3) Behovet av hållbar utveckling kan vara en drivkraft för innovation
4) Realisera den potential som högskolans satsning på internationalisering och samverkansarenor skapat.

Föredraget rönte stor uppskattning, inte minst i efterföljande minglet hos landshövdingen

Ny styrgruppsmedlem

Vi vill tacka Jan Sörlien, Sandvik Materials Technology, Sandviken som nu lämnat över platsen i styrgruppen till Fredrik Spens, Sandvik Materials Technology, Sandviken. Jan Sörlien har med sina många års erfarenhet i Globala Supply Chain frågor bidragit med värdefull kompetens till uppbyggnad och etablering av CLIP. Vi hälsar vår nya styrgruppsmedlem välkomna och ser fram emot Fredriks bidrag till CLIP's verksamhet

Grattis Robin von Haartman till 25 000 kr!

Logistikforskaren, och nyligen disputerade, Robin von Haartman har tilldelats Sandviks forskarstipendium på 25000 för ung forskare. Robins forskning har bl a handlat om hur förändrade kundkrav påverkar försörjningskedjans utformning samt tillverkningens betydelse för effektiva försörjningskedjor. 

Vidare lyder Sandviks motivering:
"Området globala försörjningskedjor är mycket relevant för Sandviks världsomspännande verksamhet. Att kunna analysera hur olika försörjningskedjor påverkar prestanda och resultat är av stor vikt. Robin har även visat prov på god förmåga att kommunicera sitt budskap och blivit nominerad till årets lärare. Positivt är också Robins goda nätverk av såväl akademiska institutioner som näringslivskontakter"

Gävle kommun har beviljat 600 000 kr till CLIP

Gävle kommun har beviljat 600 000 kr under åren 2013-2014 till CLIPs verksamhet. En betydelsefull medfinansiering i den samverkan som CLIP har med Gävle kommun.  

Grattis Lars Löfqvist till stipendie på 25 000 kr

Lars Löfqvist, forskare inom området industriell ekonomi undersöker hur små företag tar fram och kommersialiserar nya produkter och tjänster.

Läs mer här

CLIP har beviljats 5,2 Mkr

Region Gävleborg har beviljat medel med 5,2 Mkr till CLIPs verksamhet för en ny tvåårsperiod. Hösten 2012 till våren 2014.

Läkerol Arena

Den 23/2 genomförde CLIP en minikonferens på Läkerol Arena. Deltagare från flertalet kommuner i regionen, ett antal företagskluster, Landstinget och företag var representerade. CLIP presenterade ett stöd till utveckling av regionens näringsliv och offentlig förvaltning i området logistik och innovativ produktion, både som anpassad utbildning och coachning.

Robin von Haartman har disputerat

Den 20 januari disputerade Robin von Haartman på KTH med avhandlingen "Manufacturing capabilities: expendable commodities or catalysts for effective supply chain management".

Human Lean Development Center - En förstudie

CLIP har fått  medel för en förstudie kring etablering av ett Human Lean Development Center. HLDC handlar om att skapa en upplevelsebaserad utbildning med inriktning på både ständiga förbättringar i kombination med metoder för utveckling av människan i produktionssystemet. Förstudien löper under våren 2012.

CLIP samarbetar med MellanSveriges Logistiknav

CLIP har ett gott och utvecklande samarbete med MellanSveriges Logistiknav. Det är ett innovativ logistiknav med en utvecklingspotential som är betydande för vår region.

Se en film om MellanSveriges Logistiknav här

Fagersta Stainless Workshop vid HiG

En intressant och givande workshop genomfördes vid HiG tillsammans med Fagersta Stainless och näringsliv från regionen.

Läs mer om workshopen här

Pressmeddelande 9 nov 2011

Logistikforskning i Gävle för global konkurrenskraft

 
I forskningsprojektet "Design av globala försörjningskedjor" kartläggs hur företag lyckas hålla ihop forskning/utveckling , produktion, logistik och kunskapsöverföring när verksamheter är spridda på många olika håll i Sverige och utomlands.

- Global konkurrenskraft förutsätter att svenska industriföretag klarar av att hantera och smälta samman sina verksamheter i Sverige och utomlands, säger Professor Lars Bengtsson vid Högskolan i Gävle - HiG.


Broschyr om CLIP!

Vi lanserar nu en broschyr som beskriver de olika forskningsprojekt som rymmer inom CLIP. Det är en samlad satsning riktad till företag och organisationer inom regionen Gävleborg med ett femtontal SME-inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt som bas.

Syftet med den är att du ska ta del av CLIPs kompetensområden som kan vara till nytta för din verksamhet. Broschyren innehåller kontaktpersoner för kunskapsområdena.  

Broschyren kan laddas ner här: Forskningsprojekt inom CLIP Pdf, 2 MB.  och du kan få den hemskickad genom att skicka ett mail till: CLIP   

Beviljade medel till genusforskning

"Nya forskningsmedel kring Genus och Innovation. I stenhård konkurrens har Vinnova beviljat medel till ett projekt kring kommersialisering av Fiber Optic Valleys genusforskning där CLIP är med som partner."

Sandvikstipendier till forskare inom CLIP

CLIP har glädjen att presentera tre forskare inom CLIP som fått stipendier av Sandvik.

Camilla Niss, Lars Lövqvist och Stefan Eriksson har undersökt hur kunskaper växer fram, hur idéer kläcks i mindre företag och hur företag kan göra för att materialförsörjningen ska bli effektivare.

Läs mer i Arbetarbladet:
Forskare inom CLIP får stipendier av Sandvik

CLIP beviljas 5.5 Mkr från EU och 2 Mkr från Region Gävleborg

CLIP erhåller 5,5 Mkr från Europeiska regionala utvecklingsfonden för den fortsatta etableringen av forsknings- och utvecklingscentrat under 2010 och 2011. Därtill erhåller CLIP  ytterligare 2 Mkr från Region Gävleborg som medfinansiär. Vår projektplan fick högsta betyg i bedömningen. Medlen betyder att vår inriktning är rätt och att vi nu inom ramen för CLIP kan genomföra olika projekt för att bidra till att utveckla logistik och innovativ produktion hos företagen i Gävleborg.

Högskolan och CLIP blir partner i Produktionslyftet

Produktionslyftet erbjuder företag med 30 till 250 anställda utbildning och stöttning i sitt praktiska förändringsarbete med Lean som utgångspunkt. Högskolan i Gävle blir nu ansvarig för en av åtta regioner. Läs mer om Produktionslyftet här.

CLIP beviljas stort forskningsanslag från Vinnova

CLIPs forskare Lars Bengtsson har beviljats 8,3 Mkr  från Vinnova för forskning inom området hållbara produktionsstrategier. Forskningsprojektet handlar om förutsättningar för konkurrenskraftig global svensk produktion och kallas "Design av globala försörjningskedjor i svenska industriföretag: Nyckelfaktorer för kombinerad utlokalisering och samlokalisering av produktion". Projektet startar 2010 och pågår t.o.m. 2012 och genomförs i samarbete med flera industriföretag samt KTH och Handelshögskolan i Stockholm.   
  

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)