CLIPs projekt

Nedan presenteras de aktuella forskningsprojekten för CLIP. För varje projekt redovisas längst ner vem man ska kontakta för vidare information.

Införande av Human Lean
Leverantör 4.0 - Innovativa leverantörer i den fjärde industriella revolutionen
Utformning av produktionsnära försörjningsmodeller för materialpåfyllnad
Innovationsmetodik i små och medelstora företag (SME)
Hållbar logistik
Öppna och hållbara innovationsprocesser
Innovationskonkurrenter i tillväxtekonomier
Öppen innovation i europeiska företag
Design av globala försörjningskedjor i svenska industriföretag
IPS — International Purchasing Survey. Ökat värde genom effektivare inköp
Utveckling av logistisk kompetens i små- och medelstora företag (SME)
EMS - European Manu facturing Survey
Building continuous innovation capability: CINet survey
Design av effektiva försörjningskedjor genom kunskapsintegration
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)