Sök

EMS - European Manufacturing Survey

(Version in English here)

Syfte
Den europeiska produktionsenkäten (EMS) syftar till att kartlägga organisatoriska och tekniska processinnovationer samt prestationsförmågan i europeiska tillverkningsföretag. Kartläggningen genomförs som en enkät till produktionsenheter med fler än 25 anställda inom en rad länder i Europa och upprepas var tredje år.

Resultaten från EMS  ger en bild av:

 • Industrins utveckling. Enkäten ger en översikt över spridningen av olika tekniska och organisatoriska innovationer och arbetssätt i industriföretag.
 • Lean-status. Enkäten kan  användas som en mätare på hur långt införandet av lean har nått i olika typer av företag.
 • Trender kring outsourcing, offshoring respektive backshoring av produktion och utvecklingsarbete
 • Best practice. Genom att enkäten inkluderar frågor om prestationsutveckling finns möjlighet att utskilja de produktionssätt som är mest framgångsrika.
 • Internationell benchmarking.  Databasen möjliggör jämförelse av svenska företags utveckling med företag i andra länder i Europa, Ryssland och Kina.

Projektteam i Sverige
För den svenska datainsamlingen svarar:
Högskolan i Gävle / CLIP
o   Prof. Lars Bengtsson
o   Tekn.Dr. Robin von Haartman
o   Doktorand. Abid Muhammad
Högskolan i Jönköping
o   Docent Kristina Säfsten
o   Docent Glenn Johansson
Chalmers
o   Docent Mats Winroth
o   Docent Lars Medbo

Internationella samarbetspartner
Projektet genomförs i samarbete mellan forskningsinstitut och universitet i Europa, Ryssland och Kina.
Samordnare är The Competence Center Industry and Service Innovations vid Fraunhofer Institut for Systems and Innovation Research (ISI).
.

Följande institutioner ingår i EMS nätverket:

 • Austria: Austrian Institute of Technology (AIT), Foresight & Policy Development Department, Vienna
 • China: Institute of Policy and Management (IPM), Division of S&T Policy, Beijing
 • Croatia: University of Zagreb, Economic Faculty, University of Split, Technology Faculty
 • Denmark: University of Southern Denmark, Mads Clausen Institute and Institute for Marketing & Management, Sønderborg and Odense
 • Finland: VTT Technical Research Centre of Finland
 • France: University of Lyon, IAE Lyon, France
 • Germany: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI), Karlsruhe
 • Italy: Institute of Industrial Technologies and Automation (ITIA-CNR), Milan
 • Netherlands: Nijmegen School of Management
 • Russia: State University - Higher School of Economics, Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge (ISEK), Moskow
 • Slovenia: Maribor University, Faculty of Mechanical Engineering
 • Spain: University of Girona, Polytechnics School, Department of Business Administration and Product Design
 • Sweden: University of Gävle, Jönköping University, Chalmers University of Technology and Luleå University of Technology.
 • Switzerland: Hochschule Luzern - Wirtschaft, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR)
 • Turkey: Sabanci University Istanbul, Competitiveness Center
 • Czech Republic: Centre for Economic Studies (CES), University of Economics and Management, Prague
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)