Samverkan

Transport Science Center

Gävle kommuns satsning kring Transport Science Center går vidare med i en etableringsfas där CLIP är den akademiska och forskningsrelaterade delen. Förslag på alla ingående delar i denna etablering, presenterades av en extern konsult vid ett möte på Teknikparken i december.


Affärsskrädderiet

med deltagare från Movexum, Fiber Optic Valley, FPX, FindIt och CLIP, har lyckats föra samman ett konkret logistikbehov från företaget Sandvik med ett regionalt SME-företag som har en effektiv lösning på detta behov. SME-företaget arbetar inte i stålbranschen idag och skulle därför inte blivit en leverantör till Sandvik utan Affärsskrädderiets agerande. Avtal har slutits mellan företagen och arbetet med specifikation och planering av implementation pågår. SME företaget ges därmed möjlighet att växa både med personal och på nya marknader.

Gävle logistiknav

Det långsiktiga arbetet med Gävle Logistiknav i Tolvfors fortsätter, i nära samarbete med MellanSveriges Logistiknav, Handelskammaren, FPX och Gävle Kommun.


Våra partners

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)