Lunchseminarie 24 mars 2011

Uppskattat lunchmöte med Lean

Människan och Lean

Den bortglömda pelaren

¤

Bengt Halling, CLIP/HiG, Jonas Rehnström, CLIP/Sandvik och Peter Andersson Sandvik gav en givande föreläsning om människans roll som en nyckelfaktor vid införande och vidmakthållande av Lean.

Föreläsarna redovisade skillnader i både kultur och ledarskap mellan Japan, USA och Europa som påverkar arbetet kring Lean. Målet vid införandet av Lean för ett företag/organisation är att nå ett kontinuerligt förbättringsarbete i verksamheten.
 
Seminariet hade ett "runda-bord samtal"-upplägg vilket gjorde att platserna var begränsade. Det blev högt tryck på anmälningar och vi fick dra ett streck vid 35 deltagare.

En deltagare kommenterade seminariet:
"Bra upplägg med akademisk/teoretisk bakgrund kopplat till praktisk tillämpning — och framför allt den bra dialogen som blev när vi delgav varandra erfarenheter och funderingar i gruppen"

Tack till föreläsare och alla deltagare för ert engagemang!

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-10-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)