Lunchmöte 27 januari 2011

Möte inom ämnet Leverantörsutveckling

Den 27 januari genomförde CLIP ett intressant och givande möte med deltagare från offentlig sektor, små & medelstora företag samt högskolan.

Efter introduktion och tre förberedda inlägg, följde en lunch där likheter och olikheter bollades. Diskussionen rörde framförallt två frågeställningar: 1) Centrala utmaningar och förutsättningar för leverantörsutveckling., 2) Metoder och arbetssätt för leverantörsutveckling.

Flera deltagare betonade vikten av öppenhet och dialog både inom det egna företaget/organisationen och med dess leverantörer för att säkra leverans och kvalitet. Som exempel nämndes att en blå plasthink är en viktig del i avancerade operationer på ett sjukhus, vilket leverantören av den blå hinken inte visste och därför nedprioriterade. När leverantören senare blev medveten om hinkens roll som operationsverktyg hanterades denna produkt på ett annat sätt än tidigare.

I diskussionen om förutsättningar för leverantörsutveckling var de flesta var överens om att en jämbördig maktbalans mellan kund/leverantör var en god förutsättning för utveckling.

Vissa marknader har en ryckig förutsättning där långsiktiga planer kan förändras över en natt, både på grund av kunders beteende men även på grund av snabb teknikutveckling.

Stora företag har en fördel med utpekade ansvar och avdelning för inköp, men kan innebära nackdel i den interna kommunikationen. Det mindre företaget har ibland den motsatta problematiken.  

Mötet blev ett utbyte av kunskaper och erfarenheter över traditionella gränser. Många intressanta och kloka inlägg gjordes. Med andra ord, en lyckad kvalitetslunch.

Professor Lars Bengtsson
E-post:  Lars.Bengtsson@hig.se
Telefon:  026-64 88 02
Avdelningen Industriell utveckling,
ATM / Högskolan i Gävle

Senior rådgivare, Gunnar Herdin
E-post: gunnar.herdin@hig.se
Avdelningen Industriell utveckling,
ATM / Högskolan i Gävle

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-02-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)