Föreläsare 4 oktober

Snabba innovativa företag i tillväxtekonomier

- Utmaningar och lärdomar för svensk industri

Lars Bengtsson, professor i Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle
Flera företag i tillväxtekonomier som Kina, Turkiet och Brasilien har på kort tid byggt upp innovationsförmågor i världsklass, och de utmanar starkt etablerade företag på olika marknader.
De nya konkurrenterna är inte bara innovativa utan också långt snabbare på att utveckla nya produkter och tjänster. Vad innebär detta för svenskbaserade företag? Vilka satsningar behöver göras för att klara konkurrensen och öka innovationsförmågan? Men också omvänt, vad kan vi lära och vilka samarbeten är möjliga?

PPT presentation från föredraget Pdf, 1 MB.

Drivkrafter för hemtagning av produktion till Sverige

Per Hilletofth, professor i logistik. Gästprofessor vid Högskolan i Gävle
Utflyttning av produktion till lågkostnadsländer har varit ett populärt tillvägagångssätt för många företag under de senaste decennierna. Det har primärt varit en jakt på lägre produktionskostnader och utflyttning har setts som en standardlösning. Många gånger har dock utflyttningen inte blivit som företaget tänkt sig och allt fler fall av hemtagning av produktion blir synliga. Vilka är då drivkrafterna, eller motiven, till att företag väljer att flytta tillbaka sin produktion?

Gävle-Sandviken – en del av Stockholm Business Alliance

Elisabeth Sjögren, Projektledare Stockholm Business Alliance
Gävle-Sandviken-regionen växer ihop med Stockholm-Arlanda.
Elisabeth Sjögren, projektledare för Stockholm Business Alliance (SBA) berättar om kommunsamarbetet med 55 kommuner i åtta stycken län. En viktig uppgift inom SBA är att underlätta för utländska investerare att hitta rätt plats med rätt förutsättningar.

Hitta ”hot spots” för lokalisering av industri- och lager genom GIS

Martin Forslund, ESRI Sverige

Vare sig du letar efter den bästa vägen för dina transporter eller den bästa platsen att placera ett nytt lager, kommer geografiska analyser hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut om vilka de bästa platserna och vägarna är.
Att upptäcka och kvantifiera mönster i data kan användas för att hitta ”hot spots” för lokalisering av lager och butiker, extremvärden och andra naturliga datakluster. Det är just analyserna som är hjärtat i geografiska informationssystem (GIS).

Vår egen industri som magnet för tillväxt

Pasi Kangas, Sandvik AB, Vice President, Head of R&D & Quality
De stora företagen har mycket kompetens och bra insikt om sin marknad och kunder. Det finns däremot mycket att hämta från snabbheten hos små företag och innovatörer, som tillsammans med storföretagens resurser och kompetens kan skapa nya företag och produkter genom ett
bra samarbete. Open innovation som plattform för samarbete kan användas för att hitta externa parter som kan hjälpa till med lösningar på storföretagens frågeställningar, både för företagens egna produktion,
underhåll och logistik men också för att snabba upp innovationstakten för nya produkter.

Varför valde Yilport Gävle Hamn?

Eryn Dinyovszky, General Manager at YILPORT Holding Inc.

Med driften av Gävle Hamn har Yilport etablerat sig som betydande nordisk operatör som även inbegriper all containerhantering i Oslos nya hamn, samt Stockholm Nord i Rosersberg, som är en av Sveriges största kombiterminaler. Yilport har en tydlig ambition att expandera för att bli en av världens riktigt stora hamnoperatörer, och driver f.n. ett tjugotal hamnar och terminaler i Sverige, Norge, Portugal, Spanien, Malta, Turkiet,
Ecuador och Peru.

Publicerad av: Lars Bengtsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-10-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)