Bilder från Inköpsseminarium 2 Sept 2010

Glädjande många hade hörsammat inbjudan till CLIP och SILF seminarium
Jan Kjellén Sandvik berättade om koncernsamordnat inköp
Deltagarna uppmanades löpande att diskutera frågor
Carina Dahlöf från SILF introducerar SILFs utbud på inköpsområdet
Lasr Bengtsson CLIP presenterade preliminära resultat från en internationell inköpsstudie
I pauserna fördes många intressanta samtal
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-02-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)