Industriell ekonomi

Välkommen till Industriell ekonomi. Hos oss finner du en dynamisk avdelning som präglas av tät samverkan med omgivande samhälle i utbildning och forskning.

Huvudämnet som du kan studera inom vår avdelning är Industriell ekonomi, som täcker delområden logistik, innovation, organisation, kvalitet och industriell miljöekonomi.

Våra kurser fokuserar på aktuella problem, strategier och aktiviteter inom industrin, men det du får möjlighet att lära dig är relevant också inom andra verksamheter.

Enligt vår erfarenhet bildar våra delområden en lyckad kombination for angreppssätt och metoder som behövs för att ta itu med viktiga utmaningar i dagens företag. 

Var finns vi?

Våra arbetsrum finns i hus Munin (hus 11), på plan 4.  

CLIP - centrum för logistik och innovativ produktion

Logistik och innovativa produktionslösningar blir allt viktigare för
att förbättra konkurrensförmågan och effektiviteten i företag och organisationer.
Därför etableras CLIP, ett FoU centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle.
CLIPs ambition:

  • Mötesplats för att utveckla människor och företag!
  • Erbjuda regionen tillgång till excellent kompetens inom logis- tik och innovativa processer för att stärka konkurrenskraften!
  • Möjliggöra en större rekryteringsbas inom området!

Se mer information om CLIP

Kontakt

Industriell ekonomi

Ämnesansvarig
Kaisu Sammalisto, universitetslektor
Tel: 026-64 87 94
E-post: kaisu.sammalisto@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)