Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad tillhör ett av högskolans profilområden - Byggd miljö.

Gamla Gävle

Gamla Gävle

Ämnen

Samhällsbyggnad handlar bl.a. om hur och var vi planerar och bygger våra hus, anläggningar och trafiksystem i ett hållbart samhälle, men även hur fastigheter bildas, förvaltas och värderas, samt hur vi samlar in och lagrar landskaps-information som sedan blir exempelvis till kartor. Till stor del handlar det alltså om att vara med och bestämma hur vår närmiljö ska se ut och fungera.

Inom Samhällsbyggnad finns samhällsplanering, geografi, geomatik och lantmäteri, som var för sig, eller tillsammans bidrar till förståelse och utveckling av samhällsbyggnadsprocessen.

Program inom Samhällsbyggnad

Var finns vi?

Samhällsbyggnads lokaler finns i hus Munin (hus 11) med arbetsrum och laborationssalar på plan 2.

Forskning

Forskning inom Samhällsbyggnad bedrivs inom geomatik, samhällsplanering och geografi. Speciellt forskas det inom användning av GIS som analys- och presentationsverktyg.

Forskning inom samhällsbyggnad

Kontakt
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Eva Sahlin Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)