Allmän Information


Studierna

Samhällsplanerarprogrammet och Lantmätarprogrammet har bunden studiegång; dvs. kurserna följer på varandra, vilket innebär att valfriheten att välja andra kurser är begränsad under studietiden.
 
Projekt av varierande omfång är vanliga i programmen, ibland helt betygsgrundande, ibland delvis. Kurser koncentreras ofta till en heldag i veckan; heltidsstudier innebär då att två dagar är lärarledda och de andra dagarna självstudietid.
 
Kurser ges ofta på engelska tack vare ett väl fungerande utbyte med utländska universitet, något som ger god förberedelse för svensktalande för arbete utomlands. Kontakten med internationella studenter gör dessutom att de personliga nätverken kommer att sträcka sig över hela världen.

Utbildning på distans

En del kurser i programmen kan till viss del läsas på distans och kan även om de är datorintensiva och kräver specialprogram läsas från valfri ort. Det löses genom en applikation som gör programvarorna tillgängliga över internet.
 
Studenter som läser kurser på distans vid Högskolan i Gävle erbjuds närvara vid undervisning vid Högskolan. Alla studenter kan utnyttja Högskolans resurser på distans, till exempel bibliotekets databaser.

Vidare gör kurskoncentration till en heldag i veckan (halvtidsstudier) det möjligt att läsa programkurser för yrkesverksamma utan alltför stor inverkan på ordinarie arbete.

Examina

Beroende på förkunskaper, kursval och studietid, kan olika examina avläggas. Grundläggande behörighet förutsätts och särskild behörighet anges inom parentes:

Filosofie kandidatexamen, Lantmätarprogrammet, 3 år (Ma3 b/c, Sh1)

Filosofie kandidatexamen, Samhällsplanerarprogrammet, 3 år (Ma2, Sh1)
Högskoleingenjörsexamen, 3 år (Ma3C, Fy2, Ke1)
Filosofie magisterexamen, avlagd grundexamen om 180 hp & ett års studien om 60 hp
Teknologie magisterexamen, avlagd grundexamen om 180 hp, 30 hp matematik / tillämpadematematik  & ett års studier om 60 hp

Efter studierna

Det råder idag stor brist på lantmätare och det finns mycket goda möjligheter till arbete efter avslutade studier. Yrkesmöjligheterna för Samhällsplanerare med fysisk planering och GIS är också goda. Samhällsplanerare är en väl definerad yrkeskategori med stort behov. Inom Geografi däremot öppnar sig ett stort fält av möjligheter.

Eftersom programmen är EU-anpassade enligt den s.k. Bologna-modellen, finns möjligheter till fortsatta studier och ytterligare specialisering på många andra högskolor och universitet i Sverige, i Europa och i övriga världen.

Publicerad av: Eva Wiklund Sidansvarig: Eva Sahlin Sidan uppdaterades: 2018-03-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)