Program inom Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnads olika program och inriktningar

Sstatue and people

Levande centrum - ett mål för samhällsplanerare.


1. Lantmäteri - ekonomi/juridik

Den ekonomisk/juridiska specialiseringen på Lantmätarprogrammet leder till möjliga befattningar som kräver särskilda kunskaper om fastigheters värde, bildande, användande och förändring. Några typiska yrken är: fastighetsvärderare, samhällsplanerare, förrättningslantmätare och/eller expert/konsult. Förutom ekonomi och juridik ingår också grundläggande mätningstekniska kurser i specialiseringen.
 
Den här inriktningen anses speciellt lämplig för nyanställning på Lantmäteriet för fortsättning på den 1½-åriga interna utbildningen i förrättningslantmäteri.
 
Urval av kurser:

 • Juridisk översiktskurs
 • Ekonomisk teori
 • Fastighetsbildning
 • Samhällsplanering
 • Fastighetsrätt
 • Fastighetsvärdering


Leveller

Praktiska moment är viktiga.

2. Lantmäteri - teknik

Den tekniska specialiseringen handlar i stor utsträckning om geodetisk mätningsteknik, men även grundläggande ekonomiskt/juridiskt fastighetsinriktade kurser ingår.

Mätningsteknik är ett viktigt ämne för teknisk lantmäteriverksamhet och handlar bland annat om hur man upprättar ett stomnät, mäter för att göra en karta, styckar av en tomt, eller för att sätta ut ett hus eller en väg. Avancerade tekniska instrument som nyttjar till exempel laser eller satellitsignaler är ofta använda hjälpmedel vid mätningar, därför finns teknikerna inblandade både teoretiskt och praktiskt i flera kurser.

Urval av mätningstekniska kurser:

 • Geodetiska mätinstrument
 • Geodetiska fältövningar
 • Geodetisk felteori
 • Digital fotogrammetri
 • Byggmätning
 • Laserskanning från marken och luften


3. Samhällsplanering

Information in English

Programmet har två inriktningar: fysisk planering och geografi.

Samhällsplanering handlar främst om den fysiska planeringen som utförs av kommuner, länsstyrelser och konsulter. På Samhällsplanerarprogrammet finns kurser för en treårig specialisering, speciellt hanteras den teoretiska och praktiska framställningen av planer där GIS är ett viktigt verktyg. Vi har visualisering kurser och en praktikkurs som studenter kan kombinera 'on the job' erfarenhet med akademisk träning.
 
Urval av kurser inom samhällsplanering:

 • Samhällsplanering introduktion
 • Samhällsplanering — översiktsplanering
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Samhällsplanering — detaljplanering
 • Hållbar samhällsplanering
 • CAD och ritteknik för samhällsbyggnad
 • Geovisualisering i byggd miljö
 • Gestaltning inom byggd miljö
 • Regional utveckling
 • Remote sensing and GIS analysis in Land Management
 • Demokrati och etik inom samhällsplanering

Geografi omfattar samhällsgeografi och naturgeografi. Båda har stor inverkan på den fysiska planeringen.  Programstudenter på Samhällsplanerarprogrammet med inriktning geografi har möjlighet att för kortare eller längre perioder åka utomlands som utbytesstudenter.

Urval av kurser inom geografi:

 • Samhällsgeografi
 • Geografisk informationsteknik
 • Kartografi
 • Geografi informationsteknik i land management
 • Miljögeografi
 • Urban socialgeografi
 • Naturgeografi
 • Urban teori
 • Geovetenskap
 • River hydrology
 • Naturkatastrofer och riskbedömning
Hammarby Sjöstad

Planerare och geografer deltar i utformningen av bostadsområden.

4. IT/GIS

Hösten 2011 startade ett nytt program i nära samarbete med det lokala näringslivet med kombinationen GIS/GIT och datavetenskap, där till exempel applikationsutveckling för mobiltelefoner ingår.

Kurser som är GIS-intensiva samlas ofta under begreppet GIT (Geografisk informationsteknik). Ibland låter vi programvarubeteckningen GIS stå först för att markera att kursen är speciellt inriktad på att hantera just programvaran.

Specialiseringen inom IT/GIS avser antingen att använda GIS för olika sorters analyser och presentationer, eller också i att utveckla applikationer för GIS. Den senare kräver en hel del kunskaper om programmering.

Urval av kurser inom GIS/GIT:

 • Geografisk informationsteknik
 • GIS raster/vektor
 • GIS databaser
 • Web mapping
 • GIS applikationsutveckling
 • GIT - project
 • Spatial analysis and modelling
 • GIScience seminar
Surfer GIS

Exempel på hur ett geografiskt informationssystem (GIS) är uppbyggt.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Eva Sahlin Sidan uppdaterades: 2016-02-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)