Forskning vid akademin

Forskning inom Akademin för teknik och miljö sker inom många olika ämnesområden med ett starkt tvärvetenskapligt samarbete. Här presenteras akademins forskning och forskare utifrån forskningsämne.

Besluts-, risk- och policyanalys

Forskningsprojekt
Forskare
Doktorander

Hanna Andersson

Biologi

Forskningsprojekt
Forskare

Byggnadsteknik

Forskningsprojekt
Forskare

Elektronik

Forskare
Doktorander

Andersson, Rabé
Bautista Gonzalez, Oscar
Bemani, Ali
Choudhary, Vipin
Hosseinzadeh Dadash, Amirhossein

Energisystem

Forskare

Amiri, Shahnaz, lektor
Björk, Curt, lektor
Calmunger, Mattias, adj.lektor
Cehlin, Mathias, docent
Dotzauer, Erik, professor
Gustafsson, Mattias, adj.lektor
Hayati, Abolfazl, biträdande lektor
Holmberg, Ulf, forskare
Jahedi, Mohammad, universitetsadjunkt
Johansson, Robert, forskare
Jernberg, Per, lektor
Kabanshi, Alan, biträdande lektor
Karlsson, Björn, professor
Larsson, Ulf, lektor
Mardan, Nawzad, lektor
Mattsson, Magnus, lektor
Moshfegh, Bahram, professor
Olsson, Patrick, forskare
Sandberg, Mats, senior professor
Thollander, Patrik, professor
Wigö, Hans, lektor
Wäckelgård, Eva, professor
Ödlund, Louise, professor

Doktorander

Ameen, Arman
Andersson, Harald
Cabral, Diogo
Carlander, Jakob
Carlos Pinedo, Sandra
Choonya, Gasper
Elmqvist, Åsa
Eriksson, Martin
Forghani Dahnavi, Seyed Sadegh
Garman, Ian
Jahedi, Mohammad
Jalo, Noor
Johansson, Ida
Johansson, Robert
Khosravi Bakhtiari, Hossein
Lane, Anna-Lena
Lin, Yuanyuan
Petrovic, Bojana
Sayadi, Sana
Santos Leite Cima Gomes, Joao
Ramirez Villegas, Ricardo
Weinberger, Gottfried
Wiklund, Elin

Fysik

Forskare

Industriell ekonomi

Forskningsprojekt
Forskare
Doktorander

Alieva, Jamila
Fobbe, Lea
Temel, Melis

Kemi

Forskningsprojekt
Forskare

Maskinteknik

Forskningen är inriktad mot experimentella studier inom maskinteknik, särskilt mot spånskärande bearbetning. Pågående forskningsprojekt handlar om den adhesiva mekanismen vid svarvning av stål och dess konsekvenser i form av nedbrytning av skäreggen.

Forskningsprojekt
Forskare

Matematik

Forskningsprojekt

Miljövetenskap

Forskare
Doktorander

Andersson, Hanna
Arfan, Mohammad
Brändström, Johan
Hurtig, Anders
Jonsson, Daniel
Linder, Noah
Rosa, J-P Eduardo
Rönnander, Jonas
Schewenius, Maria
Wahlborg, Dan

Samhällsbyggnad

Forskningsprojekt
Forskare
Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-05-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)