Sök

Advanced Metals Living Lab

På Högskolan finns en unik testmiljö med en högkvalficerad teknik för kylning av metalliska komponenter. Genom den nya tekniken kan produkter skräddarsys och tillverkas med optimalt anpassade egenskaper. Företag har möjlighet att använda sig av både testmiljön och den kompetens som forskarna besitter inom området.

Forskare på Högskolan i Gävle har utvecklat en högkvalificerad teknik för värmebehandling av stål och andra metaller som gör det möjligt att med hög precision under kylförloppet styra metallens kristallstruktur och därmed dess egenskaper. Med den nya tekniken kan metallens struktur skräddarsys och produkter och komponenter kan tillverkas med egenskaper som är optimalt anpassade för olika specifika tillämpningar. Resultatet är produkter och komponenter med förbättrad funktionalitet, lägre vikt, längre livslängd och minskat underhållsbehov. Dessutom kan produktionskostnaderna minska, liksom energianvändning och förbrukning av vatten.

Tekniken kan ha ett stort värde i en lång rad olika produkter inom många industriella branscher såsom verkstadsindustri, stålindustri, tillverkare av andra metaller, smedjor och gjuterier.

Världsunik testmiljö

Den testmiljö som finns vid Högskolan i Gävle utgör en mångårig forskningskompetens inom området. Det finns två experimentella testanläggningar, resurser för datorsimulering kopplad till superdatacentrum vid Linköpings Universitet samt resurser för materialtester.

Genom avancerad datorsimulering dimensioneras och utformas kylprocessen. Det beräknade resultatet verifieras därefter i de fysiska testutrustningarna, en process som oftast sker interaktivt i flera steg.

Bättre produkter med avancerad kylteknik

Avancerad kylteknik kan på många sätt bidra till bättre produkter och effektivare tillverkning. Genom att med hög precision styra kylförloppet vid värmebehandling av metaller kan man bestämma vilka egenskaper den slutliga metalliska komponenten och produkten kommer att ha. 

Ny kylteknik för stålet och miljön

Se föreläsning med Mohammad Jahedi, forskare i Energisystem som berättar om hur utvecklingen av kylningstekniken förbättrar resursanvändning, minimerar miljöpåverkan och förbättrar mekaniska egenskaper.

Forskning

Forskare vid Högskolan i Gävle i mer än 25 år arbetat med att styra flöden av luft, vatten och andra medier. De kunskaper som byggts upp har länge använts i olika industriella tillämpningar.

Sedan drygt tio år pågår arbeten med att tillämpa dessa kunskaper i processer för kylning av metaller. Målet har varit att genom förbättrad kontroll och styrning av kylprocessen göra det möjligt att tillverka metaller med egenskaper som är bättre anpassade till olika specifika tillämpningar och till varje användares specifika förutsättningar. Forskningen sker ofta i samarbete med olika företag.

Samarbeta med oss

Företag har möjlighet att använda sig av både det specifika labbet och den kompetens som forskarna besitter inom området.

Vi erbjuder möjligheter att utföra tester som hanterar många olika parametrar vilket kan vara svårt i befintliga produktionsprocesser på företagen. Genom testning och verifiering av produkter och komponenter i testmiljön kan företag ligga i framkant och få möjlighet att utveckla de material som marknaden efterfrågar.

Kontakt

Patrick Olsson

E-post: patrick.olsson@hig.se
Tel: 070-3141355

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)