Gå till eugreenalliance
Sök

Forskningen i testmiljön

Forskningen i Advanced Metals Living Lab har pågått i mer än 25 år, och den kunskap som byggts upp under dessa år kan användas för att utforma kylprocesser som ger många olika fördelar.

Under ledning av professor Bahram Moshfegh har forskare vid Högskolan i Gävle i mer än 25 år arbetat med att styra flöde och temperatur av luft, vatten och andra medier i processer, där kraven på kylning, uppvärmning och klimatisering är signifikant. De kunskaper som byggts upp har länge använts i olika industriella tillämpningar.

Sedan drygt tio år pågår arbeten med att tillämpa dessa kunskaper i processer för kylning av metaller. Målet har varit att genom förbättrad kontroll och styrning av kylprocessen göra det möjligt att tillverka metaller med egenskaper som är bättre anpassade till olika specifika tillämpningar och till varje användares specifika förutsättningar. Forskningen sker ofta i samarbete med olika företag och Jern­kontoret.

Den kunskap som byggts upp vid Högskolan kan användas för att utforma kyl­processer som ger många olika fördelar. Kontakta gärna någon av de forskare som är knutna till testlabbet.

Forskare i testlabbet

Aktuella forskningsprojekt

 • Effect of spatial temporal behavior of a newly developed cooling technology on carbon and stainless steel bar material properties
  Tidsplan: 2020–2022
  Finansiärer: KK-stiftelsen, SSAB, Outokumpu AB, Högskolan i Gävle,
 • Regional utveckling för tillämpning av spetsforskning kring avancerade metallprodukter (RUTSAM)
  Tidplan: 2020–2023
  Finansiärer: Tillväxtverket, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle
  Mer information om projektet
Forskare i testlabbet

Avslutade forskningsprojekt

 • Test bed for cooling of metals - profits for the environment, resource use and economy with new advanced technology for cooling metals
  Tidplan: 2019 – 2021
  Finansiärer: Vinnova, Tillväxtverket (EU), Region Gävleborg, Region Dalarna, Högskolan i Gävle
 • Kylning av stål med impinging jet
  Tidplan: 2014 – 2018
  Finansiärer: Energimyndigheten, OVAKO AB, Höganäs, Högskolan i Gävle
 • Energioptimerad kylprocess med fokus på kvalitet
  Tidplan: 2016-2017
  Finansiärer: Energimyndigheten, Åkers Sweden AB
 • On study effect of surfactant additives on water jets quenching’s cooling performance
  Tidplan: 2017
  Finansiär: Triple Steelix
 • Ett nytt kylningskoncept för att ta till vara industriell överskottsvärme från heta kroppar
  Tidplan: 2012 – 2013
  Finansiärer: Energimyndigheten, Värmevärden, Ovako

Forskare

Här är de forskare som i dagsläget arbetar i vårt testlabb.

Forskarna som arbetar i testmiljön

Publikationer

Här kan du se några av de publikationer som forskarna som arbetar med testlabbet har producerat:

 • Romanov, P., Jahedi, M., Petersson, A., Moshfegh, B. & Calmunger, M. (2021). Microstructure and Property Gradient of Boron Steels Obtained by Water Impinging Jet Quenching Technique. Submitted to Materials and Design (Elsevier).
 • Jahedi, M. & Moshfegh, B. (2021). Boiling heat transfer characteristics of rotary hollow cylinders with in-line and staggered multiple arrays of water jets. Journal of Heat Transfer, 143 (11). 10.1115/1.4051835
 • Jahedi, M. & Moshfegh, B. (2021). Quenching Hot Rotary Hollow Cylinder by 1-row and 2-row Water Impinging Jet Array. Journal of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer, 8, 178-188. 10.11159/jffhmt.2021.020
Kontakt

Bahram Moshfegh

E-post: bahram.moshfegh@hig.se
Tel: 026-64 88 04

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)