Gå till eugreenalliance
Sök

Bättre produkter med avancerad kylteknik

Med hög precision kan kylförloppet styras för att få fram olika egenskaper hos produkterna. Se hur avancerad kylteknik kan bidra till bättre produkter och effektivare tillverkning.

Avancerad kylteknik kan på många sätt bidra till bättre produkter och effektivare tillverkning

Metaller består av kristaller. Oftast en blandning av olika kristalltyper. Vilka kristaller metallen består av bestämmer dess egenskaper såsom hårdhet, seghet, hållfasthet, mm. Det är under kylningen från höga temperaturer som metaller erhåller sin slutliga struktur. Det är därför flertalet metalliska produkter och komponenter genomgår en värmebehandling.

Genom att med hög precision styra kylförloppet vid värmebehandling av metaller kan man bestämma vilka egenskaper den slutliga metalliska komponenten och produkten kommer att ha. Detta kan skapa en rad olika fördelar såsom att produkterna får en förbättrad funktion, blir lättare, får längre livslängd, kräver mindre underhåll, eller kan tillverkas till en lägre kostnad.

Optimera kristallstrukturen

Kylningen kan styras så att den följer en önskad kylkurva. Därmed kan man skapa exakt de kristallstrukturer i metallen som är optimala i en specifik tillämpning. Om varje metallisk komponent i en komplicerad produkt har exakt rätt kristallstruktur kan produktens prestanda öka.

Förbättrad härdning

Genom att styra kylningen med hög kontroll skapas möjligheter att öka härddjupet, eller att skapa exakt önskat härddjup. Att skapa exakt rätt härddjup kan i vissa produkter betyda en kraftigt förbättrad funktion och livslängd.

Spara materialkostnader

I många stål tillsätts dyra legeringar för att öka härdbarheten. Med en effektivare kylteknik kan man nå samma härdresultat med mindre legerade stål och därmed spara betydande kostnader. En lågprisprodukt kan då få samma prestanda som ett dyrare alternativ.

Färre härdsteg

Med en förbättrad kylprocess kan man minska mängden restaustenit efter härdningen. Detta ger ett bättre härdresultat, och kan i många fall minska antalet härdningssteg

Mindre restspänningar

Kylningen kan styras så att den blir jämn över en yta. Därmed minskar kraftigt problemet med restspänningar, vilka ofta skapar problem med sprickor eller formförändringar i värmebehandlade komponenter. Kylningen kan styras så att den också kompenserar för hörn och kanter, eller för gods med ojämn geometri, hålkälar mm. Därmed får man en homogen kristallstruktur i alla delar och minskade problem med restspänningar.

Differentierad kristallstruktur

Kylningen kan också styras så att man skapar olika strukturer i olika delar av en komponent. Därmed kan en komponent ha precis den struktur som är optimal i varje del. I vissa fall kan detta ersätta en efterföljande partiell härdning, eller utnyttjas så att en komponent ersätter flera komponenter med olika kristallstrukturer.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)