Gå till eugreenalliance
Sök

Bojana Petrovic

Doktorand
Forskarutbildningsämne: energisystem

E-post: bojana.petrovic@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Bojana är doktorand i företagsforskarskolan Reesbe. I september 2021 försvarade hon sin licentiat uppsats: Life cycle assesment and life cycle cost analysis of a single-family house.

Aktuell forskning

Handledare

Huvudhandledare
Ola Norrman Eriksson

Biträdande handledare
Marita Wallhagen
Xingxing Zhang

Senaste publikationerna

Petrovic, B., Eriksson, O. & Zhang, X. (2023). Carbon assessment of a wooden single-family building – A novel deep green design and elaborating on assessment parameters. Building and Environment, 233. 10.1016/j.buildenv.2023.110093 [Mer information]
Petrovic, B., Zhang, X., Eriksson, O. & Wallhagen, M. (2021). Life Cycle Cost Analysis of a Single-Family House in Sweden. Buildings, 11 (5). 10.3390/buildings11050215 [Mer information]
Petrovic, B., Myhren, J., Zhang, X., Wallhagen, M. & Eriksson, O. (2019). Life cycle assessment of a wooden single-family house in Sweden. Applied Energy, 251, 1456-1465. 10.1016/j.apenergy.2019.05.056 [Mer information]
Petrovic, B., Myhren, J., Zhang, X., Wallhagen, M. & Eriksson, O. (2019). Life cycle assessment of building materials for a single-family house in Sweden. Energy Procedia, 158, 3547-3552. 10.1016/j.egypro.2019.01.913 [Mer information]
Petrovic, B. (2021). Life cycle assessment and life cycle cost analysis of a single-family house. Lic.-avh. (sammanfattning), 2021. Gävle: Gävle University Press. 30 s. (Licentiate thesis 12) Länk [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-01-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)