Gå till eugreenalliance
Sök

Muhammad Arfan

Doktorand
Forskarutbildningsämne: miljövetenskap

E-post: muhammad.arfan@hig.se
Telefon: 026-64 85 01

Muhammad Arfan, doktorand vid Högskolan i Gävle.

Handledare

Huvudhandledare
Karl Hillman

Biträdande handledare
Zhao Wang
Shveta Soam

Senaste publikationerna

Arfan, M. & Hillman, K. (2024). The geography of technological innovation systems - The case of forest-based biofuels in a Swedish region. Innovation and Green Development, 3 (2). 10.1016/j.igd.2023.100122 [Mer information]
Arfan, M., Eriksson, O., Wang, Z. & Soam, S. (2023). Life cycle assessment and life cycle costing of hydrogen production from biowaste and biomass in Sweden. Energy Conversion and Management, 291. 10.1016/j.enconman.2023.117262 [Mer information]
Arfan, M., Wang, Z., Soam, S. & Eriksson, O. (2021). Biogas as a transport fuel—a system analysis of value chain development in a Swedish context. Sustainability, 13 (8). 10.3390/su13084560 [Mer information]
Arfan, M. (2023). Utilization of local bioresources for transport fuels - System analysis for decision support. Lic.-avh. (sammanfattning), 2023. Gävle: Gävle University Press. 70 s. (Licentiate thesis 17) Länk [Mer information]
Arfan, M. (2019). Biogas Value Chain in Gävleborg : Feedstock, Production and Use. Gävle: University of Gävle. 62 s. (Research report 6) Länk [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-01-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)