Sök

Noah Linder

Doktorand
Forskarutbildningsämne: miljövetenskap

Noah Linder tillhör forskargruppen miljöpsykologi och är främst aktiv inom hållbarhets­frågor. Noah intresserar sig bland annat för hur insikter från beteendevetenskapen kan användas för att främja hållbara beteendeförändringar, ett område som just nu är av stort intresse och under snabb tillväxt inom miljöpsykologi och beteende­ekonomin. Noah forskar även på hur vi kan designa eller förändra miljöer så att dom bidrar till fler hållbara val, och har bland annat i samarbete med Gästrike återvinnare och håll Gävle rent-projektet designat ett fältexperiment där det manipulerades med utseendet på papperskorgar i Gävle för att utforska om det kunde minska nedskräpningen i staden.

Aktuell forskning

Just nu är Noah Linder engagerad i ett forskningsprojekt om nedskräpningsbeteenden. Syftet med projektet är att minska nedskräpningen och Noah Linder ansvarar för designen av interventioner, experimentet samt data-analysen. Projektet pågick under 2017 och resultatet av studien beräknas vara i publicerade under 2019.

Handledare

Huvudhandledare
Stephan Barthel

Biträdande handledare
Robert Ljung

Senaste publikationerna

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)