Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jan Odelstad

Jan Odelstad

Forskarpresentation

Jan Odelstad

Professor emeritus

Forskningsämne: Besluts-, risk- och policyanalys

Forskningsinriktning

I min forskning har jag studerat problemställningar inom bl.a. vetenskapsteori, beslutsteori och mätningsteori med användande av den moderna algebrans begrepp och metoder, t.ex. spelar representation av strukturer och invarians under klasser av representationer stor roll. Resultat av dessa undersökningar har lett fram till en generell aggregationsteori med tillämpning på värdeaggregeringsproblemet i beslutsteorin och som belyser vissa av grunderna för tillämpning av matematik i natur- och samhällsvetenskap.

Under de senaste decennierna har min forskning i hög grad varit inriktad mot gränsområdet mellan tillämpad logik (främst i algebraisk form) och artificiell intelligens samt områdets tillämpning inom beslutsanalys, omfattande bl.a. följande:

1. Teorier för begreppsbildning, inte minst inom juridiken, särskilt funktionen hos s.k. Mellanbegrepp.

2. Den logiska och begreppsliga strukturen hos normativa system och andra regelsystem samt policyer.

3. Reglering av komplexa system, bl.a. multiagent-system, genom användande av Normer.

4. Normbaserade beslutsanalytiska stödsystem.

5. De mätningsteoretiska och värdeteoretiska grundvalarna för multikriterieanalys, sammanfattningsmått och aggregering.

Ovanstående teoribildningar har jag vidare tillämpat på praktiska frågeställningar gällande intresseavvägningar inom fysisk planering, t.ex. vid stadsplanering och vindkraftsutbyggnad.

LÄS MER OM

Meritförteckning

Professor emeritus i besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle från 2021.

Senior professor i besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle från 2014–2020.

Professor i besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle 2009–2014.

Universitetslektor i besluts-, risk- och policyanalys vid Högskolan i Gävle 2008–2009.

Teknologie doktorsexamen i data- och systemvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan 2008.

Program- resp. ämnesansvarig för besluts-, risk- och policyanalys 2004–2013.

Universitetslektor i datavetenskap vid Högskolan i Gävle 2004–2008.

Fellow vid Kollegiet för samhällsforskning, Uppsala 1997–1998.

Forskarassistent vid Filosofiska institutionen i Stockholm 1993–1996.

Docent i teoretisk filosofi vid Uppsala Universitet 1990.

Forskare i teoretisk filosofi vid Uppsala Universitet 1989–2003.

Filosofie doktorsexamen i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 1988.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)