Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jan Odelstad

Jan Odelstad

Forskarpresentation

Jan Odelstad

Professor emeritus

Forskningsämne: Besluts-, risk- och policyanalys

Forskningsinriktning

I min forskning har jag studerat problemställningar inom bl.a. vetenskapsteori, beslutsteori och mätningsteori med användande av den moderna algebrans begrepp och metoder, t.ex. spelar representation av strukturer och invarians under klasser av representationer stor roll. Resultat av dessa undersökningar har lett fram till en generell aggregationsteori med tillämpning på värdeaggregeringsproblemet i beslutsteorin och som belyser vissa av grunderna för tillämpning av matematik i natur- och samhällsvetenskap.

Under de senaste decennierna har min forskning i hög grad varit inriktad mot gränsområdet mellan tillämpad logik (främst i algebraisk form) och artificiell intelligens samt områdets tillämpning inom beslutsanalys, omfattande bl.a. följande:

1. Teorier för begreppsbildning, inte minst inom juridiken, särskilt funktionen hos s.k. Mellanbegrepp.

2. Den logiska och begreppsliga strukturen hos normativa system och andra regelsystem samt policyer.

3. Reglering av komplexa system, bl.a. multiagent-system, genom användande av Normer.

4. Normbaserade beslutsanalytiska stödsystem.

5. De mätningsteoretiska och värdeteoretiska grundvalarna för multikriterieanalys, sammanfattningsmått och aggregering.

Ovanstående teoribildningar har jag vidare tillämpat på praktiska frågeställningar gällande intresseavvägningar inom fysisk planering, t.ex. vid stadsplanering och vindkraftsutbyggnad.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Odelstad, J. (2019). Joining conceptual systems - three remarks on TJS. Filosofiska Notiser, 6 (1), 77-131. Länk [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2011). Stratification of normative systems with intermediaries. Journal of Applied Logic, 9 (2), 113-136. 10.1016/j.jal.2010.01.002 [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2008). Intermediaries and intervenients in normative systems. Journal of Applied Logic, 6 (2), 229-250. 10.1016/j.jal.2007.06.010 [Mer information]
Odelstad, J. & Boman, M. (2004). Algebras for Agent Norm-Regulation. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 42 (1-3), 141-160. 10.1023/B:AMAI.0000034525.49481.4a [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2004). Normative Positions within an Algebraic Approach to Normative Systems. Journal of Applied Logic, 2 (1), 63-91. 10.1016/j.jal.2004.01.004 [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2004). Normative Systems and Their Revision : An Algebraic Approach. Artificial Intelligence and Law, 11 (2-3), 81-10. 10.1023/B:ARTI.0000046005.10529.47 [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2000). An Algebraic Analysis of Normative Systems. Ratio Juris, 13 (3), 261-278. [Mer information]
Odelstad, J. & Lindahl, L. (2000). Normative Systems Represented by Boolean Quasi-Orderings. Nordic journal of philosophical logic, 5 (2), 161-174. [Mer information]
Odelstad, J. & Rabinowicz, W. (1995). Allais' problem och Malmnäs'. Filosofisk Tidskrift (3), 3-9. [Mer information]
Odelstad, J. (1995). Förväntad nytta i ljuset av alternativa numeriska representationer. Filosofisk Tidskrift (4), 160-168. [Mer information]

Böcker

Odelstad, J. (2002). Intresseavvägning. En beslutsfilosofisk analys med tillämpning på planering. Thales. 409 s. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1992). Invariance and structural dependence. Springer Berlin/Heidelberg. [Mer information]
Odelstad, J. (1990). Mätning och beslut : sju uppsatser om meningsfullhet, amalgamering och begreppet funktion. Uppsala: Uppsala University. (Philosophical Studies 43) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Odelstad, J. (2008). Many-Sorted Implicative Conceptual Systems. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Royal Institute of Technology. xiv, 61 s. (Report series / Department of Computer & Systems Sciences 08-012) Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1988). Invariance and structural dependence. Diss. , 1988. Uppsala: Filosofiska institutionen. [Mer information]

Kapitel i böcker

Odelstad, J. & Lindahl, L. (2013). The Theory of Joining-Systems. Handbook of Deontic Logic and Normative Systems. London: College Publications. S. 545-634. Länk [Mer information]
Hjelmblom, M. & Odelstad, J. (2009). jDALMAS: A Java/Prolog Framework for Deontic Action-Logic Multi-Agent Systems. Agent and Multi-Agent Systems : Technologies and Applications. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. S. 110-119. 10.1007/978-3-642-01665-3_12 [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (1999). Intermediate Concepts as Couplings of Conceptual Structures. Norms, logics and information systems : New studies in deontic logic and computer science. Amsterdam: IOS Press. S. 163-179. [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (1999). Normative Systems: Core and Amplifications. Philosophical Crumbs. Uppsala: Philosophical Studies. S. 91-102. Länk [Mer information]
Odelstad, J. & Lindahl, L. (1998). Conceptual Structures as Boolean Orderings. Not Without Cause : Philosophical essays dedicated to Paul Needham on the occasion of his fiftieth birthday. Uppsala: Philosophical Studies. S. 128-148. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1997). Matematisk representation av empiriska storheter i ett historiskt perspektiv. Vidgade perspektiv: meditationer över diverse filosofihistoriska teman. Uppsala: Philosophical Studies. S. 87-108. Länk [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (1996). Grounds and consequences in conceptual systems. Odds and Ends : Philosophical essays dedicated to Wlodek Rabinowicz on the occasion of his fiftieth birthday. Uppsala: Philosophical Studies. S. 250-265. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1991). Att tillämpa beslutsteori i praktiken : Exemplet intresseavvägning vid stadsplanering. Valets vedermödor : sex beslutsteoretiska studier. Stockholm: Thales. S. 100-120. [Mer information]
Odelstad, J. (1989). Kuvertproblemet - En anmärkning om variabler och konstanter inom sannolikhetsteorin. In so many words : Philosophical essays dedicated to Sven Danielsson on the occasion of his fiftieth birthday. Uppsala: Philosophical Studies. S. 135-154. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1986). Experimentbegreppets betydelse inom sannolikhets- och beslutsteorin. Changing positions : Essays dedicated to Lars Lindahl on the occasion of his fiftieth birthday. Uppsala: Philosophical Studies. S. 167-193. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1982). Om kvantitativa samband. Philosophical essays dedicated to Lennart Åqvist on his fiftieth birthday. Uppsala: Philosophical Studies. S. 250-277. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1981). Några drag ur mätningsteorins historia från Hedenhös till Suppes. Tankar och tankefel. Uppsala: Filosofiska studier. S. 155-167. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Ahonen-Jonnarth, U. & Odelstad, J. (2010). Simulation as a tool for the evaluation of forest management treatments. ESM'2010 - The 2010 European Simulation and Modelling Conference. Ghent: EUROSIS-ETI. S. 426-433. [Mer information]
Odelstad, J. (2009). An essay on msic-systems. Normative Multi-Agent Systems. Dagstuhl, Germany: Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik. Länk [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2008). Strata of intervenient concepts in normative systems. Deontic Logic in Computer Science : 9 th International Conference, DEON 2008, Luxembourg, Luxembourg, July 15-18, 2008. Proceedings. Berlin, Heidelberg: Springer. S. 203-217. 10.1007/978-3-540-70525-3_16 [Mer information]
Odelstad, J. (2007). Agents, norms and forest cleaning. Normative multi-agent systems : Dagstuhl seminar 07122, 18.03. - 23.03.2007. S. 15-. Länk [Mer information]
Ahonen-Jonnarth, U. & Odelstad, J. (2006). Evaluation of simulations with conflicting goals with application to cleaning of young forest stands. Proceedings of ISC 2006 (Forth International Industrial Simulation Conference). S. 498-503. [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2006). Intermediate Concepts in Normative Systems. DEON 2006, LNAI 4048. Berlin: Springer. S. 187-200. [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2006). Open and closed intermediaries in normative systems. Legal knowledge and information systems : JURIX 2006: the Nineteenth Annual Conference. Amsterdam: IOS Press. S. 91-99. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (2003). An Abstract Architecture for Norm-Regulated Agents. Promote IT 2003. [Mer information]
Odelstad, J. (2002). Norms for Multi-Agent Systems - The Representation Problem. Promote IT 2002. [Mer information]
Odelstad, J. & Lindahl, L. (2002). The Role of Connections as Minimal Norms in Normative Systems. Legal Knowledge and Information Systems. [Mer information]

Rapporter

Odelstad, J. (2022). Resonemangsmodeller för tillståndsprövning av vindkraft. Gävle: Gävle University Press. 120 s. (FOU-rapport 56) Länk [Mer information]
Odelstad, J. (2017). Likvärdigt arbete och teorin om mellanbegrepp. 51 s. (FOU-rapport 46) Länk [Mer information]
Odelstad, J. (2017). Om beslutsteoretiska verktyg vid tillståndsprövning av vindkraft. Gävle: Gävle University Press. 73 s. (FOU-rapport 47) Länk [Mer information]
Ahonen-Jonnarth, U. & Odelstad, J. (2005). Simulation of cleaning of young forest stands. 25 s. (Reports from Creativ Media Lab, University of Gävle 2005:2) [Mer information]
Larsson, P., Lehnbom, J., Ahonen-Jonnarth, U. & Odelstad, J. (2004). Beståndssimulering. Delrapport inom projektet Skogssimulering : Beskrivning av programmet Beståndssimulator 1.0. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)