Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jan Odelstad

Jan Odelstad

Forskarpresentation

Jan Odelstad

Professor emeritus

Forskningsämne: Besluts-, risk- och policyanalys

Forskningsinriktning

I min forskning har jag studerat problemställningar inom bl.a. vetenskapsteori, beslutsteori och mätningsteori med användande av den moderna algebrans begrepp och metoder, t.ex. spelar representation av strukturer och invarians under klasser av representationer stor roll. Resultat av dessa undersökningar har lett fram till en generell aggregationsteori med tillämpning på värdeaggregeringsproblemet i beslutsteorin och som belyser vissa av grunderna för tillämpning av matematik i natur- och samhällsvetenskap.

Under de senaste decennierna har min forskning i hög grad varit inriktad mot gränsområdet mellan tillämpad logik (främst i algebraisk form) och artificiell intelligens samt områdets tillämpning inom beslutsanalys, omfattande bl.a. följande:

1. Teorier för begreppsbildning, inte minst inom juridiken, särskilt funktionen hos s.k. Mellanbegrepp.

2. Den logiska och begreppsliga strukturen hos normativa system och andra regelsystem samt policyer.

3. Reglering av komplexa system, bl.a. multiagent-system, genom användande av Normer.

4. Normbaserade beslutsanalytiska stödsystem.

5. De mätningsteoretiska och värdeteoretiska grundvalarna för multikriterieanalys, sammanfattningsmått och aggregering.

Ovanstående teoribildningar har jag vidare tillämpat på praktiska frågeställningar gällande intresseavvägningar inom fysisk planering, t.ex. vid stadsplanering och vindkraftsutbyggnad.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Odelstad, J. (2019). Joining conceptual systems - three remarks on TJS. Filosofiska Notiser, 6 (1), 77-131. Länk [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2011). Stratification of normative systems with intermediaries. Journal of Applied Logic, 9 (2), 113-136. 10.1016/j.jal.2010.01.002 [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2008). Intermediaries and intervenients in normative systems. Journal of Applied Logic, 6 (2), 229-250. 10.1016/j.jal.2007.06.010 [Mer information]
Odelstad, J. & Boman, M. (2004). Algebras for Agent Norm-Regulation. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 42 (1-3), 141-160. 10.1023/B:AMAI.0000034525.49481.4a [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2004). Normative Positions within an Algebraic Approach to Normative Systems. Journal of Applied Logic, 2 (1), 63-91. 10.1016/j.jal.2004.01.004 [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2004). Normative Systems and Their Revision : An Algebraic Approach. Artificial Intelligence and Law, 11 (2-3), 81-10. 10.1023/B:ARTI.0000046005.10529.47 [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2000). An Algebraic Analysis of Normative Systems. Ratio Juris, 13 (3), 261-278. [Mer information]
Odelstad, J. & Lindahl, L. (2000). Normative Systems Represented by Boolean Quasi-Orderings. Nordic journal of philosophical logic, 5 (2), 161-174. [Mer information]
Odelstad, J. & Rabinowicz, W. (1995). Allais' problem och Malmnäs'. Filosofisk Tidskrift (3), 3-9. [Mer information]
Odelstad, J. (1995). Förväntad nytta i ljuset av alternativa numeriska representationer. Filosofisk Tidskrift (4), 160-168. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)