Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jan Odelstad

Jan Odelstad

Forskarpresentation

Jan Odelstad

Professor emeritus

Forskningsämne: Besluts-, risk- och policyanalys

Forskningsinriktning

I min forskning har jag studerat problemställningar inom bl.a. vetenskapsteori, beslutsteori och mätningsteori med användande av den moderna algebrans begrepp och metoder, t.ex. spelar representation av strukturer och invarians under klasser av representationer stor roll. Resultat av dessa undersökningar har lett fram till en generell aggregationsteori med tillämpning på värdeaggregeringsproblemet i beslutsteorin och som belyser vissa av grunderna för tillämpning av matematik i natur- och samhällsvetenskap.

Under de senaste decennierna har min forskning i hög grad varit inriktad mot gränsområdet mellan tillämpad logik (främst i algebraisk form) och artificiell intelligens samt områdets tillämpning inom beslutsanalys, omfattande bl.a. följande:

1. Teorier för begreppsbildning, inte minst inom juridiken, särskilt funktionen hos s.k. Mellanbegrepp.

2. Den logiska och begreppsliga strukturen hos normativa system och andra regelsystem samt policyer.

3. Reglering av komplexa system, bl.a. multiagent-system, genom användande av Normer.

4. Normbaserade beslutsanalytiska stödsystem.

5. De mätningsteoretiska och värdeteoretiska grundvalarna för multikriterieanalys, sammanfattningsmått och aggregering.

Ovanstående teoribildningar har jag vidare tillämpat på praktiska frågeställningar gällande intresseavvägningar inom fysisk planering, t.ex. vid stadsplanering och vindkraftsutbyggnad.

LÄS MER OM

Böcker

Odelstad, J. (2002). Intresseavvägning. En beslutsfilosofisk analys med tillämpning på planering. Thales. 409 s. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1992). Invariance and structural dependence. Springer Berlin/Heidelberg. [Mer information]
Odelstad, J. (1990). Mätning och beslut : sju uppsatser om meningsfullhet, amalgamering och begreppet funktion. Uppsala: Uppsala University. (Philosophical Studies 43) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Odelstad, J. (2008). Many-Sorted Implicative Conceptual Systems. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Royal Institute of Technology. xiv, 61 s. (Report series / Department of Computer & Systems Sciences 08-012) Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1988). Invariance and structural dependence. Diss. , 1988. Uppsala: Filosofiska institutionen. [Mer information]

Kapitel i böcker

Odelstad, J. & Lindahl, L. (2013). The Theory of Joining-Systems. Handbook of Deontic Logic and Normative Systems. London: College Publications. S. 545-634. Länk [Mer information]
Hjelmblom, M. & Odelstad, J. (2009). jDALMAS: A Java/Prolog Framework for Deontic Action-Logic Multi-Agent Systems. Agent and Multi-Agent Systems : Technologies and Applications. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. S. 110-119. 10.1007/978-3-642-01665-3_12 [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (1999). Intermediate Concepts as Couplings of Conceptual Structures. Norms, logics and information systems : New studies in deontic logic and computer science. Amsterdam: IOS Press. S. 163-179. [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (1999). Normative Systems: Core and Amplifications. Philosophical Crumbs. Uppsala: Philosophical Studies. S. 91-102. Länk [Mer information]
Odelstad, J. & Lindahl, L. (1998). Conceptual Structures as Boolean Orderings. Not Without Cause : Philosophical essays dedicated to Paul Needham on the occasion of his fiftieth birthday. Uppsala: Philosophical Studies. S. 128-148. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1997). Matematisk representation av empiriska storheter i ett historiskt perspektiv. Vidgade perspektiv: meditationer över diverse filosofihistoriska teman. Uppsala: Philosophical Studies. S. 87-108. Länk [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (1996). Grounds and consequences in conceptual systems. Odds and Ends : Philosophical essays dedicated to Wlodek Rabinowicz on the occasion of his fiftieth birthday. Uppsala: Philosophical Studies. S. 250-265. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1991). Att tillämpa beslutsteori i praktiken : Exemplet intresseavvägning vid stadsplanering. Valets vedermödor : sex beslutsteoretiska studier. Stockholm: Thales. S. 100-120. [Mer information]
Odelstad, J. (1989). Kuvertproblemet - En anmärkning om variabler och konstanter inom sannolikhetsteorin. In so many words : Philosophical essays dedicated to Sven Danielsson on the occasion of his fiftieth birthday. Uppsala: Philosophical Studies. S. 135-154. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1986). Experimentbegreppets betydelse inom sannolikhets- och beslutsteorin. Changing positions : Essays dedicated to Lars Lindahl on the occasion of his fiftieth birthday. Uppsala: Philosophical Studies. S. 167-193. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1982). Om kvantitativa samband. Philosophical essays dedicated to Lennart Åqvist on his fiftieth birthday. Uppsala: Philosophical Studies. S. 250-277. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (1981). Några drag ur mätningsteorins historia från Hedenhös till Suppes. Tankar och tankefel. Uppsala: Filosofiska studier. S. 155-167. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)