Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jan Odelstad

Jan Odelstad

Forskarpresentation

Jan Odelstad

Professor emeritus

Forskningsämne: Besluts-, risk- och policyanalys

Forskningsinriktning

I min forskning har jag studerat problemställningar inom bl.a. vetenskapsteori, beslutsteori och mätningsteori med användande av den moderna algebrans begrepp och metoder, t.ex. spelar representation av strukturer och invarians under klasser av representationer stor roll. Resultat av dessa undersökningar har lett fram till en generell aggregationsteori med tillämpning på värdeaggregeringsproblemet i beslutsteorin och som belyser vissa av grunderna för tillämpning av matematik i natur- och samhällsvetenskap.

Under de senaste decennierna har min forskning i hög grad varit inriktad mot gränsområdet mellan tillämpad logik (främst i algebraisk form) och artificiell intelligens samt områdets tillämpning inom beslutsanalys, omfattande bl.a. följande:

1. Teorier för begreppsbildning, inte minst inom juridiken, särskilt funktionen hos s.k. Mellanbegrepp.

2. Den logiska och begreppsliga strukturen hos normativa system och andra regelsystem samt policyer.

3. Reglering av komplexa system, bl.a. multiagent-system, genom användande av Normer.

4. Normbaserade beslutsanalytiska stödsystem.

5. De mätningsteoretiska och värdeteoretiska grundvalarna för multikriterieanalys, sammanfattningsmått och aggregering.

Ovanstående teoribildningar har jag vidare tillämpat på praktiska frågeställningar gällande intresseavvägningar inom fysisk planering, t.ex. vid stadsplanering och vindkraftsutbyggnad.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Ahonen-Jonnarth, U. & Odelstad, J. (2010). Simulation as a tool for the evaluation of forest management treatments. ESM'2010 - The 2010 European Simulation and Modelling Conference. Ghent: EUROSIS-ETI. S. 426-433. [Mer information]
Odelstad, J. (2009). An essay on msic-systems. Normative Multi-Agent Systems. Dagstuhl, Germany: Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik. Länk [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2008). Strata of intervenient concepts in normative systems. Deontic Logic in Computer Science : 9 th International Conference, DEON 2008, Luxembourg, Luxembourg, July 15-18, 2008. Proceedings. Berlin, Heidelberg: Springer. S. 203-217. 10.1007/978-3-540-70525-3_16 [Mer information]
Odelstad, J. (2007). Agents, norms and forest cleaning. Normative multi-agent systems : Dagstuhl seminar 07122, 18.03. - 23.03.2007. S. 15-. [Mer information]
Ahonen-Jonnarth, U. & Odelstad, J. (2006). Evaluation of simulations with conflicting goals with application to cleaning of young forest stands. Proceedings of ISC 2006 (Forth International Industrial Simulation Conference). S. 498-503. [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2006). Intermediate Concepts in Normative Systems. DEON 2006, LNAI 4048. Berlin: Springer. S. 187-200. [Mer information]
Lindahl, L. & Odelstad, J. (2006). Open and closed intermediaries in normative systems. Legal knowledge and information systems : JURIX 2006: the Nineteenth Annual Conference. Amsterdam: IOS Press. S. 91-99. Länk [Mer information]
Odelstad, J. (2003). An Abstract Architecture for Norm-Regulated Agents. Promote IT 2003. [Mer information]
Odelstad, J. (2002). Norms for Multi-Agent Systems - The Representation Problem. Promote IT 2002. [Mer information]
Odelstad, J. & Lindahl, L. (2002). The Role of Connections as Minimal Norms in Normative Systems. Legal Knowledge and Information Systems. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)