Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Magnus Hjelmblom

Forskarpresentation

Magnus Hjelmblom

Universitetslektor, fil.dr i data- och systemvetenskap

Forskningsämne: Besluts-, risk- och policyanalys

Magnus Hjelmblom är lektor i datavetenskap men verkar inom ämnesgruppen för besluts-, risk- och policyanalys (BRP). Hans forskningsintressen kretsar främst kring normreglering av agentsystem, ett område som ligger i gränslandet mellan BRP och datavetenskap. Inom ramen för sin avhandling Norm-Regulation of Agent Systems: Instrumentalizing an algebraic approach to agent system norms har han utvecklat ett generellt programmeringsramverk för hantering av normativa system. Ett annat av Magnus Hjelmbloms intresseområden är datoriserade beslutsstödssystem.

AKTUELL FORSKNING

Magnus Hjelmblom är engagerad i de två breda forskningsprogram, informellt benämnda 'Bentham' respektive 'Eudoxos', som präglar forskningen i besluts-, risk- och policyanalys på Högskolan i Gävle. Inom Bentham-programmet studeras den formella representationen av normer med syftet att konstruera teoribildningar och modellkonstruktioner som kan tillämpas inom flera områden, till exempel juridik, beslutsstöd och intelligenta datorsystem. Exempel på tillämpningsområden är automatisering av beslutsfattande vid skogsröjning respektive vid fastighetsbildning. Eudoxos-programmet har som långsiktig målsättning att utveckla en teoretiskt sund arkitektur för ett analytiskt beslutsstöd för värdeaggregering och multikriterieanalys, baserad bland annat på representation av preferenser som förhållanden mellan värdedifferenser.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Ahonen-Jonnarth, U., Elmqvist, Å. & Hjelmblom, M. (2023). Multi-criteria reasoning models for value aggregation in wind power permit application assessment. Renewable Energy Focus, 45, 210-219. 10.1016/j.ref.2023.04.006 [Mer information]
Hjelmblom, M., Paasch, J., Paulsson, J., Edlund, M. & Bökman, F. (2019). Towards Automation of the Swedish Property Formation Process : A Structural and Logical Analysis of Property Subdivision. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 14 (1), 29-63. 10.30672/njsr.78170 [Mer information]
Hjelmblom, M. (2016). Normative Positions in Multi-Agent Systems. Web Intelligence, 14 (2), 153-171. 10.3233/WEB-160337 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)