Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Magnus Hjelmblom

Forskarpresentation

Magnus Hjelmblom

Universitetslektor, fil.dr i data- och systemvetenskap

Forskningsämne: Besluts-, risk- och policyanalys

Magnus Hjelmblom är lektor i datavetenskap men verkar inom ämnesgruppen för besluts-, risk- och policyanalys (BRP). Hans forskningsintressen kretsar främst kring normreglering av agentsystem, ett område som ligger i gränslandet mellan BRP och datavetenskap. Inom ramen för sin avhandling Norm-Regulation of Agent Systems: Instrumentalizing an algebraic approach to agent system norms har han utvecklat ett generellt programmeringsramverk för hantering av normativa system. Ett annat av Magnus Hjelmbloms intresseområden är datoriserade beslutsstödssystem.

AKTUELL FORSKNING

Magnus Hjelmblom är engagerad i de två breda forskningsprogram, informellt benämnda 'Bentham' respektive 'Eudoxos', som präglar forskningen i besluts-, risk- och policyanalys på Högskolan i Gävle. Inom Bentham-programmet studeras den formella representationen av normer med syftet att konstruera teoribildningar och modellkonstruktioner som kan tillämpas inom flera områden, till exempel juridik, beslutsstöd och intelligenta datorsystem. Exempel på tillämpningsområden är automatisering av beslutsfattande vid skogsröjning respektive vid fastighetsbildning. Eudoxos-programmet har som långsiktig målsättning att utveckla en teoretiskt sund arkitektur för ett analytiskt beslutsstöd för värdeaggregering och multikriterieanalys, baserad bland annat på representation av preferenser som förhållanden mellan värdedifferenser.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Hjelmblom, M. (2015). Offline Evolution of Normative Systems. Proceedings of the International Conference on Agents and Artificial Intelligence : Volume 2. Lisbon, Portugal: SciTePress. S. 213-224. 10.5220/0005284102130221 [Mer information]
Hjelmblom, M. (2015). O­ffline Norm Evolution. Agents and Artificial Intelligence : 7th International Conference, ICAART 2015, Lisbon, Portugal, January 10-12, 2015, Revised Selected Papers: Springer. S. 316-333. 10.1007/978-3-319-27947-3_17 [Mer information]
Hjelmblom, M. (2014). Instrumentalization of Norm-Regulated Transition System Situations. Agents and Artificial Intelligence : 5th International Conference, ICAART 2013, Barcelona, Spain, February 15-18, 2013. Revised Selected Papers. Berlin/Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg. S. 80-94. 10.1007/978-3-662-44440-5_5 [Mer information]
Hjelmblom, M. (2014). Normative positions within norm-regulated transition system situations. 2014 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on Web Intelligence (WI) and Intelligent Agent Technologies (IAT), Vol. 3 : Vol. 3: IEEE Computer Society Digital Library. S. 238-245. 10.1109/WI-IAT.2014.173 [Mer information]
Hjelmblom, M. (2013). Norm-regulated Transition System Situations. Proceedings of the 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. S. 109-117. 10.5220/0004260801090117 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)