Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Eva Kellner

Forskarpresentation

Eva Kellner

Universitetslektor, fil.dr

Forskningsämne: Biologi

Eva är disputerad inom växtfysiologi. Gymnasielärare. Forskningsintresse – ämnesdidaktik och professionellt lärande inom biologi.

AKTUELL FORSKNING

Aktuell forskning har fokus på hur man i svenska grundskolor arbetar kollegialt i syfte att utveckla undervisningen och elevernas lärande inom naturvetenskap och matematik.

LÄS MER OM

Professionellt lärande - undervisning och elevers lärande i biologi (2012-2015)

Under 2012 påbörjades ett longitudinellt aktionsforskningsprojekt tillsammans med verksamma lärare. Tyngdpunkten de två första åren låg på lärarnas kollegiala utveckling av undervisningen i biologi med ett progressionsperspektiv från åk 1-6. Från och med 2014 har projektet ett fokus mot hur förmågor och färdigheter stimuleras och bedöms. Finansierat av Högskolan i Gävle.

Pedagogical Content Knowledge (Ämnesdidaktik) and Subject Matter Knowledge in Mathematics and Science Education (2012-2013)

Projektet syftade till att skapa förutsättningar för University of Botswana och Högskolan i Gävle att samarbeta kring ämnes- och ämnesdidaktisk forskning, praxisnära forskning, undervisningsmetoder och kursutveckling inom matematik och naturvetenskap. I Sverige bedrevs bl.a. aktionsforskning med nio verksamma lärare inom biologi och matematik. Aktörssamverkansprojekt med University of Botswana. Finansierat av Sida, University of Botswana och Högskolan i Gävle

Kollegialt lärande om undervisning i biologi - fortbildning av verksamma lärare (2011-2012)

Under fortbildning i naturvetenskap introducerades verksamma lärare i ett ämnesdidaktiskt kollegialt lektionsplaneringsverktyg. Syftet var att studera och dokumentera hur verktyget användes för planering av lektioner och reflektion kring genomförda lektioner samt det eventuella lärandet. Finansierat av Högskolan i Gävle.

European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media (2005-2008)

Internationellt utvecklingsprojekt med syfte att bl.a. utveckla metoder, med inriktning mot språkliga metoder och Internet-användning, för att stimulera elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap. EU finansierat Comenius-projekt.

Lärarstudenters ämnesdidaktiska utveckling under lärarutbildningen (2003-2006)

I projektet studerades hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktiska kunskaper inom naturvetenskap under utbildningen. Inom ämnet biologi fokuserades på området fotosyntesen. VR-finansierat.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)