Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Mikael Lönn

Forskarpresentation

Mikael Lönn

Universitetslektor

Forskningsämne: Biologi

Mikael är intresserad av biologisk mångfald, särskilt hur genetisk mångfald förhåller sig till miljö (lokal adaption, evolutionär potential) och till landskap (spridning, utbredning). Utomhuspedagogik och hållbar utveckling är också aktuella ämnen.

AKTUELL FORSKNING

Genetisk diversitet hos blåmusslor i Östersjön. Kiselalgssamhällen i Östersjön. Effekten av utomhusundervisning. Observation som didaktisk metod.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Mutvei, A., Lönn, M. & Mattsson, J. (2016). Observation not only perception but also cognition. Conference proceedings : New perspectives in science education : 5<sup>th</sup> conference edition : Florence, Italy, 17-18 March 2016. Padova: Libreria Universitaria. S. 365-369. [Mer information]
Lönn, M., Mutvei, A. & Mattsson, J. (2015). Results and Comparison of Different Complementary Assessment Methods of Science Learning Outcome<em></em>. Conference proceedings. New perspectives in science education, 4<sup>th</sup> ed.: Libreria universitaria. Länk [Mer information]
Mattsson, J., Mutvei, A. & Lönn, M. (2015). Students´ Different Strategies in their Development of Knowledge, Understanding, and Skills in Science Education. Conference proceedings : New perspectives in science education, 4<sup>th</sup> ed.: Libreria Universitaria. Länk [Mer information]
Mattsson, J., Vinter, T. & Lönn, M. (2006). Macrolichen diversity in relation to diversity of woody plants. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)