Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Nils Ryrholm

Forskarpresentation

Nils Ryrholm

Professor

Forskningsämne: Biologi

Jag undervisar inom fälten biodiversitet, ekologi, evolution, faunistik, miljökunskap och naturgeografi.

AKTUELL FORSKNING

Jag studerar klimat och klimatets inverkan på fjärilar samt även deras feromonkommunikation. Dessutom arbetar jag med biologisk mångfald och bevarandebiologi både på nationell och internationell nivå.

LÄS MER OM

Böcker

Birkedal, S., Ryrholm, N., Hultengren, S. & Fritz, Ö. (2019). Dagfjärilar en fältguide. Naturcentrum AB. [Mer information]
Sjöberg, G. & Ryrholm, N. (2007). Dagfjärilar i Gävleborg och Dalarna. Gävle: Länsstyrelserna. 64 s. [Mer information]
Eliasson, C., Ryrholm, N. & Gärdenfors, U. (2005). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna : Fjärilar. Dagfjärilar : (Hesperiidae - Nymphalidae). Uppsala: ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet. 407 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Ahrné, K., Bengtsson, B., Björklund, J., Cederberg, B., Eliasson, C., Hydén, N., Jonasson, J., Lindeborg, M., Ohlsson, A., Palmqvist, G. & Ryrholm, N. (2015). Rödlista över fjärilar <em>Lepidoptera</em>. Rödlistade arter i Sverige 2015. Uppsala: ArtDatabanken SLU. S. 98-112. Länk [Mer information]
Ryrholm, N. (2014). The Violet Copper at its northern distribution range. Jewels in the mist : A biological synopsis on the endangered butterfly <em>Lycaena helle</em>. Sofia: Pensoft Publishers. S. 15-21. Länk [Mer information]
Ryrholm, N. (2012). Fjärilsfaunan på Koster. Dokumentationer av landlevande fauna och flora i Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat. Stenungsund: Naturcentrum. S. 5-29. [Mer information]
Bengtsson, B., Björklund, J., Cederberg, B., Eliasson, C., Franzén, M., Hydén, N., Lindeborg, M., Palmqvist, G., Ryrholm, N. & Söderström, B. (2010). Fjärilar. Rödlistade arter i Sverige 2010. Uppsala: Artdatabanken i samarbete med Naturvårdsverket. S. 361-392. [Mer information]
Lopez-Vaamonde, C., Agassiz, D., Augustin, S. & Ryrholm, N. (2010). Lepidoptera. Alien Terrestrial Arthropods of Europe. Pt 2.. Sofia: Pensoft Publishers. S. 603-668. 10.3897/biorisk.4.50 [Mer information]
Larsson, M., Svensson, G. & Ryrholm, N. (2009). Insect pheromones and conservation : monitoring rare and threatened insects with pheromone attractants. Insect conservation : a handbook of approaches and methods. Oxford: Oxford University Press. S. 114-116. [Mer information]
Ryrholm, N. (2009). Koster – fjärilar i tusental. Dokumentation av de svenska nationalparkerna. Nr 25, Kosterhavet : öarnas växt- och djurliv. Stockholm: Naturvårdsverket. S. 76-87. [Mer information]
Ryrholm, N. (2003). Prime Butterfly Areas in Sweden. Prime Butterfly Areas in Europe : priority sites for conservation. Wageningen: Vlinderstichting. S. 558-576. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)