Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Nils Ryrholm

Forskarpresentation

Nils Ryrholm

Professor

Forskningsämne: Biologi

Jag undervisar inom fälten biodiversitet, ekologi, evolution, faunistik, miljökunskap och naturgeografi.

AKTUELL FORSKNING

Jag studerar klimat och klimatets inverkan på fjärilar samt även deras feromonkommunikation. Dessutom arbetar jag med biologisk mångfald och bevarandebiologi både på nationell och internationell nivå.

LÄS MER OM

Rapporter

Ryrholm, N., Björklund, J. & Frycklund, I. (1999). Fjärilsinventering på kulturmarker längs roslagskusten 1996-97. 55 s. (Upplandsstiftelsen rapport 15) [Mer information]
Björklund, J., Larsson, K., Lindman, R. & Ryrholm, N. (2007). Ginstlevande fjärilar i Halland och Skåne 2004-2007. 21 s. (Länsstyrelsen i Halland , meddelande 2007 9) [Mer information]
Eliasson, C., Palmqvist, G., Björklund, J., Källander, C., Lindeborg, M. & Ryrholm, N. (2009). Sällsynta fjärilsarter på nordöstra Gotland : Hejnum, Othem och Bäl socknar : rådgivande instrument för Life-projektet beteshävd i Natura 2000-området Hejnum Kallgate samt för Hejnumhällar och Filehajdar. Visby: Länsstyrelsen i Gotlands län.. 20 s. (Rapporter om natur och miljö nr 2009:7 7) [Mer information]
Van Sway, C., Collins, S., Dusej, G., Maes, D., Munguira, M., Rakozy, L., Ryrholm, N., Sasic, M., Settele, J., Thomas, J., Verovnik, R., Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M. & Wynhoff, I. (2010). Do´s and don´ts for butterflies of the habitat directive. Butterfly Conservation Europe & De Vlinderstichting, Wageningen. 49 s. Länk [Mer information]
Hultengren, S., Bohman, P., Ryrholm, N. & Weibull, H. (2013). Inventeringar av kalkhällmarker i östra Dalsland. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten. 18 s. (Rapport / Länsstyrelsen Västra Götaland 2013:20) Länk [Mer information]
Ryrholm, N. (2020). Rödlistade arter i Sverige 2020. Uppsala: LU. 242 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)