Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sandra A. I. Wright

Sandra A. I. Wright, docent i växtpatologi och universitetslektor i biologi.

Forskarpresentation

Sandra A. I. Wright

Docent i växtpatologi, universitetslektor

Forskningsämne: Biologi

Dr. Sandra Wright har bedrivit forskning som inriktar sig mot att förstå hur växters sjukdomar kan förebyggas genom användning av en för växterna gynnsam mikroflora. Utgångspunkten är att utveckla en framtida, hållbar trädgårds- och jordbruksodling. Hennes forskningsintressen innefattar: att utröna interaktioner emellan växtassocierade mikroorganismer, och studier av växt-mikrobinteraktioner samt studier av växtsjukdomar i allmänhet. Sekundära metaboliter i mikroorganismer och växter har effekt mot konkurrerande mikroorganismer och är aktiva i växters fysiologi; bestämningen av deras biosyntes- och nedbrytningsvägar har genomsyrat Dr. Wrights forskning. Långa, internationella forsknings- och utbildningssamarbeten är en naturlig följd av hennes internationella karriär, som har lett till nya kontakter och nya, grundvetenskapliga forskningsresultat genom ett prestigefyllt gästlektorat (så kallad 'Rientro dei cervelli') som hon erhöll för att vistas vid Università degli Studi del Molise i Italien (2006-2010).

Se även Dr. Wrights sida i ResearchGate.

AKTUELL FORSKNING

Biodegradering av fenoliska substanser, samt ligninmonomerer: Vi arbetar med att utröna nya biodegraderingprodukter och att utforska nya biodegraderingsvägar.

LÄS MER OM

  • Publikationer
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)