Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sandra A. I. Wright

Sandra A. I. Wright, docent i växtpatologi och universitetslektor i biologi.

Forskarpresentation

Sandra A. I. Wright

Docent i växtpatologi, universitetslektor

Forskningsämne: Biologi

Dr. Sandra Wright har bedrivit forskning som inriktar sig mot att förstå hur växters sjukdomar kan förebyggas genom användning av en för växterna gynnsam mikroflora. Utgångspunkten är att utveckla en framtida, hållbar trädgårds- och jordbruksodling. Hennes forskningsintressen innefattar: att utröna interaktioner emellan växtassocierade mikroorganismer, och studier av växt-mikrobinteraktioner samt studier av växtsjukdomar i allmänhet. Sekundära metaboliter i mikroorganismer och växter har effekt mot konkurrerande mikroorganismer och är aktiva i växters fysiologi; bestämningen av deras biosyntes- och nedbrytningsvägar har genomsyrat Dr. Wrights forskning. Långa, internationella forsknings- och utbildningssamarbeten är en naturlig följd av hennes internationella karriär, som har lett till nya kontakter och nya, grundvetenskapliga forskningsresultat genom ett prestigefyllt gästlektorat (så kallad 'Rientro dei cervelli') som hon erhöll för att vistas vid Università degli Studi del Molise i Italien (2006-2010).

Se även Dr. Wrights sida i ResearchGate.

AKTUELL FORSKNING

Biodegradering av fenoliska substanser, samt ligninmonomerer: Vi arbetar med att utröna nya biodegraderingprodukter och att utforska nya biodegraderingsvägar.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Rönnander, J., Ljunggren, J. & Wright, S. (2019). Growth in Spent Sulphite Liquor and Biotransformation of Vanillin by Yeasts from Decaying Wood. The 35th International Specialized Symposium on Yeasts, 21-25 October 2019, Antalya, Turkey : Proceedings book. S. 124-124. [Mer information]
Falk, A., Lindström, S., Mattsson, M. & Wright, S. (2018). Influence of some weather parameters on the susceptibility of apple fruit to postharvest grey mould attack. Proceedings 2018. S. 124-127. [Mer information]
Wright, S. & Rönnander, J. (2018). Novel biodegradation of vanillin by a wood-inhabiting isolate of <em>Cystobasidium sp.</em>. Book of abstracts : International Specialized Symposium on Yeasts ISSY 34. S. 114-114. [Mer information]
Ramstedt, M., Wright, S. & Olsson, C. (2011). <em>Phytophthora</em> sp. from coffee plantations in Vietnam - potential for host shifts and spread to forest plants. . [Mer information]
Olsson, C., Wright, S., Nguyen, T., Dang, V. & Ramstedt, M. (2011). <em>Phytophthora</em> species on citrus in Vietnam – potential for spread to forest plants. . [Mer information]
Wright, S., Ianiri, G., De Felice, D., Pinedo-Rivella, C., Idnurm, A., De Curtis, F., Lima, G., De Cicco, V., Durán-Patrón,, R. & Castoria, R. (2010). Detoxification of mycotoxins by yeast biocontrol agents – biochemical and molecular mechanisms. . [Mer information]
Castoria, R., Ianiri, C., Pinedo-Rivilla, D., de Felice, R., Durán Patrón, F., Maffrei, A., Idnurm, S. & Wright, S. (2010). Different aspects of the prevention of patulin accumulation by a biocontrol yeast. . [Mer information]
De Curtis, F., Quici, R., Ianiri, G., Palmgren, L., De Cicco, V., Castoria, R. & Wright, S. (2010). The influence of yeast origin and identity on modes of biodegradation of patulin by basidiomycetous pink yeasts. . [Mer information]
Pinedo-Rivilla, C., D´Apruzzo, P., Wright, S., Collado, I., Castoria, R. & Durán-Patrón, R. (2009). Biodegradation pathway of the mycotoxin patulin by <em>Rhodosporidium kratochvilovae</em>. . [Mer information]
Pinedo-Rivilla, C., D´Apruzzo, P., Wright, S., Collado, R., Castoria, R. & Durán-Patrón, R. (2009). Detoxification pathway of the mycotoxin patulin to the less toxic desoxypatulinic acid by <em>Rhodosporidium kratochvilovae</em>. . [Mer information]
Aboul-Ata, E., Aboul-Ata, A., El Attar, K., Soliman, A., Rezk, A., Wright, S., Mazyad, H., Harandi, A. & Olsson, O. (2009). Gene expression and gene suppression mechanisms for human and plant virus-infection control in Egypt: HCV, HSV-2, PVX-Eg2 and TYLCV. BIOSPECTRUM 2009, International symposium on, Second Green Revolution: Priorities, Programs, Social and Ethical Issues. S. 12-13. [Mer information]
De Curtis, F., Castoria, R., Palmgren, L., Ianiri, G. & Wright, S. (2009). Origin of plant-associated pink yeasts influences their biodiversity, biocontrol efficacy and ability to degrade patulin. . [Mer information]
De Curtis, F., Palmgren, L., Castoria, R., De Cicco, V. & Wright, S. (2009). Plant-Associated Pink Yeasts: Isolation, characterization and screening for biocontrol ability. . [Mer information]
Wright, S., Ianiri, G., de Felice, D. & Castoria, R. (2008). A rapid assay for patulin degradation by the basidiomycetous yeast Rhodotorula glutinis strain LS11. COST Action 924. Novel approaches for the control of postharvest diseases and disorders. S. 19-29. [Mer information]
Wright, S., Idnurm, A., Heitman, J., De Felice, D. & Castoria, R. (2007). Multiple modes of action of the yeast <em>Rhodotorula glutinis</em> LS11 in the biocontrol of <em>Penicillium expansum </em>on apple fruits. PS 16-867. XIII International Congress of Molecular Plant-Microbe Interactions. S. 382-. [Mer information]
Falk, A., Gerhardson, B. & Wright, S. (2007). The role of an antifungal polyketide of a fluorescent pseudomonad in biological control. 7<sup>th</sup> International Conference on <em>Pseudomonas syringae</em> pathovars and related pathogens. S. 17-. [Mer information]
Celan, M., Azarang, M., Lyngs Jørgensen, H., Collinge, D. & Wright, S. (2006). Characterization of bacterial strains as biological control agents of powdery mildew of barley. . [Mer information]
Wright, S. & Beer, S. (2006). <em>Pantoea agglomerans</em>, a biocontrol agent and ubiquitous microorganism – friend or foe?. Biocontrol of Bacterial Plant Diseases 1<sup>st</sup> Symposium, Seeheim/Darmstadt, Germany, Oct 23-26, 2005. S. 334-338. [Mer information]
Wright, S., Jin, M., Clardy, J. & Beer, S. (2006). The Biosynthetic genes of pantocin A and pantocin B of Pantoea agglomerans Eh318. Proceedings of the 10th International Workshop on Fire Blight. S. 313-319. [Mer information]
Azarang, M., Collinge, D., Gerhardson, B., Johnsson, L. & Wright, S. (2004). An integrated approach to simultaneously control insect pests, powdery mildew and seed borne fungal diseases in barley by bacterial seed treatment. . S. 57-62. [Mer information]
Schmitt, A., Amein, T., Tinivella, F., van der Wolf, J., Roberts, S., Groot, S., Gullino, M., Wright, S. & Koch, E. (2004). Control of seed-borne pathogens on vegetables by microbial and other alternative seed treatments. Proceedings of the First World Conference on Organic Seeds, Rome, Italy, July 5-7, 2004. S. 120-123. [Mer information]
Wright, S., Schmitt, A. & Koch, E. (2004). Seed treatments for organic vegetable production. . [Mer information]
Wright, S., Bondesson, P., Thorsson, L., Azarang, M. & Gerhardson, B. (2003). Analysis of biocontrol deficient mutants in <em>Pseudomonas chlororaphis </em>reveals genes involved in regulation of biocontrol. Influence of A-Biotic and Biotic Factors on Biocontrol Agents, IOBC/wprs Bulletin Vol. 22(10). [Mer information]
Wright, S. & Gerhardson, B. (2003). Biocontrol mechansims of <em>Pseudomonas chlororaphis</em> in the spermosphere of barley. . [Mer information]
Wright, S., Bondesson, P., Thorsson, L., Azarang, M. & Gerhardson, B. (2002). Analysis of biocontrol mutants in <em>Pseudomonas chlororaphis </em>reveals genes involved in regulation of biocontrol. . [Mer information]
Wright, S. & Beer, S. (2002). Genes for biosynthesis of pantocin A and B by Pantoea agglomerans Eh318. Proceedings of the 9th international workshop on fire blight. S. 237-241. [Mer information]
Wright, S., Azarang, J., Borowicz, J. & Gerhardson, B. (2001). Biocontrol mechanisms of <em>Pseudomonas chlororaphis</em> strain MA 342. . [Mer information]
Wright, S., Somberg, A., Lindberg, A. & Gerhardson, B. (2001). Partial characterization of a genetic region for biosynthesis of a macrocyclic lactone. . [Mer information]
Wright, S., Azarang, M., Johnsson, L. & Gerhardson, B. (2001). <em>Pseudomonas chlororaphis</em> MA 342 - a multifaceted biocontrol agent. . [Mer information]
Wright, S., Borowicz, J., Svensson, M., Hökeberg, M. & Lindberg, A. (2000). Strains of a taxonomically distinct subgroup of <em>Pseudomonas</em> produce a for bacteria novel antifungal metabolite. . [Mer information]
Wright, S. & Gerhardson, B. (1999). Investigation of biocontrol factors of <em>Pseudomonas</em> <em>chlororaphis </em>MA 342 involved in the suppression of <em>Drechslera teres</em> in barley. . [Mer information]
Wright, S., Lindberg, A. & Gerhardson, B. (1999). The Genetic Basis for the Production of a Fungitoxic Compound by the Biocontrol Agent <em>Pseudomonas chlororaphis</em> MA 342. . [Mer information]
Wright, S. & Beers, S. (1998). Genetics of pantocin A and pantocin B production and their role in biocontrol of the fire blight pathogen, <em>Erwinia amylovora</em>. Molecular Approaches in Biological Control, IOBC/wprs Bulletin no. 21(9).. S. 13-17. [Mer information]
Hökeberg, M., Wright, S., Svensson, L., Lundgren, L. & Gerhardsson, B. (1998). Mutants of <em>Pseudomonas chlororaphis</em> Defective in the Production of an Antifungal Metabolite Express Reduced Biocontrol Activity. . [Mer information]
Wright, S., Schneider, L., Sanchez de Viala, S., Zumoff, C., Yun, S. & Beer, S. (1994). Toward Assessing the Importance to Biocontrol Ability of Antibiotics from <em>Erwinia herbicola</em>. . [Mer information]
Wright, S., Ophir, Y. & Zumoff, C. (1994). Towards Biological Control of Plant Disease with Antibiotic-Producing Strains of Bacteria Isolated from Symptomless Plants. . [Mer information]
Wright, S. & Beer, S. (1993). <em>Erwinia herbicola </em>Produces More than one Antibiotic that Inhibits <em>Erwinia amylovora</em>. . [Mer information]
Wright, S. & Beer, S. (1992). Identification of DNA from <em>Erwinia herbicola </em>Involved in the Production of an Antibiotic Inhibitory to <em>Erwinia amylovora</em>. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)