Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jan Akander

Forskarpresentation

Jan Akander

Universitetslektor, teknologie doktor

Forskningsämne: Energisystem

AKTUELL FORSKNING

Mitt forskningsområde är byggnader, och mer specifikt byggnadsfysik med fokus på värme, fukt och lufttransport i och genom byggnader. Byggnaders energiprestanda är huvudsakliga inriktningen, omfattande gamla, nya och framtida byggnader. Äldre byggnader är favoritämnet – vad ska och vad kan vi göra med dessa när det gäller hållbarhetsaspekter? Att energieffektivisera gamla byggnader utan att ändra deras särdrag är en riktig utmaning. Samtidigt måste strategier för utformningen av gamla, nya och framtida byggnader studeras för att minska klimatförändringarna; inte bara när det gäller förnybar energi utan också termisk komfort, byggnadsmaterials hållbarhet, växthusgasutsläpp, prisvärdhet, osv. Hur ska vi utforma nya byggnader och renovera äldre, så att dessa blir motstånds­kraftiga framöver? Och hur kommer dessa förändringar påverka våra energisystem? Vilka konsekvenser har dessa på klimat­förändringarna och ur sociala och kulturarvssynvinklar? Dessa frågor kännetecknar forskning som jag är intresserad av och för närvarande är engagerad i.

Två forskningsprojekt:

  • Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – samband och möjligheter (MEK) - Det svenska byggmiljöverktyget Miljöbyggnad är det ledande miljöcertifieringssystemet i Sverige. Projektet syftar till att analysera om systemet leder Sveriges byggbransch i rätt riktning inom hållbar utveckling. Förhoppningen är att visa hur miljökrav kan minska energianvändning och klimatpåverkan och därmed bidra till att förbättra miljön ytterligare. Projektet finansieras av E2B2 / Energimyndigheten. Läs mer: Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – samband och möjligheter - E2B2
  • Lokal eller fjärrkylning för nya byggnader i ett framtida stadsområde? Nya byggnader i nya stadsdelar, vilka uppfyller nära-noll energibyggnadskrav (nZEB), utformas oftast för att minimera värmebehovet, men kan drabbas av höga inomhustemperaturer under sommaren om dimensioneringen inte tar hänsyn till framtida klimatförändringar. Projektet projicerar det framtida sommarklimatet, predikterar kylbehovet, analyserar hur kylbehovet kan tillgodoses i form av framtida primära energikällor, koldioxidutsläpp och livscykelkostnader genom lokal lösningar (fastighetsägda kylsystem/maskiner) eller fjärrkyla. 

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Khadra, A., Akander, J. & Myhren, J. (2024). Greenhouse Gas Payback Time of Different HVAC Systems in the Renovation of Nordic District-Heated Multifamily Buildings Considering Future Energy Production Scenarios. Buildings, 14 (2). 10.3390/buildings14020413 [Mer information]
Sayadi, S., Akander, J., Hayati, A., Gustafsson, M. & Cehlin, M. (2023). Comparison of Space Cooling Systems from Energy and Economic Perspectives for a Future City District in Sweden. Energies, 16 (9). 10.3390/en16093852 [Mer information]
Attia, S., Benzidane, C., Rahif, R., Amaripadath, D., Hamdy, M., Holzer, P., Koch, A., Maas, A., Moosberger, S., Petersen, S., Mavrogianni, A., Maria Hidalgo-Betanzos, J., Almeida, M., Akander, J., Khosravi Bakhtiari, H., Kinnane, O., Kosonen, R. & Carlucci, S. (2023). Overheating calculation methods, criteria, and indicators in European regulation for residential buildings. Energy and Buildings, 292. 10.1016/j.enbuild.2023.113170 [Mer information]
Hayati, A., Akander, J. & Eriksson, M. (2022). A case study of mapping the heating storage capacity in a multifamily building within a district heating network in mid-Sweden. Buildings, 12 (7). 10.3390/buildings12071007 [Mer information]
Sayadi, S., Akander, J., Hayati, A. & Cehlin, M. (2022). Analyzing the climate-driven energy demand and carbon emission for a prototype residential nZEB in central Sweden. Energy and Buildings, 261. 10.1016/j.enbuild.2022.111960 [Mer information]
Eriksson, M., Akander, J. & Moshfegh, B. (2022). Investigating energy use in a city district in nordic climate using energy signature. Energies, 15 (5). 10.3390/en15051907 [Mer information]
Miller, W., Machard, A., Bozonnet, E., Yoon, N., Qi, D., Zhang, C., Liu, A., Sengupta, A., Akander, J., Hayati, A., Cehlin, M., Berk Kazanci, O. & Levinson, R. (2021). Conceptualising a resilience cooling system: a socio-technical approach. City and Environment Interactions, 11. 10.1016/j.cacint.2021.100065 [Mer information]
Moghaddam, S., Mattsson, M., Ameen, A., Akander, J., Gameiro Da Silva, M. & Simoes, N. (2021). Low‐Emissivity Window Films as an Energy Retrofit Option for a Historical Stone Building in Cold Climate. Energies, 14 (22). 10.3390/en14227584 [Mer information]
Zhang, C., Berk Kazanci, O., Levinson, R., Heiselberg, P., Olesen, B., Chiesa, G., Sodagar, B., Ai, Z., Selkowitz, S., Zinzi, M., Mahdavi, A., Akander, J., Hayati, A., Cehlin, M., Sayadi, S., Forghani, S., Zhang, H., Arens, E. & Zhang, G. (2021). Resilient cooling strategies – A critical review and qualitative assessment. Energy and Buildings, 251. 10.1016/j.enbuild.2021.111312 [Mer information]
Lundström, L. & Akander, J. (2020). Bayesian calibration with augmented stochastic state-space models of district-heated multifamily buildings. Energies, 13 (1). 10.3390/en13010076 [Mer information]
Eriksson, M., Akander, J. & Moshfegh, B. (2020). Development and validation of energy signature method – Case study on a multi-family building in Sweden before and after deep renovation. Energy and Buildings, 210. 10.1016/j.enbuild.2020.109756 [Mer information]
Khadra, A., Hugosson, M., Akander, J. & Myhren, J. (2020). Development of a Weight Factor Method for Sustainability Decisions in Building Renovation : Case Study Using Renobuild. Sustainability, 12 (17). 10.3390/su12177194 [Mer information]
Khadra, A., Hugosson, M., Akander, J. & Myhren, J. (2020). Economic performance assessment of three renovated multi-family buildings with different HVAC systems. Energy and Buildings, 224. 10.1016/j.enbuild.2020.110275 [Mer information]
Carlander, J., Moshfegh, B., Akander, J. & Karlsson, F. (2020). Effects on Energy Demand in an Office Building Considering Location, Orientation, Façade Design and Internal Heat Gains : A Parametric Study. Energies, 13 (23). 10.3390/en13236170 [Mer information]
Khosravi Bakhtiari, H., Akander, J. & Cehlin, M. (2020). Evaluation of Thermal Comfort in a Historic Building Refurbished to an Office Building with Modernized HVAC Systems. Advances in Building Energy Research, 14 (2), 218-237. 10.1080/17512549.2019.1604428 [Mer information]
Steen Englund, J., Cehlin, M., Akander, J. & Moshfegh, B. (2020). Measured and Simulated Energy Use in a Secondary School Building in Sweden — A Case Study of Validation, Airing, and Occupancy Behaviour. Energies, 13 (9). 10.3390/en13092325 [Mer information]
Khosravi Bakhtiari, H., Akander, J., Cehlin, M. & Hayati, A. (2020). On the Performance of Night Ventilation in a Historic Office Building in Nordic Climate. Energies, 13 (16). 10.3390/en13164159 [Mer information]
Lundström, L., Akander, J. & Zambrano, J. (2019). Development of a space heating model suitable for the automated model generation of existing multifamily buildings : a case study in Nordic climate. Energies, 12 (3). 10.3390/en12030485 [Mer information]
Liu, L., Moshfegh, B., Akander, J. & Cehlin, M. (2014). Comprehensive investigation on energy retrofits in eleven multi-family buildings in Sweden. Energy and Buildings, 84, 704-715. 10.1016/j.enbuild.2014.08.044 [Mer information]
Hallberg, D., Stojanovic, B. & Akander, J. (2012). Status, needs and possibilities for service life prediction and estimation of district heating distribution networks. Structure and Infrastructure Engineering, 8 (1), 41-54. 10.1080/15732470903213740 [Mer information]
Stojanovic, B., Hallberg, D. & Akander, J. (2010). A steady state thermal duct model derived by fin-theory approach and applied on an unglazed solar collector. Solar Energy, 84 (10), 1838-1851. 10.1016/j.solener.2010.06.016 [Mer information]
Stojanovic, B. & Akander, J. (2010). Build-up and long-term performance test of a full-scale solar-assisted heat pump system for residential heating in Nordic climatic conditions. Applied Thermal Engineering, 30 (2-3), 188-195. 10.1016/j.applthermaleng.2009.08.004 [Mer information]
Stojanovic, B., Akander, J. & Eriksson, B. (2008). Natural and semi-natural field exposure testing and analysis, on optical degradation of a building integrated unglazed solar collector surface. Materials and Structures, 41 (6), 1057-1071. 10.1617/s11527-007-9306-1 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Wallhagen, M., Akander, J., Hayati, A., Jungell, T. & Cehlin, M. (2021). Klimatpåverkan från byggnader i fokus - snart införs krav på klimatdeklaration. Husbyggaren (1), 10-13. Länk [Mer information]
Stojanovic, B. & Akander, J. (2008). Oglasade takintegrerade solfångare : Ett energitekniskt aktivt byggnadsskal. Bygg och Teknik (4). Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)