Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jan Akander

Forskarpresentation

Jan Akander

Universitetslektor, teknologie doktor

Forskningsämne: Energisystem

AKTUELL FORSKNING

Mitt forskningsområde är byggnader, och mer specifikt byggnadsfysik med fokus på värme, fukt och lufttransport i och genom byggnader. Byggnaders energiprestanda är huvudsakliga inriktningen, omfattande gamla, nya och framtida byggnader. Äldre byggnader är favoritämnet – vad ska och vad kan vi göra med dessa när det gäller hållbarhetsaspekter? Att energieffektivisera gamla byggnader utan att ändra deras särdrag är en riktig utmaning. Samtidigt måste strategier för utformningen av gamla, nya och framtida byggnader studeras för att minska klimatförändringarna; inte bara när det gäller förnybar energi utan också termisk komfort, byggnadsmaterials hållbarhet, växthusgasutsläpp, prisvärdhet, osv. Hur ska vi utforma nya byggnader och renovera äldre, så att dessa blir motstånds­kraftiga framöver? Och hur kommer dessa förändringar påverka våra energisystem? Vilka konsekvenser har dessa på klimat­förändringarna och ur sociala och kulturarvssynvinklar? Dessa frågor kännetecknar forskning som jag är intresserad av och för närvarande är engagerad i.

Två forskningsprojekt:

  • Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – samband och möjligheter (MEK) - Det svenska byggmiljöverktyget Miljöbyggnad är det ledande miljöcertifieringssystemet i Sverige. Projektet syftar till att analysera om systemet leder Sveriges byggbransch i rätt riktning inom hållbar utveckling. Förhoppningen är att visa hur miljökrav kan minska energianvändning och klimatpåverkan och därmed bidra till att förbättra miljön ytterligare. Projektet finansieras av E2B2 / Energimyndigheten. Läs mer: Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – samband och möjligheter - E2B2
  • Lokal eller fjärrkylning för nya byggnader i ett framtida stadsområde? Nya byggnader i nya stadsdelar, vilka uppfyller nära-noll energibyggnadskrav (nZEB), utformas oftast för att minimera värmebehovet, men kan drabbas av höga inomhustemperaturer under sommaren om dimensioneringen inte tar hänsyn till framtida klimatförändringar. Projektet projicerar det framtida sommarklimatet, predikterar kylbehovet, analyserar hur kylbehovet kan tillgodoses i form av framtida primära energikällor, koldioxidutsläpp och livscykelkostnader genom lokal lösningar (fastighetsägda kylsystem/maskiner) eller fjärrkyla. 

LÄS MER OM

Kapitel i böcker

Chiesa, G., Teufl, H., Mahdavi, A., Breesch, H., Sengupta, A., Kacanzi, O., Bogatu, D., Olesen, B., Elnagar, E., Lemort, V., Arghand, T., Javed, S., Sayadi, S., Forghani, S., Hayati, A., Akander, J., Cehlin, M., Sodagar, B., Stern, P., Yoon, N., Rahif, R., Attia, S., Zhang, C. & Heiselberg, P. (2023). Remove sensible heat from indoorenvironments. International Energy Agency - Resilient Cooling of Buildings - State of the Art Review. Vienna: Institute of Building Research & Innovation. S. 130-189. 10.52776/coxk4763 [Mer information]
Sayadi, S., Akander, J., Hayati, A. & Cehlin, M. (2021). Review on District Cooling and its Application in Energy Systems. Urban Transition - Perspectives on Urban Systems and Environments. IntechOpen. 10.5772/intechopen.100307 [Mer information]
Wallhagen, M., Akander, J., Hayati, A., Cehlin, M. & Karlsson, B. (2021). Viewpoints on Environmental Assessment of Building Certification Method - Miljöbyggnad. Urban Transition - Perspectives on Urban Systems and Environments. IntechOpen. 10.5772/intechopen.100699 [Mer information]
Akander, J., Cehlin, M. & Moshfegh, B. (2017). Assessing the Myths on Energy Efficiency When Retrofitting Multifamily Buildings in a Northern Region. Sustainable High Rise Buildings in Urban Zones : Advantages, Challenges, and Global Case Studies. Cham: Springer Publishing Company. S. 139-161. 10.1007/978-3-319-17756-4_8 [Mer information]
Steen Englund, J., Akander, J., Björling, M. & Moshfegh, B. (2017). Assessment of Airflows in a School Building with Mechanical Ventilation Using Passive Tracer Gas Method. Mediterranean Green Buildings & Renewable Energy: Selected Papers from the World Renewable Energy Network’s Med Green Forum. Springer. S. 619-631. 10.1007/978-3-319-30746-6_47 [Mer information]
Akander, J. & Morberg, Å. (2017). Sustainability of world heritage : who inherits the ownership of decorated farmhouses of Hälsingland?. A Good Life for All : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby: Atremi AB. S. 139-161. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)