Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jan Akander

Forskarpresentation

Jan Akander

Universitetslektor, teknologie doktor

Forskningsämne: Energisystem

AKTUELL FORSKNING

Mitt forskningsområde är byggnader, och mer specifikt byggnadsfysik med fokus på värme, fukt och lufttransport i och genom byggnader. Byggnaders energiprestanda är huvudsakliga inriktningen, omfattande gamla, nya och framtida byggnader. Äldre byggnader är favoritämnet – vad ska och vad kan vi göra med dessa när det gäller hållbarhetsaspekter? Att energieffektivisera gamla byggnader utan att ändra deras särdrag är en riktig utmaning. Samtidigt måste strategier för utformningen av gamla, nya och framtida byggnader studeras för att minska klimatförändringarna; inte bara när det gäller förnybar energi utan också termisk komfort, byggnadsmaterials hållbarhet, växthusgasutsläpp, prisvärdhet, osv. Hur ska vi utforma nya byggnader och renovera äldre, så att dessa blir motstånds­kraftiga framöver? Och hur kommer dessa förändringar påverka våra energisystem? Vilka konsekvenser har dessa på klimat­förändringarna och ur sociala och kulturarvssynvinklar? Dessa frågor kännetecknar forskning som jag är intresserad av och för närvarande är engagerad i.

Två forskningsprojekt:

  • Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – samband och möjligheter (MEK) - Det svenska byggmiljöverktyget Miljöbyggnad är det ledande miljöcertifieringssystemet i Sverige. Projektet syftar till att analysera om systemet leder Sveriges byggbransch i rätt riktning inom hållbar utveckling. Förhoppningen är att visa hur miljökrav kan minska energianvändning och klimatpåverkan och därmed bidra till att förbättra miljön ytterligare. Projektet finansieras av E2B2 / Energimyndigheten. Läs mer: Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – samband och möjligheter - E2B2
  • Lokal eller fjärrkylning för nya byggnader i ett framtida stadsområde? Nya byggnader i nya stadsdelar, vilka uppfyller nära-noll energibyggnadskrav (nZEB), utformas oftast för att minimera värmebehovet, men kan drabbas av höga inomhustemperaturer under sommaren om dimensioneringen inte tar hänsyn till framtida klimatförändringar. Projektet projicerar det framtida sommarklimatet, predikterar kylbehovet, analyserar hur kylbehovet kan tillgodoses i form av framtida primära energikällor, koldioxidutsläpp och livscykelkostnader genom lokal lösningar (fastighetsägda kylsystem/maskiner) eller fjärrkyla. 

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Sayadi, S., Akander, J., Hayati, A. & Cehlin, M. (2023). Analysing future cooling demand for a new preschool building in central Sweden. Proceedings of the 5th International Conference on Building Energy and Environment. Singapore: Springer. 10.1007/978-981-19-9822-5_283 [Mer information]
Khosravi Bakhtiari, H., Sayadi, S., Akander, J., Hayati, A. & Cehlin, M. (2023). How Will Mechanical Night Ventilation Affect the Electricity Use and the Electrical Peak Power Demand in 30 Years? – A Case Study of a Historic Office Building in Sweden. Proceedings of the 5th International Conference on Building Energy and Environment. Singapore: Springer. 10.1007/978-981-19-9822-5_278 [Mer information]
Sayadi, S., Hayati, A., Akander, J. & Cehlin, M. (2022). Cooling Demand Reduction Approaches in a Nearly Zero Energy Building for Future City District in Central-Sweden. Building Simulation Conference Proceedings: IBPSA. S. 1413-1420. 10.26868/25222708.2021.30327 [Mer information]
Hayati, A. & Akander, J. (2022). Influence of energy units in building certification system, Miljöbyggnad : A case study of a school building in Sweden. Proceedings of the 5th International Conference on Building Energy and Environment (COBEE 2022). 10.1007/978-981-19-9822-5_89 [Mer information]
Sayadi, S., Hayati, A., Akander, J. & Cehlin, M. (2021). Cooling demand reduction approaches for typical buildings in a future city district in mid-Sweden. Proceedings of Building Simulation 2021 : 17th International Conference of IBPSA: International Building Performance Simulation Association (IBPSA). Länk [Mer information]
Hayati, A., Akander, J. & Mattsson, M. (2019). Simulation of Ventilation Rates and Heat Losses during Airing in Large Single Zone Buildings in Cold Climates. Cold Climate HVAC 2018 : Sustainable Buildings in Cold Climates: Springer. Länk [Mer information]
Björling, M., Mattsson, M. & Akander, J. (2018). Infiltration of Air into two World Heritage Farmhouses in Sweden during Winter Conditions. Roomvent & Ventilation 2018 : Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation. Helsinki, Finland. S. 1079-1084. [Mer information]
Khosravi Bakhtiari, H., Cehlin, M. & Akander, J. (2018). Thermal Comfort in Office Rooms in a Historic Building with Modernized HVAC Systems. Proceedings of the 4th International Conference On Building Energy & Environment, COBEE 2018 : RMIT University, Melbourne, Australia, Feb 5-9th 2018. Melbourne: Conference On Building Energy & Environment. S. 683-688. [Mer information]
Hayati, A., Akander, J. & Mattsson, M. (2016). Development of a Numerical Air Infiltration Model Based On Pressurization Test Applied On a Church. ASHRAE and AIVC IAQ 2016 — Defining Indoor Air Quality : Policy, Standards and Best Practices, 2016: ASHRAE. S. 224-231. Länk [Mer information]
Björling, M., Akander, J. & Steen Englund, J. (2016). On Measuring Air Infiltration Rates Using Tracer Gases in Buildings with Presence Controlled Mechanical Ventilation Systems. Indoor Air 2016: The 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, July 3-8 2016, Ghent, Belgium : Conference Proceedings: ISIAQ. Länk [Mer information]
Hallberg, D., Akander, J., Stojanovic, B. & Kedbäck, M. (2008). Life Cycle Management System : a planning tool supporting Long-term based design and maintenance planning. Durability of Building Materials & Components 11 : Globality and Locality in Durability. Istanbul: Istanbul Technical University. S. 1871-1878. [Mer information]
Akander, J., Stojanovic, B. & Hallberg, D. (2008). Simulated Long-term Thermal Performance of a Building That Utilizes a Heat Pump System and Borehole. Durability of Building Materials & Components 11 : Globality and Locality in Durability. Istanbul, Turkey: Istanbul Technical University. [Mer information]
Stojanovic, B. & Akander, J. (2008). Use of a Peltier Element to Increase Time of Wetness of Unglazed Solar Collector Specimens in a Natural Field Exposure Test. Durability of Building Materials & Components 11 (11DBMC), Istanbul, Turkey, 11-14 May 2008. S. 1169-1175. [Mer information]
Stojanovic, B. & Akander, J. (2005). Long-Term Thermal Performance Modelling and Simulations of a Borehole. . S. 888-895. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)