Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Daniel Rönnow

Daniel Rönnow är professor i elektronik.

Forskarpresentation

Daniel Rönnow

Professor

Forskningsämne: Elektroteknik

Daniel Rönnow blev civilingenjör i teknisk fysik vid Uppsala universitet 1991 och tekn lic och tekn dr därstädes 1994 respektive 1996. Han var post doc 1996–1998 vid Max Planck Institut für Festkörperforschung, Stuttgart, Tyskland. Han var forskare vid Acreo, Kista 1998–2000 och 2000–2004 var han teknisk konsult forskningschef vid Racomna AB, Uppsala. Han var lektor i elektronik vid Högskolan i Gävle 2004–2006 och 2006–2011 var han verksam vid Westergeco AB, Oslo. Sedan 2011 är han professor i elektronik vid Högskolan i Gävle.

Rönnow har varit verksam inom flera forskningsområden, såsom optiska instrument, tunnfilmsoptik, elastisk ljusspridning, halvledar­fysik, mätteknik inom radio och mikrovågsteknik, linjärisering av ickelinjära system, och sesismisak sensorer.

AKTUELL FORSKNING

Han nuvarande forskning handlar om metoder förkarakterisering av radio- och mikrovågskomponenter; exempel är fasbrus och icke­linjära dynamiska egenskaper, särskilt MIMO-komponenter och system. Han sysslar också med linjärisering av mikrovågskompo­nenter med tillämpningar inom tele- och satellitkommunikation. Han sysslar också med metamaterial vid mikrovågsfrekvenser.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Choudhary, V., Rönnow, D. & Tripathy, M. (2020). Metamaterial-based-absorber to improve the performance of S and X band radar systems. 2020 7th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN): IEEE. S. 126-129. 10.1109/SPIN48934.2020.9070867 [Mer information]
Choudhary, V., Rönnow, D. & Jansson, M. (2019). A Singular Value Decomposition Based Approach for Classifying Concealed Objects in Short Range Polarimetric Radar Imaging. 2019 PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring). S. 4109-4115. 10.1109/PIERS-Spring46901.2019.9017334 [Mer information]
Sarika, n., Kumar, R., Tripathy, M. & Rönnow, D. (2019). An approach to improve gain and bandwidth in bowtie antenna using frequency selective surface. Smart Innovations in Communication and Computational Sciences : Proceedings of ICSICCS 2017, Volume 1: Springer. S. 219-227. 10.1007/978-981-10-8968-8_19 [Mer information]
Zemzemi, I., Aloui, N., Alizadeh, M., Boulejfen, N. & Rönnow, D. (2019). Low Complexity Memory Polynomial Digital Predistorter for MIMO Wireless Transmitters. 2019 IEEE 19th Mediterranean Microwave Symposium (MMS): IEEE. S. 1-4. 10.1109/MMS48040.2019.9157306 [Mer information]
Alizadeh, M., Händel, P. & Rönnow, D. (2018). Basis Function Decomposition Approach in Piece-Wise Modeling for RF Power Amplifiers. 6th Telecommunications forum TELFOR 2018. Belgrade: Telecommunications society. 10.1109/TELFOR.2018.8611865 [Mer information]
Alizadeh, M., Rönnow, D. & Händel, P. (2018). Characterization of Volterra Kernels for RF Power Amplifiers Using a Two-Tone Signal and a Large-Signal. 2018 International Conference on Communications, COMM 2018 - Proceedings: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). S. 351-356. 10.1109/ICComm.2018.8430119 [Mer information]
Sarika, n., Kumar, R., Tripathy, M. & Rönnow, D. (2018). Fractal frequency selective surface based band stop filters for X-band and Ku-band applications. Proceedings - 2017 3rd International Conference on Advances in Computing, Communication and Automation (Fall), ICACCA 2017. 10.1109/ICACCAF.2017.8344692 [Mer information]
Sarika, ., Kumar, R., Tripathy, M. & Rönnow, D. (2017). 3-D band-stop FSS for X-band and Ku-band. 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - FALL): Electromagnetics Academy. S. 671-675. 10.1109/PIERS-FALL.2017.8293220 [Mer information]
Choudhary, V., Gupta, A., Tripathy, M. & Rönnow, D. (2017). A compact multi-band slotted circular patch MIMO antenna with defective ground surface for wireless application. 2017 4th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN): IEEE conference proceedings. S. 33-37. 10.1109/SPIN.2017.8049911 [Mer information]
Alizadeh, M., Rönnow, D., Händel, P. & Isaksson, M. (2017). A new Block-Structure Modeling Technique for RF Power Amplifiers in a 2x2 MIMO System. 13th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS): IEEE. S. 224-227. 10.1109/TELSKS.2017.8246268 [Mer information]
Rönnow, D., Björsell, N. & Laporte-Fauret, B. (2017). Determination of elongation of electrically small objects in building structures by polarimetric synthetic aperture radar. I2MTC 2017 - 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference : Proceedings. Torino: IEEE. S. 1520-1524. 10.1109/I2MTC.2017.7969898 [Mer information]
Kumar, R., Sarika, n., Tripathy, M. & Rönnow, D. (2017). Multi-band slotted bowtie antenna for L, S and C band applications. 2nd International Conference on Telecommunication and Networks (TEL-NET). S. 104-107. 10.1109/TEL-NET.2017.8343506 [Mer information]
Kumar, R., Sarika, ., Tripathy, M. & Rönnow, D. (2017). Orientation and Gap Independent Meta-surface Bowtie Antenna for WLAN Applications. 2017 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING, COMMUNICATION AND NETWORKING TECHNOLOGIES (ICCCNT): IEEE. 10.1109/ICCCNT.2017.8203973 [Mer information]
Kumar, R., Sarika, ., Tripathy, M. & Rönnow, D. (2017). Performance analysis of 2 × 2 MIMO antenna with meta-material for ultra-wideband applications. 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - FALL): Electromagnetics Academy. S. 593-597. 10.1109/PIERS-FALL.2017.8293206 [Mer information]
Kumar, D., Tripathy, M., Rönnow, D., Geethu, P. & Saurabh, L. (2017). Performance analysis of meta-material based bow-tie shaped fractal antenna for THz application. Proceedings of the 7th International Conference Confluence 2017 on Cloud Computing, Data Science and Engineering: IEEE. S. 764-769. 10.1109/CONFLUENCE.2017.7943253 [Mer information]
Siri, M., Schafer, B., Steffen, A., Eroglu, A. & Rönnow, D. (2017). Tunable Tapped Combline Bandpass Filters for RFID Systems. 2017 IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications (APWC): IEEE. S. 240-243. 10.1109/APWC.2017.8062291 [Mer information]
Gupta, A., Tripathy, M., Choudhary, V. & Rönnow, D. (2016). A compact four-element MIMO antenna for WLAN/WiMAX and HiperLAN applications. 2016 IEEE Annual India Conference (INDICON). 10.1109/INDICON.2016.7838862 [Mer information]
Amin, S., Händel, P. & Rönnow, D. (2016). Characterization and modeling of RF amplifiers with multiple input signals. . Länk [Mer information]
Ivanchenko, I., Khruslov, M., Popenko, N., Shestopalov, Y. & Rönnow, D. (2016). Combined system of the microstrip antennas with different frequencies. 2016 22nd International Conference on Applied Electromagnetics and Communications (ICECOM). 10.1109/ICECom.2016.7843890 [Mer information]
Amin, S., Khan, Z., Isaksson, M., Händel, P. & Rönnow, D. (2016). Concurrent dual-band power amplifier model modification using dual two-tone test. 46th European Microwave Conference (EUMC) 2016. S. 186-189. 10.1109/EuMC.2016.7824309 [Mer information]
n/a, S., Tripathy, M. & Rönnow, D. (2016). Dual band Frequency Selective Surface for X-band applications. Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS) : Proceedings 2016: IEEE. S. 5039-5042. 10.1109/PIERS.2016.7735828 [Mer information]
Kumar, U., Kumar, D., Tripathy, M., Ranjan, P. & Rönnow, D. (2016). Metamaterial Based Fractal Antenna for THz Application. 2016 PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM (PIERS): IEEE. S. 3814-3814. [Mer information]
Landin, P. & Rönnow, D. (2016). RF PA Modeling Considering Odd-Even and Odd Order Polynomials. 2015 IEEE Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux (SCVT). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 10.1109/SCVT.2015.7374233 [Mer information]
Tripathy, M., Kumar, R. & Rönnow, D. (2015). Design and Analysis of Metafractal Antenna for Wireless Applications. PIERS 2015 Prague : Progress in Electromagnetics Research Symposium : Proceedings. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy. S. 2376-2380. Länk [Mer information]
Rönnow, D., Shahbazali, M., Baki, W. & Tripathy, M. (2015). Effect on Lefthandedness from SRR Rotational Disorder. PIERS 2015 Prague : Progress in Electromagnetics Research Symposium : Proceedings. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy. S. 2372-2375. Länk [Mer information]
Flattery, K., Amin, S., Mahamat, Y., Eroglu, A. & Rönnow, D. (2015). High Power Combiner/Divider Design for Dual Band RF Power Amplifiers. Proceedings of the 2015 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications : ICEAA 2015: IEEE Press. S. 1036-1039. 10.1109/ICEAA.2015.7297272 [Mer information]
Kumar, R., Tripathy, M. & Rönnow, D. (2015). Multi Band Metamaterial Based Bowtie Antenna for Wireless Applications. PIERS 2015 Prague : Progress in Electromagnetics Research Symposium : Proceedings. Cambridge, MA: Electromagnetics Academy. S. 2368-2371. Länk [Mer information]
Zenteno, E., Amin, S., Isaksson, M., Rönnow, D. & Händel, P. (2014). Combating the Dimensionality of Nonlinear MIMO Amplifier Predistortion by Basis Pursuit. Proceedings of the 44th European Microwave Conference. S. 833-836. Länk [Mer information]
Rönnow, D. (2013). Characterizing multiple input multiple output radio frequency devices. Proceedings of the International Conference on Recent Trends in Materials and Devices, ICRTMD-13. S. 4-7. [Mer information]
Piazza, R., Shankar, B., Zenteno, E., Rönnow, D., Liolis, K., Zimmer, F., Grässlin, M., Berheide, T. & Cioni, S. (2013). Sensitivity Analysis of Multicarrier Digital Pre-distortion/ Equalization Techniques for Non-linear Satellite Channels. 31st AIAA International Communications Satellite Systems Conference. 10.2514/6.2013-5692 [Mer information]
Piazza, R., Shankar, B., Zenteno, E., Rönnow, D., Grotz, J., Zimmer, F., Grässlin, M., Heckman, F. & Cioni, S. (2012). Multicarrier digital pre-distortion/ equalization techniques for non-linear satellite channels. 30th AIAA International Communications Satellite Systems Conference (ICSSC). 10.2514/6.2012-15156 [Mer information]
Amin, S., Zenteno, E., Landin, P., Rönnow, D., Isaksson, M. & Händel, P. (2012). Noise Impact on the Identification of Digital Predistorter Parameters in the Indirect Learning Architecture. 2012 Swedish Communication Technologies Workshop (Swe-CTW): IEEE conference proceedings. S. 36-39. 10.1109/Swe-CTW.2012.6376285 [Mer information]
Isaksson, M., Wisell, D., Eng, A. & Rönnow, D. (2007). A Study of a Variable-Capacitance Drain Network's Influence on Dynamic Behavioral Modeling of an RF PA. 69th ARFTG Microwave measurement conference, Honolulu, HI, USA. S. 112-116. 10.1109/ARFTG.2007.5456336 [Mer information]
Wisell, D., Rönnow, D. & Händel, P. (2006). A bandwidth extension technique for dynamic characterization of power amplifiers. 2006 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. S. 1972-1976. 10.1109/IMTC.2006.236121 [Mer information]
Isaksson, M. & Rönnow, D. (2006). A Kautz-Volterra Behavioral Model for RF Power Amplifiers. IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, 2006. S. 485-488. [Mer information]
Björsell, N., Rönnow, D. & Händel, P. (2006). Measuring Volterra kernels of analog to digital converters using a stepped three-tone scan. Proceedings of the IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2006. IMTC 2006. S. 1047-1050. 10.1109/IMTC.2006.328342 [Mer information]
Wisell, D., Isaksson, M., Keskitalo, N. & Rönnow, D. (2006). Wideband characterization of a Doherty amplifier using behavioral modeling. 67th ARFTG Conference 2006. S. 190-199. 10.1109/ARFTG.2006.4734374 [Mer information]
Isaksson, M., Wisell, D. & Rönnow, D. (2005). Behavioural Amplifier Modelling Using Sampled Complex Envelope Measurement Data. Proc. Gigahertz 2005. S. 213-216. [Mer information]
Isaksson, M., Wisell, D. & Rönnow, D. (2005). Nonlinear Behavioral Modeling of Power Amplifiers Using Radial-Basis Function Neural Networks. 2005 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest. S. 1967-1970. 10.1109/MWSYM.2005.1517128 [Mer information]
Granqvist, C., Azens, A., Hjelm, A., Kullman, L., Niklasson, G., Rönnow, D., Strömme, M., Veszelei, M. & Vaivars, G. (1998). Recent advances in electrochromics for smart windows applications. . S. 378-. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)