Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

José Chilo

Forskarpresentation

José Chilo

Universitetslektor

Forskningsämne: Elektroteknik

José Chilo har sin B.Sc. examen i industriell ekonomi från University of San Agustin Arequipa, Perú 1986 och B.Sc. examen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Kista, Sverige 2001. Från 1986 tills han började sina studier vid Kungliga Tekniska Högskolan 1998 arbetade han som konsult eller ägare inom olika branscher såsom textilier, tillverkning av kläder, transport, etc., både i Perú och Sverige. Han disputerade i fysik vid Royal Institute of Technology 2008 och blev docent i elektronik vid Mittuniversitet 2010. Han har varit involverad i forskningsprojektet "Tillförlitlig maskin-till-maskinkommunikation i elektromagnetiska störda miljöer" under 5 år i samarbete med olika företag. Han är för närvarande involverad i olika forskningsprojekt om sensorer, trådlös sensor nätverk, signal- och databehandling, särskilt avancerade mätmetoder och händelseklassificering.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Postigo-Malaga, M., Jimenez-Caceres, A., Pelegri-Sebastia, J. & Chilo, J. (2023). Autonomous Wireless Sensor System for Emergency Monitoring Roads with Low Communication Coverage. Electronics, 12 (23). 10.3390/electronics12234829 [Mer information]
Hernández, E., Pelegrí-Sebastiá, J., Sogorb, T. & Chilo, J. (2023). Evaluation of Red Wine Acidification Using an E-Nose System with Venturi Tool Sampling. Sensors, 23 (6). 10.3390/s23062878 [Mer information]
Argume, A., Coaguila, R., Yanyachi, P. & Chilo, J. (2021). NOAA Image Data Acquisition to Determine Soil Moisture in Arequipa - Perú. IEEE Transactions on Nuclear Science, 68 (8), 1933-1936. 10.1109/TNS.2021.3087351 [Mer information]
Climent, E., Pelegri-Sebastia, J., Sogorb, T., Talens, J. & Chilo, J. (2017). Development of the MOOSY4 eNose IoT for Sulphur-Based VOC Water Pollution Detection. Sensors, 17 (8). 10.3390/s17081917 [Mer information]
Chilo, J., Pelegri-Sebastia, J., Cupane, M. & Sogorb, T. (2016). E-nose application to food industry production. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 19 (1), 27-33. 10.1109/MIM.2016.7384957 [Mer information]
Ferrer-Coll, J., Slimane, B., Chilo, J. & Stenumgaard, P. (2015). Detection and Suppression of Impulsive Noise in OFDM Receiver. Wireless personal communications, 85 (4), 2245-2259. 10.1007/s11277-015-2902-4 [Mer information]
Savic, V., Ferrer-Coll, J., Ängskog, P., Chilo, J., Stenumgaard, P. & Larsson, E. (2015). Measurement analysis and channel modeling for TOA-based ranging in tunnels. IEEE Transactions on Wireless Communications, 14 (1), 456-467. 10.1109/TWC.2014.2350493 [Mer information]
Ferrer Coll, J., Ängskog, P., Elofsson, C., Chilo, J. & Stenumgaard, P. (2013). Antenna Cross Correlation and Ricean K-Factor Measurements in Indoor Industrial Environments at 433 and 868 MHz. Wireless personal communications, 73 (3), 587-593. 10.1007/s11277-013-1204-y [Mer information]
Stenumgaard, P., Chilo, J., Ferrer-Coll, J. & Ängskog, P. (2013). Challenges and conditions for wireless machine-to-machine communications in industrial environments. IEEE Communications Magazine, 51 (6), 187-192. 10.1109/MCOM.2013.6525614 [Mer information]
del Cueto Belchi, A., Rothpfeffer, N., Pelegrí-Sebastia, J., Chilo, J., Garcia Rodriguez, D. & Sogorb, T. (2013). Sensor characterization for multisensor odor-discrimination system. Sensors and Actuators A-Physical, 191, 68-72. 10.1016/j.sna.2012.11.039 [Mer information]
Ferrer-Coll, J., Ängskog, P., Chilo, J. & Stenumgaard, P. (2012). Characterisation of electromagnetic properties in iron-mine production tunnels. Electronics Letters, 48 (2), 62-63. 10.1049/el.2011.3133 [Mer information]
Ferrer-Coll, J., Ängskog, P., Chilo, J. & Stenumgaard, P. (2012). Characterisation of highly absorbent and highly reflective radio wave propagation environments in industrial applications. IET Communications, 6 (15), 2404-2412. 10.1049/iet-com.2012.0028 [Mer information]
Ferrer Coll, J., Chilo, J. & Slimane, B. (2012). Radio-Frequency Electromagnetic Characterization in Factory Infrastructures. IEEE transactions on electromagnetic compatibility (Print), 54 (3), 708-711. 10.1109/TEMC.2012.2197753 [Mer information]
Horvath, G., Chilo, J. & Lindblad, T. (2010). Different volatile signals emitted by human ovarian carcinoma and healthy tissue. Future Oncology, 6 (6), 1043-1049. 10.2217/fon.10.60 [Mer information]
Berg, H., Olsson, R., Lindblad, T. & Chilo, J. (2008). Automatic design of pulse coupled neurons for image segmentation. Neurocomputing, 71 (10-12), 1980-1993. 10.1016/j.neucom.2007.10.018 [Mer information]
Chilo, J. & Thomas, L. (2008). Hardware implementation of 1D wavelet transform on an FPGA for infrasound signal classification. IEEE Transactions on Nuclear Science, 55 (1, part 1), 9-13. 10.1109/TNS.2007.914322 [Mer information]
Chilo, J. & Lindblad, T. (2008). Wireless Data Acquisition System Using Bluetooth Technology for Infrasonic Records. International Scientific Journal of Computing, 7 (2), 18-21. [Mer information]
Chilo, J. & Lindblad, T. (2007). Data Acquisition and Digital Filtering for Infrasonic Records on Active Volcanoes. Sensors & transducers, 77 (3), 1058-1064. Länk [Mer information]
Chilo, J., Jabor, A., Lizska, L., Eide, Å. & Lindblad, T. (2007). Obtaining “images” from iron objects using a 3-axis fluxgate magnetometer. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 580 (2), 1105-1109. 10.1016/j.nima.2007.06.070 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Ängskog, P. & Chilo, J. (2012). WLAN IEEE 802.11 i industriella miljöer : En riskabel strategi. Electronic Environment, 3, 24-26. [Mer information]
Horvath, G., Chilo, J. & Lindblad, T. (2010). Elektronisk näsa hittar cancer i äggstockarna. Dagens medicin, 13-13. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)