Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

José Chilo

Forskarpresentation

José Chilo

Universitetslektor

Forskningsämne: Elektroteknik

José Chilo har sin B.Sc. examen i industriell ekonomi från University of San Agustin Arequipa, Perú 1986 och B.Sc. examen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Kista, Sverige 2001. Från 1986 tills han började sina studier vid Kungliga Tekniska Högskolan 1998 arbetade han som konsult eller ägare inom olika branscher såsom textilier, tillverkning av kläder, transport, etc., både i Perú och Sverige. Han disputerade i fysik vid Royal Institute of Technology 2008 och blev docent i elektronik vid Mittuniversitet 2010. Han har varit involverad i forskningsprojektet "Tillförlitlig maskin-till-maskinkommunikation i elektromagnetiska störda miljöer" under 5 år i samarbete med olika företag. Han är för närvarande involverad i olika forskningsprojekt om sensorer, trådlös sensor nätverk, signal- och databehandling, särskilt avancerade mätmetoder och händelseklassificering.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Böcker

Chilo, J. (2008). Low-Frequency Signal Classification : Filtering and extracting features from infrasound data. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller. 76 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Chilo, J. (2008). Feature Extraction for Low-Frequency Signal Classification. Diss. (sammanfattning), 2008. Stockholm: KTH. 61 s. (Trita-FYS 2008:2) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Chilo, J., Schluter, A. & Lindblad, T. (2009). Development of a high-resolution wireless sensor network for monitoring volcanic activity. Geoscience and Remote Sensing. InTech. S. 53-74. [Mer information]
Chilo, J., Horvath, G., Lindblad, T. & Olsson, R. (2009). Electronic Nose Ovarian Carcinoma Diagnosis Based on Machine Learning. Advances in Data Mining : Applications and Theoretical Aspects. Berlin: Springer Berlin / Heidelberg. S. 13-23. 10.1007/978-3-642-03067-3 [Mer information]
Chilo, J., Lindblad, T., Olsson, R. & Hansen, S. (2007). Comparison of three feature extraction techniques to distinguish between different infrasound signals. Progress in pattern recognition. London: Springer. S. 75-82. [Mer information]

Licentiatavhandling

Chilo, J. (2006). Filtering extracting features from infrasound data. Lic.-avh. (sammanfattning), 2006. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. Fysiska institutionen. 48 s. (Trita-FYS 2006:32) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)