Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Magnus Isaksson

Magnus Isaksson, Avdelningschef, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

Forskarpresentation

Magnus Isaksson

Professor, akademichef, vicerektor för strategisk utveckling

Forskningsämne: Elektroteknik

Professor Magnus Isaksson har magisterexamen i elektronik med inriktning mot mikrovågsteknik från Högskolan i Gävle (2000), tekn. licentiatexamen i signalbehandling från Uppsala universitet (2006), och tekn. doktorsexamen i telekommunikation från Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, 2007. År 2012 utnämndes dr Isaksson till docent i telekommunikation vid Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Han arbetade inom elektronik och telekommunikation på Televerket, Teli AB och Teli Service AB, Sverige, 1989–1999. Han forskar och är professor i elektronik, särskilt signalbehandling. Professor Isaksson är för närvarande akademichef vid Akademin för hälsa och arbetsliv samt vicerektor för strategisk utveckling, vid Högskolan i Gävle.

Hans huvudintressen är algoritmer för signalbehandling för radiofrekvensmätningar och modellering av olinjära mikrovågs­system.

Professor Isaksson är författare eller medförfattare till många publicerade vetenskapliga tidskriftsartiklar och konferensartiklar inom området, och har också gett ut en bok på ett vetenskapsförlag.

AKTUELL FORSKNING


LÄS MER OM

Böcker

Isaksson, M. (2009). Radio Frequency Power Amplifiers : Behavioral Modeling, Parameter-Reduction, and Digital Predistortion. Saarbrücken: VDM Verlag. 68 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Isaksson, M. (2007). Radio Frequency Power Amplifiers : Behavioral Modeling, Parameter-Reduction, and Digital Predistortion. Diss. (sammanfattning), 2007. Stockholm: Royal Institute of Technology. 59 s. (Trita-EE 2007:010) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Christensen, S., Bai, S., Rafique, S., Isaksson, M., O'Sullivan, L., Power, V. & Virk, G. (2019). AXO-SUIT : A Modular Full-Body Exoskeleton for Physical Assistance. Mechanism Design for Robotics : Proceedings of the 4th IFToMM Symposium on Mechanism Design for Robotics. Cham: Springer Netherlands. S. 443-450. 10.1007/978-3-030-00365-4_52 [Mer information]

Licentiatavhandling

Isaksson, M. (2005). Behavioural Modelling of Radio Frequency Power Amplifiers : An Evaluation of Some Block Structure and Neural Network Models. Lic.-avh. , 2005. Uppsala: Uppsala University. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)