Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Niclas Björsell

Niclas Björsell, professor i elektronik.

Forskarpresentation

Niclas Björsell

Professor

Forskningsämne: Elektroteknik

Niclas Björsell är vetenskaplig ledare för det strategiska forskningsområdet Intelligent Industri och ämnesföreträdare för elektroteknik och fysik.

Han har över 30 års erfarenhet från forsknings- och utvecklingsprojekt, både nationellt och internationellt och främst i samarbeten mellan näringslivet och akademin. Han har en licentiatexamen i reglerteknik från Uppsala Universitet samt Tekn.dr. i telekommunikation från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). År 2012 utnämndes han till docent i telekommunikation vid KTH och mellan 2012 -2015 var han gästprofessor vid Vrije Universiteit Brussel. Han har publicerat mer än 100 artiklar (varav minst 75 är registrerad i Scopus) och hans forskningsintressen omfattar automation, mätteknik, prediktivt underhåll, robotik och trådlös kommunikation.

Han undervisar i kurser som relaterar till forskningsintressen och har nyligen avslutat ett projekt om kompetensutveckling och livslångt lärande inom intelligent industri.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Niclas Björsell engagerad i två forskningsprojekt

Prediktivt underhåll ur ett systemperspektiv

Effektivt underhåll är avgörande för de flesta operationer; underhållsaktiviteter förlänger utrustningens livslängd, förbättrar tillförlitligheten och förhindrar försämring. Därigenom definieras den som en av de innersta cirklarna i en cirkulär ekonomi. Industriellt underhåll är i grunden reaktivt, korrigerande och förebyggande, med hänsyn inte till den enorma mängden data som genereras på affärsgolvet eller den tillgängliga nya digitala tekniken som har dykt upp de senaste åren. För att vara proaktiv och förutsägbar kan underhållsstrategier dra nytta av framväxande digitaliserade tekniker som avancerad dataanalys, maskininlärning, big data och cloud computing för att samla in, lagra och analysera tillgänglig data.

Projektet fokuserar på digitaliserat underhåll i processindustrin i allmänhet och stålindustrin i synnerhet. Dessa industrier skiljer sig i viss utsträckning från tillverkningsindustrin, eftersom det är vanligt att ha produktionsenheter som gradvis och kontinuerligt bearbetar råvaror genom olika sammankopplade delsystem till slutprodukterna. Optimering av underhåll för ett enskilt delsystem betyder inte nödvändigtvis det optimala för en kontinuerlig process. I processindustrin leder ett stopp i ett delsystem ofta till att hela processkedjan stoppas. Projektet lägger till ett nytt tänkande med ett systemperspektiv som är extra viktigt i processindustrin.

Även om analyser av data är viktiga kommer de inte att vara användbara om inte analyser kan återföras till operatörer och beslutsfattare för att fatta rätt beslut om åtgärder. Visualiseringar i 2D och 3D har tidigare föreslagits som kraftfulla verktyg för intelligent underhåll. Systemets perspektiv innebär dock en ökad komplexitet, inte minst för dem som måste fatta beslut baserat på genererade data. På grund av komplexiteten i de data som samlas in från processen och på grund av de sammanflätade karaktären hos de involverade delsystemen är det avgörande att data visualiseras på ett effektivt sätt som möjliggör förståelse för operatörer och underhållspersonal som gör det möjligt för dem att diagnostisera status av systemet och att fatta välinformerade beslut.

Detta projekt involverar tre ledande stålföretag OVAKO, Sandvik SMT och SSAB tillsammans med ABB och Högskolan i Gävle. Genom att gemensamt utveckla och utvärdera metoder för förutsägbart underhåll och visuellt beslutsstöd samt implementera det på industriella kontroll- och övervakningssystem skapas förutsättningar för prediktivt underhåll av samarbetsmaskiner.

IDUN – Intelligent digitaliserat underhåll

Industrins digitalisering skapar nya möjligheter för SME inom flera olika områden. Detta projekt avser att fokusera på möjligheterna till ett effektivare underhåll i befintlig produktion, nya tjänster för underhåll och underhållsplanering, mervärde för produkter samt att skapa en attraktiv arbetsplats för en breddad personalgrupp. Det övergripande målet är att framför allt små och medelstora företag inom regionen skall öka konkurrenskraft och sysselsättning. På sikt leder det till positiva effekter på humankapital, innovationsförmåga, ekonomisk lönsamhet, cirkulär ekonomi som regional attraktivitet. Projektet inleds med en inventering i syfte att identifiera vart företaget befinner sig i digitaliseringsprocessen idag och vart man vill vara i framtiden Därefter genomförs fyra arbetspaket: (i) En aktivitet baserad på deltagardriven kompetensutveckling, (ii) att med hjälp av maskininlärning ta fram digitala tvillingar som kan användas för ett prediktivt underhåll. (iii) Prediktivt underhåll, där vi skattar återstående livslängd och därmed underhållsbehov. (iv) Det sista arbetspaketet består i att kommunicera resultat till en operatör och/eller underhållsplanerare. Inom projektet kommer ett flertal fallstudier att genomföras hos medverkande SME företag.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Osa, J., Björsell, N., Ängskog, P., Val, I. & Mendicute, M. (2023). 60 GHz mmWave Signal Propagation Characterization in Workshop and Steel Industry. IEEE International Workshop on Factory Communication Systems - Proceedings, WFCS: IEEE. 10.1109/wfcs57264.2023.10144240 [Mer information]
Hosseinzadeh Dadash, A. & Björsell, N. (2023). Adaptive Finite Horizon Degradation-Aware Regulator. 16th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2022), Nancy, France, November 16-18, 2022. Länk [Mer information]
Hosseinzadeh Dadash, A. & Björsell, N. (2023). Degradation Simulator for Infinite Horizon Controlled Linear Time-Invariant Systems. 16th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2022), Nancy, France,  November 16-18, 2022. Länk [Mer information]
Andersson, R. & Björsell, N. (2023). The Technical Challenges in Orthotic Exoskeleton Robots with Future Directions: a Review Paper. : IEEE. 10.1109/ITIKD56332.2023.10099850 [Mer information]
Panigrahi, S., Björsell, N. & Bengtsson, M. (2022). Path Loss at the 24 GHz ISM band for Industrial Indoor Environments. IEEE International Conference on Factory Communication Systems (WFCS). Länk [Mer information]
Panigrahi, S., Björsell, N. & Bengtsson, M. (2022). Power Delay Profile investigation in Industrial Indoor Environments at the 24 GHz ISM band. 2022 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT): IEEE. 10.1109/icit48603.2022.10002732 [Mer information]
Söderberg, L., Björsell, N., Rogström, M. & Valizadeh, S. (2022). Science Technology Park role in the Knowledge Triangle Model. . [Mer information]
Andersson, R. & Björsell, N. (2022). The MATLAB Simulation and the Linear Quadratic Regulator Torque Control of a Series Elastic Actuator for a Rehabilitation Hip Exoskeleton. : IEEE. 10.1109/IRCE55557.2022.9963074 [Mer information]
Bemani, A. & Björsell, N. (2021). Distributed Event-Triggered Control of Vehicular Networked System with Bursty Packet Drops. 2021 7th International Conference on Event-Based Control, Communication, and Signal Processing (EBCCSP). Krakow, Poland: IEEE. S. 1-7. 10.1109/EBCCSP53293.2021.9502365 [Mer information]
Björsell, N. & Hosseinzadeh Dadash, A. (2021). Finite Horizon Degradation Control of Complex Interconnected Systems. Proceedings of the 17th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Budapest, Hungary, June 7-9, 2021: Elsevier. S. 319-324. 10.1016/j.ifacol.2021.08.036 [Mer information]
Andersson, R., Björsell, N. & Isaksson, M. (2021). Robots are a promising investment to fight pandemics. 2021 8th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN): IEEE. S. 458-463. 10.1109/SPIN52536.2021.9566116 [Mer information]
Panigrahi, S., Rana, S., Björsell, N. & Bengtsson, M. (2020). A study of delay and doppler spreads at 24 GHz ISM band. 2020 16th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob): IEEE. S. 1-6. 10.1109/WiMob50308.2020.9253376 [Mer information]
Bemani, A. & Björsell, N. (2020). Cyber-Physical Control of Indoor Multi-vehicle Testbed for Cooperative Driving. 2020 IEEE Conference on Industrial Cyberphysical Systems (ICPS): IEEE. S. 371-377. 10.1109/ICPS48405.2020.9274688 [Mer information]
Panigrahi, S., Björsell, N. & Bengtsson, M. (2020). Distributed detection with non-identical sensors : Fusion in the air or at the receiver?. 2020 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). S. 1-6. 10.1109/WCNC45663.2020.9120753 [Mer information]
Panigrahi, S., Björsell, N. & Bengtsson, M. (2019). Distributed detection with non-identical wireless sensors for industrial applications. Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology: IEEE. S. 1403-1408. 10.1109/ICIT.2019.8755012 [Mer information]
Mattsson, P., Zachariah, D. & Björsell, N. (2019). Flexible Models for Smart Maintenance. Proceedings 2019 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT): IEEE. S. 1772-1777. 10.1109/ICIT.2019.8754932 [Mer information]
Krishnan, R., Cruciani, S., Gutierrez-Farewik, E., Björsell, N. & Smith, C. (2018). Reliably Segmenting Motion Reversals of a Rigid-IMU Cluster Using Screw-Based Invariants. 2018 IEEE-RAS 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANOID ROBOTS (HUMANOIDS). S. 88-95. 10.1109/HUMANOIDS.2018.8624969 [Mer information]
Rönnow, D., Björsell, N. & Laporte-Fauret, B. (2017). Determination of elongation of electrically small objects in building structures by polarimetric synthetic aperture radar. I2MTC 2017 - 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference : Proceedings. Torino: IEEE. S. 1520-1524. 10.1109/I2MTC.2017.7969898 [Mer information]
Panigrahi, S., Björsell, N. & Bengtsson, M. (2017). Feasibility of Large Antenna Arrays towards Low Latency Ultra Reliable Communication. 2017 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ICIT). S. 1289-1294. 10.1109/ICIT.2017.7915549 [Mer information]
Panigrahi, S., Björsell, N. & Bengtsson, M. (2017). Large Antenna Array for Low-Latency and Ultra-Reliable Communication. . Länk [Mer information]
Krishnan, R., Björsell, N. & Smith, C. (2017). Segmenting humeral submovements using invariant geometric signatures. 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (Iros): IEEE. S. 6951-6958. 10.1109/IROS.2017.8206619 [Mer information]
Krishnan, R. & Björsell, N. (2017). SHAPE Algorithm for Approximate Computation of Angular Velocities in Humeral Motion. 2017 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC): IEEE. S. 714-718. 10.1109/I2MTC.2017.7969776 [Mer information]
Krishnan, R., Björsell, N. & Smith, C. (2016). How do we plan movements? : A geometric answer. School and symposium on advanced neurorehabilitation (SSNR2016) : Proceedings. S. 16-17. Länk [Mer information]
Krishnan, R., Björsell, N. & Smith, C. (2016). Human shoulder functional kinematics: Are we ready for the high-reliability computational challenge?. . [Mer information]
Krishnan, R., Björsell, N. & Smith, C. (2016). Invariant Spatial Parametrization of Human Thoracohumeral Kinematics : A Feasibility Study. 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS): IEEE Robotics and Automation Society. S. 4469-4476. 10.1109/IROS.2016.7759658 [Mer information]
Hamid, M. & Björsell, N. (2015). Frequency Hopping for Fair Radio Resources Allocation in TVWS. ICWMC 2015 : The Eleventh International Conference on Wireless and Mobile Communications. S. 71-76. Länk [Mer information]
Qin, X. & Björsell, N. (2015). Measurement of horses gaits using geo-sensors. 2015 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). S. 330-333. 10.1109/I2MTC.2015.7151289 [Mer information]
Yang, T., Zenteno, E. & Björsell, N. (2014). Measurement imperfections impact on the performance of digitally predistorted power amplifiers. 2014 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) Proceedings. S. 230-233. 10.1109/I2MTC.2014.6860742 [Mer information]
Hamid, M., Björsell, N. & Slimane, B. (2014). Sample covariance matrix eigenvalues based blind SNR estimation. 2014 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) Proceedings. S. 718-722. 10.1109/I2MTC.2014.6860836 [Mer information]
Van Moer, W., Barbe, K. & Björsell, N. (2013). A novel spectral subtraction technique for cognitive radios. TEST text DONOTREMOVE. Ska tas bort 20 mars 2023. S. 118-121. 10.1109/I2MTC.2013.6555393 [Mer information]
Björsell, N. & Van Moer, W. (2013). Adding errors to reduce the PAPR and BER of OFDM-based transmissions. 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2013). New York: IEEE. S. 743-746. 10.1109/I2MTC.2013.6555514 [Mer information]
Hamid, M., Ferrer Coll, J., Björsell, N., Chilo, J. & Van Moer, W. (2013). Multi-Interference Detection Algorithm using Discriminant Analysis in Industrial Environments. 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2013). New York: IEEE conference proceedings. S. 5600-5604. 10.1109/IECON.2013.6700051 [Mer information]
Gonzales Fuentes, L., Barbe, K., Van Moer, W. & Björsell, N. (2012). Cognitive radios : discriminant analysis finds the free space. 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). New York: IEEE conference proceedings. S. 2242-2247. 10.1109/I2MTC.2012.6229162 [Mer information]
Hamid, M. & Björsell, N. (2012). Maximum Minimum Eigenvalues Based Spectrum Scanner for Cognitive Radios. 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). New York: IEEE conference proceedings. S. 2248-2251. 10.1109/I2MTC.2012.6229450 [Mer information]
Van Moer, W., Björsell, N., Hamid, M., Barbe, K. & Nader, C. (2012). Saving lives by integrating cognitive radios into ambulances. Medical Measurements and Applications Proceedings (MeMeA), 2012 IEEE International Symposium on. Budapest. S. 1-4. 10.1109/MeMeA.2012.6226619 [Mer information]
Hamid, M., Barbe, K., Björsell, N. & Van Moer, W. (2012). Spectrum sensing through spectrum discriminator and maximum minimum eigenvalue detector : a comparative study. 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). New York: IEEE conference proceedings. S. 2252-2256. 10.1109/I2MTC.2012.6229452 [Mer information]
Björsell, N., De Vito, L. & Rapuano, S. (2011). A GNU radio-based signal detector for cognitive radio systems. 2011 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). New York: IEEE conference proceedings. S. 1045-1049. 10.1109/IMTC.2011.5944235 [Mer information]
Hamid, M. & Björsell, N. (2011). A Novel Approach for Energy Detector Sensing Time and Periodic Sensing Interval Optimization in Cognitive Radios. Proceedings of the 4th International Conference on Cognitive Radio and Advanced Spectrum Management. New York: ACM Press. 10.1145/2093256.2093314 [Mer information]
Nader, C., Van Moer, W., Barbé, K., Björsell, N. & Händel, P. (2011). Characterizing the out-of-band nonlinear behaviour of RF devices : the key to success. 2011 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). New York: IEEE conference proceedings. S. 790-794. 10.1109/IMTC.2011.5944022 [Mer information]
Nader, C., Van Moer, W., Barbé, K., Björsell, N. & Händel, P. (2011). Evolved Harmonic Sampling : a Tool to Reduce the Digital Bandwidth Requirement of RF Receivers. RFMTC11. Gävle. [Mer information]
Hamid, M. & Björsell, N. (2011). Geo-location Spectrum Opportunities Database in Downlink Radar Bands for OFDM Based Cognitive Radios. . UK: IEEE UK&RI. Länk [Mer information]
Hamid, M. & Björsell, N. (2011). Maximum Minimum Eigen Values Based Spectrum Scanner in GNU Radio. RFMTC11. Gävle. [Mer information]
Voet, K., Händel, P., Björsell, N. & Van Moer, W. (2011). Mirrored parallel Hammerstein predistortion for multitone generation. 2011 IEEE INTERNATIONAL INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT TECHNOLOGY CONFERENCE (I2MTC). S. 814-817. 10.1109/IMTC.2011.5944045 [Mer information]
Voet, K., Van Moer, W., Björsell, N. & Händel, P. (2011). Nonlinear Measurement Instruments : a Comparative Study. RFMTC11. Gävle. [Mer information]
Fraile, F., Nader, C., Guerri, J. & Björsell, N. (2011). On the reuse of DVB-T transmitter infrastructure for DVB-T2. . 10.1109/BMSB.2011.5954964 [Mer information]
Landin, P., Nader, C., Van Moer, W., Björsell, N., Isaksson, M. & Händel, P. (2011). Overview of Synergetic OFDM Crest Factor Reduction and Digital Pre-Distortion for RF PAs. RFMTC11. Länk [Mer information]
Nader, C., Landin, P., Van Moer, W., Björsell, N., Händel, P. & Isaksson, M. (2011). Peak-to-average power ratio reduction versus digital pre-distortion in OFDM based systems. 2011 IEEE MTT-s International Microwave Symposium: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. S. 5972830-. 10.1109/MWSYM.2011.5972830 [Mer information]
Björsell, N., Händel, P., Jansson, M. & Medawar, S. (2010). Improved Estimate of Parametric Models for Analogue to Digital Converters by Using Weighted Integral Nonlinearity Data. 17th Symposium IMEKO TC4 - Measurement of Electrical Quantities, 15th International Workshop on ADC Modelling and Testing, and 3rd Symposium IMEKO TC19 : Environmental Measurements. S. 597-600. [Mer information]
Medawar, S., Händel, P., Björsell, N. & Jansson, M. (2010). Model order determination and segmentation of analog-digital converters integral non linearity. 2010 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, I2MTC 2010 : Proceedings. S. 36-41. 10.1109/IMTC.2010.5488188 [Mer information]
Björsell, N., Nader, C. & Händel, P. (2010). Multi-tone design for out-of-band characterization of nonlinear RF modules using harmonic sampling. 2010 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, I2MTC 2010 : Proceedings. Piscataway, NJ: IEEE Service Center. S. 620-623. 10.1109/IMTC.2010.5488231 [Mer information]
Nader, C., Händel, P. & Björsell, N. (2010). OFDM PAPR Reduction by Convex Optimization : A Power Amplifier Point-of-View. 2010 IEEE International Microwave Workshop Series on "RF Front-ends for Software Defined and Cognitive Radio Solutions" : IMWS 2010 - Proceedings. 10.1109/IMWS.2010.5440994 [Mer information]
Medawar, S., Händel, P., Björsell, N. & Jansson, M. (2010). Pipelined Analog-Digital Converters Integral Nonlinearity Modeling for Post-Correction. 17th Symposium IMEKO TC4 - Measurement of Electrical Quantities, 15th International Workshop on ADC Modelling and Testing, and 3rd Symposium IMEKO TC19 : Environmental Measurements. S. 585-590. [Mer information]
Andersen, O., Björsell, N. & Keskitalo, N. (2009). A Test-Bed Designed to Utilize Zhu’s General Sampling Theorem to Characterize Power Amplifiers. Instrumentation and measurement technology conference 2009 I2MTC '09 IEEE. Singapore. S. 201-204. 10.1109/IMTC.2009.5168443 [Mer information]
Nader, C., Altahir, H., Andersen, O., Björsell, N., Condo, E., Keskitalo, N. & De La Rosa, H. (2009). Automated multidimensional characterization of power amplifier for design and production. 2009 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. Singapore: I&M Society. S. 144-148. 10.1109/IMTC.2009.5168432 [Mer information]
Björsell, N., Daponte, P., De Vito, L. & Rapuano, S. (2009). Automatic signal recognition for a flexible spectrum management. XIX IMEKO World Congress. S. 568-573. [Mer information]
Fraz, H., Björsell, N., Kenney, J. & Sperlich, R. (2009). Prediction of Harmonic Distortion in ADCs using dynamic Integral Non-Linearity model. Behavioral Modeling and Simulation Workshop, 2009. BMAS 2009. IEEE. S. 102-107. 10.1109/BMAS.2009.5338881 [Mer information]
Landin, P., Nader, C., Björsell, N., Isaksson, M., Wisell, D., Händel, P., Andersen, O. & Keskitalo, N. (2009). Wideband Characterization of Power Amplifiers Using Undersampling. 2009 IEEE MTT-S International Microwave Symposium. Boston: IEEE MTT. S. 1365-1368. Länk [Mer information]
Nader, C., Landin, P., Björsell, N., Isaksson, M., Wisell, D., Händel, P., Andersen, O. & Keskitalo, N. (2009). Wideband Power Amplifiers Characterization by Undersampling : Zhu-Frank Sampling Theorem. . [Mer information]
Medawar, S., Händel, P., Björsell, N. & Jansson, M. (2008). ADC characterization by dynamic integral nonlinearity. Proceedings of the 13th Workshop on ADC Modelling and Testing. S. 1037-1042. Länk [Mer information]
Luque, C. & Björsell, N. (2008). Improved dynamic range for multi-tone signal using model-based pre-distortion. Proceedings of the 13th Workshop on ADC Modelling and Testing. S. 1003-1007. [Mer information]
Luque, C. & Björsell, N. (2008). Model-Based Pre-Distortion for Signal Generators. GigaHertz Symposium 2008 : abstract book. Göteborg: Chalmers. S. 88-88. Länk [Mer information]
Siddiq, M. & Björsell, N. (2008). Synthetic Instruments : an overview. Nordic Test Forum 2008. [Mer information]
Medawar, S., Björsell, N., Händel, P. & Jansson, M. (2007). Dynamic characterization of analog-digital-converters. Mosharaka International Conference on Wireless Communications and Mobile Computing. [Mer information]
Björsell, N., Isaksson, M., Händel, P. & Rönnow, D. (2007). Kautz-Volterra modelling of an analogue-to-digital converter using a stepped three-tone excitation. 12th IMEKO TC-4 International Workshop on ADC MODELLING AND TESTING, Iasi, Romania, September 2007. S. 107-112. Länk [Mer information]
Händel, P., Björsell, N. & Jansson, M. (2007). Model based dynamic characterization of analog-digital converters at radio frequency. ISSPA 2007 9th International symposium on signal processing and its applications. Vols 1-3. S. 1403-1408. 10.1109/ISSPA.2007.4555623 [Mer information]
Händel, P., Björsell, N., Jansson, M. & Medawar, S. (2007). Modeling the dynamics of analog-digital-converters at radio frequency. RF Measurement Technology Conference, Gävle 11-12 September 2007. [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2007). Post-Correction of Under-Sampled Analog to Digital Converters. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. 10.1109/IMTC.2007.379429 [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2006). Dynamic behavior models of analog to digital converters aimed for post-correction in wideband applications. IMEKO Workshop on ADC and DAC Modelling and Testing, September 17-22, 2006, Rio de Janeiro. S. 5-. Länk [Mer information]
Björsell, N., Rönnow, D. & Händel, P. (2006). Measuring Volterra kernels of analog to digital converters using a stepped three-tone scan. Proceedings of the IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2006. IMTC 2006. S. 1047-1050. 10.1109/IMTC.2006.328342 [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2005). A Statistical Evaluation of ADC Histogram Tests with Arbitrary Stimuli Signal. ADDA 2005. S. 259-264. 10.1049/cp:20050168 [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2005). Analog-to-Digital Converters for High-Speed Applications. GigaHz 2005. S. 151-154. [Mer information]
Björsell, N., Andersen, O. & Händel, P. (2005). High Dynamic Range Test-Bed for Characterization of Analog-To-Digital Converters Up To 500 MSPS. 10th Workshop on ADC modelling and testing. S. 601-604. Länk [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2005). On Gaussian and Sine Wave Histogram Tests for Wideband Applications. IMTC 2005, Ottawa. S. 677-682. 10.1109/IMTC.2005.1604203 [Mer information]
Björsell, N. & Händel, P. (2004). Benefits with Truncated Gaussian Noise in ADC Histogram Tests. IMEKO 04. S. 787-792. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)