Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Abolfazl Hayati

Abolfazl Hayati är teknologie doktor i energisystem. Doktor vid HiG sen 2017. Arbetar som biträdande lektor vid Akademin för teknik och miljö.

Forskarpresentation

Abolfazl Hayati

Universitetslektor

Forskningsämne: Energisystem

Abolfazl Hayati är teknologie doktor i energisystem och inneklimat (2017) vid Högskolan i Gävle (HiG). Han har en masterexamen i energisystem (2012) från HiG samt ingenjörsexamen i maskinteknik (Mechanical engineering) (2009) från Tehran Polytechnic.

Dr Abolfazl Hayati har varit involverad i forskning vid Högskolan i Gävle både under doktorandstudierna som en del av projektet ”Spara och bevara” (Dnr 2011-002440) tilldelat av Energimyndigheten och efter examen som universitetslektor. Hans forskning handlar om fjärrvärme- och fjärrkyla system, byggnadsenergisystem, energieffektivitet, inneklimat, miljöbedömning av byggnader, naturlig ventilation, stadsventilation och solenergi. Undersökningar inkluderar mätningar (i laboratorium, fält- och vindtunnel), analytisk modellering och numeriska simuleringar med byggnadsenergisimuleringsverktyget IDA-ICE. Dessutom översiktlig erfarenhet av CFD simulering (luftströmning i utrymmen) med ANSYS Fluent.

Som universitetslektor har Abolfazl varit inblandad i undervisning och handledning på högskolan som föreläsare/kursansvarig och labbhandledare i olika kurser på högskoleingenjörs- och mastersnivå. Abolfazl har också varit handledare till några examensarbeten (Länk till exjobbarbetena) samt bi-handledare till doktorander sedan 2017.

AKTUELL FORSKNING

  • Fjärrkyla vs. lokala lösningar för komfortkyla
    Ett forskningsprojekt om värme och kyla för framtidens energisystem. Energimyndigheten Termo program (Dnr: 2019-003410) Projektet presenteras i IEA EBC Annex 80 “Resilient Cooling of Buildings”.
  • Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – en studie av samband och möjligheter
    Ett forskningsprojekt om energieffektivt byggande och boende. Energimyndigheten E2B2 program (Dnr: 2018-016216).
  • Impacts of urban-built layouts on urban ventilation and building natural ventilation under unsteady atmospheric conditions.
    Forskningsprojektet sker i samarbete med forskare från Sun Yat-Sen University Kina och University of Hong Kong. STINT-China projekt (Dnr: CH2017-7271).
  • Erasmus+ Program Key Action 2 Strategic Partnerships “PowerUp MyHouse” (Agreement number: 2020-1-TR01-KA202-093467) “Development of innovative learning and practice modules to increase the usage of renewable energies for sustainable buildings” I samarbete med andra lärosäte från EU samt Turkiet.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Sayadi, S., Akander, J., Hayati, A., Gustafsson, M. & Cehlin, M. (2023). Comparison of Space Cooling Systems from Energy and Economic Perspectives for a Future City District in Sweden. Energies, 16 (9). 10.3390/en16093852 [Mer information]
Cabral, D., Hayati, A., Gomes, J., Gorouh, H., Nasseriyan, P. & Salmanzadeh, M. (2023). Experimental Electrical Assessment Evaluation of a Vertical n-PERT Half-Size Bifacial Solar Cell String Receiver on a Parabolic Trough Solar Collector. Energies, 16 (4). 10.3390/en16042007 [Mer information]
Hayati, A., Akander, J. & Eriksson, M. (2022). A case study of mapping the heating storage capacity in a multifamily building within a district heating network in mid-Sweden. Buildings, 12 (7). 10.3390/buildings12071007 [Mer information]
Sayadi, S., Akander, J., Hayati, A. & Cehlin, M. (2022). Analyzing the climate-driven energy demand and carbon emission for a prototype residential nZEB in central Sweden. Energy and Buildings, 261. 10.1016/j.enbuild.2022.111960 [Mer information]
Mahaki, M., Mattsson, M., Salmanzadeh, M. & Hayati, A. (2022). Experimental and numerical simulations of human movement effect on the capture efficiency of a local exhaust ventilation system. Journal of Building Engineering, 52. 10.1016/j.jobe.2022.104444 [Mer information]
Afzali Gorouh, H., Salmanzadeh, M., Nasseriyan, P., Hayati, A., Cabral, D., Gomes, J. & Karlsson, B. (2022). Thermal modelling and experimental evaluation of a novel concentrating photovoltaic thermal collector (CPVT) with parabolic concentrator. Renewable energy, 181, 535-553. 10.1016/j.renene.2021.09.042 [Mer information]
Mahaki, M., Mattsson, M., Salmanzadeh, M. & Hayati, A. (2021). Comparing objects for human movement simulation regarding its air flow disturbance at local exhaust ventilation. Energy and Buildings, 247. 10.1016/j.enbuild.2021.111117 [Mer information]
Miller, W., Machard, A., Bozonnet, E., Yoon, N., Qi, D., Zhang, C., Liu, A., Sengupta, A., Akander, J., Hayati, A., Cehlin, M., Berk Kazanci, O. & Levinson, R. (2021). Conceptualising a resilience cooling system: a socio-technical approach. City and Environment Interactions, 11. 10.1016/j.cacint.2021.100065 [Mer information]
Cabral, D., Gomes, J., Hayati, A. & Karlsson, B. (2021). Experimental investigation of a CPVT collector coupled with a wedge PVT receiver. Solar Energy, 215, 335-345. 10.1016/j.solener.2020.12.038 [Mer information]
Yang, H., Lam, C., Lin, Y., Chen, L., Mattsson, M., Sandberg, M., Hayati, A., Claesson, L. & Hang, J. (2021). Numerical investigations of Re-independence and influence of wall heating on flow characteristics and ventilation in full-scale 2D street canyons. Building and Environment, 189. 10.1016/j.buildenv.2020.107510 [Mer information]
Sayadi, S., Hayati, A. & Salmanzadeh, M. (2021). Optimization of window-to-wall ratio for buildings located in different climates: an IDA-Indoor Climate and Energy simulation study. Energies, 14 (7). 10.3390/en14071974 [Mer information]
Zhang, C., Berk Kazanci, O., Levinson, R., Heiselberg, P., Olesen, B., Chiesa, G., Sodagar, B., Ai, Z., Selkowitz, S., Zinzi, M., Mahdavi, A., Akander, J., Hayati, A., Cehlin, M., Sayadi, S., Forghani, S., Zhang, H., Arens, E. & Zhang, G. (2021). Resilient cooling strategies – A critical review and qualitative assessment. Energy and Buildings, 251. 10.1016/j.enbuild.2021.111312 [Mer information]
Nasseriyan, P., Afzali Gorouh, H., Gomes, J., Cabral, D., Salmanzadeh, M., Lehmann, T. & Hayati, A. (2020). Numerical and Experimental Study of an Asymmetric CPC-PVT Solar Collector. Energies, 13 (7). 10.3390/en13071669 [Mer information]
Khosravi Bakhtiari, H., Akander, J., Cehlin, M. & Hayati, A. (2020). On the Performance of Night Ventilation in a Historic Office Building in Nordic Climate. Energies, 13 (16). 10.3390/en13164159 [Mer information]
Hayati, A., Mattsson, M. & Sandberg, M. (2019). A wind tunnel study of wind-driven airing through open doors. The International Journal of Ventilation, 18 (2), 113-135. 10.1080/14733315.2018.1435027 [Mer information]
Kabanshi, A., Ameen, A., Hayati, A. & Yang, B. (2018). Cooling energy simulation and analysis of an intermittent ventilation strategy under different climates. Energy, 156, 84-94. 10.1016/j.energy.2018.05.093 [Mer information]
Hayati, A. (2018). Measurements and modeling of airing through porches of a historical church. Science and Technology for the Built Environment, 24 (3), 270-280. 10.1080/23744731.2017.1388132 [Mer information]
Hayati, A., Mattsson, M. & Sandberg, M. (2017). Single-sided ventilation through external doors : measurements and model evaluation in five historical churches. Energy and Buildings, 141, 114-124. 10.1016/j.enbuild.2017.02.034 [Mer information]
Sandberg, M., Mattsson, M., Wigö, H., Hayati, A., Claesson, L., Linden, E. & Khan, M. (2015). Viewpoints on wind and air infiltration phenomena at buildings illustrated by field and model studies. Building and Environment, 92, 504-517. 10.1016/j.buildenv.2015.05.001 [Mer information]
Hayati, A., Mattsson, M. & Sandberg, M. (2014). Evaluation of the LBL and AIM-2 air infiltration models on large single zones : three historical churches. Building and Environment, 81, 365-379. 10.1016/j.buildenv.2014.07.013 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Wallhagen, M., Akander, J., Hayati, A., Jungell, T. & Cehlin, M. (2021). Klimatpåverkan från byggnader i fokus - snart införs krav på klimatdeklaration. Husbyggaren (1), 10-13. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)